Oferta dla szkół i przedszkoli w Pawilonie Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej


Informujemy, że podczas zajęć mogą być wykonywane zdjęcia na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu (w tym m.in. w celu dokumentacji i informacji na stronach internetowych Muzeum Narodowego i jego oddziałów, w materiałach drukowanych oraz mediach społecznościowych – na fanpage’ach Muzeum Narodowego oraz jego oddziałów). Zdjęcia mogą zawierać wizerunki osób biorących udział w zajęciach oraz wizerunki prac wykonanych podczas zajęć.

— Lekcje sztuki: Magdalena Abakanowicz ➸
— Oferta zajęć online na rok szkolny 2021/2022 ➸
— Interaktywny pdf z materiałami edukacyjnymi online ➸

— Tematy zajęć dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych (kl. I–III) ➸
— Tematy zajęć dla uczniów kl. IV–VI SP ➸
— Tematy zajęć dla uczniów klas VII–VIII SP oraz szkół ponadpodstawowych ➸
— Tematy zajęć dla szkół specjalnych oraz z oddziałami integracyjnymi ➸

Regulamin lekcji/warsztatów online dla szkół i przedszkoli ➸

Jak przekonywał pedagog i miłośnik muzeów John Dewey, uczenie się przynosi dobre efekty tylko wówczas, gdy możliwe jest połączenie tego, co widoczne w dziełach sztuki z doświadczeniem i wiedzą, które uczniowie już posiadają.
Podział lekcji na bloki problemowe porządkuje szeroki zakres tematów podejmowanych przez artystów i – poprzez odniesienia do codzienności – ma na celu ułatwienie uczniom pracy ze sztuką współczesną.

Lekcje sztuki w Pawilonie Czterech Kopuł

Zajęcia dla przedszkolaków i uczniów przygotowane przez Dział Edukacji w Pawilonie Czterech Kopuł to spotkania o charakterze lekcyjno-warsztatowym. Ich aktywna formuła zachęcać ma do twórczego myślenia i działania.

Organizowane są również lekcje dla uczniów szkół specjalnych, dla których opracowywane są oddzielne scenariusze zajęć z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

Wszelkich informacji o lekcjach sztuki i zasadach zapisów udziela Dział Edukacji pod numerem tel. 71 712 71 81 (od poniedziałku do piątku między godziną 9 a 14) oraz pod adresem mailowym edukacja.pawilon@mnwr.pl.

Zasady uczestnictwa

  • Koszt udziału w zajęciach dla jednego ucznia wynosi 4 złote.
  • Lekcje sztuki odbywają się od wtorku do piątku w godzinach 10.00–16.00 i trwają 60-75 minut.
  • Dokładny termin ustalić można z Działem Edukacji Pawilonu Czterech Kopuł, tel. 71 71 27 181,
    mail: edukacja.pawilon@mnwr.pl.
  • Zajęcia prowadzone są w przestrzeni wystawienniczej Muzeum dla grup liczących nie więcej niż 30 osób, jednak sugerowana liczba uczestników to 20. Grupy powyżej 30 osób dzielone są na dwie mniejsze, dla których lekcje odbywają się równolegle.
  • Opiekun ma obowiązek pozostania z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum.
  • Podczas zajęć mogą być wykonywane zdjęcia na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu, jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o wcześniejszą informację.
  • Nauczyciele lub opiekunowie podczas zajęć mogą wykonywać zdjęcia bez użycia lampy błyskowej.
  • Okrycia wierzchnie oraz torby i plecaki należy zostawić w szatni.

„Szkoła w Mieście” – druk do pobrania dla nauczycieli ➸

 

print