Europejskie Dni Dziedzictwa

Ogólnopolskim koordynatorem EDD jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, a dolnośląskim – Muzeum Etnograficzne Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Wydarzenia odbywają się pod patronatem narodowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i patronatem honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej informacji o EDD znajduje się na stronie internetowej edd.nid.pl ➸
Wszelkich informacji dotyczących projektu udzielają: Agnieszka Szepetiuk-Barańska oraz Elżbieta Baluch,
tel. 71 344 33 13 i 71 342 12 67. Aktualne informacje na FB ➸


Europejskie Dni Dziedzictwa

31. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa odbędzie się w dniach 9–10 i 16–17 września 2023 pod hasłem „Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń”.

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, którego idea narodziła się w 1985 roku w Granadzie. Polska jest jednym z pięćdziesięciu krajów biorącym udział w akcji, a dołączyła do niej w 1993 roku. Myślą przewodnią tego święta jest angażowanie europejskiej społeczności w opiekę nad dziedzictwem kulturowym, prezentowanie jego różnorodności i wzmacnianie dialogu międzykulturowego.

Co roku EDD organizowane są pod innym hasłem przewodnim, które łączy wszystkie wydarzenia w kraju. Najnowsze hasło „Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń” związane jest z jubileuszem 20-lecia uchwalenia konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a także 10-leciem Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do tegorocznych obchodów EDD! Żeby zostać organizatorem wydarzenia, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie ogólnopolskiego koordynatora EDD, którym jest Narodowy Instytut Dziedzictwa ➸


↡ Wpisy archiwalne
■ Podsumowanie EDD 2022 ➸
■ Piknik w Muzeum Etnograficznym na zakończenie edycji 2021 ➸
■ Podsumowanie edycji EDD 2020 ➸
■ Fotorelacja z podsumowania EDD 2019 ➸
■ Fotorelacja z podsumowania EDD 2018 ➸

↡ Do pobrania archiwum informatorów Europejskich Dni Dziedzictwa
■ EDD 2020 ➸

■ EDD 2019 ➸
■ EDD 2018 ➸
■ EDD 2017 ➸
■ EDD 2016 ➸
■ EDD 2015 ➸
■ EDD 2014 ➸
■ EDD 2013 ➸
■ EDD 2012 ➸
■ EDD 2011 ➸
■ EDD 2010 ➸
■ EDD 2009 ➸

 

print