Europejskie Dni Dziedzictwa

Ogólnopolskim koordynatorem EDD jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, a dolnośląskim – Muzeum Etnograficzne Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Wydarzenia odbywają się pod patronatem narodowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i patronatem honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Więcej informacji o EDD znajduje się na stronie internetowej edd.nid.pl ➸
Wszelkich informacji dotyczących projektu udzielają: Agnieszka Szepetiuk-Barańska oraz Elżbieta Baluch,
tel. 71 344 33 13 i 71 342 12 67. Aktualne informacje na FB ➸


Europejskie Dni Dziedzictwa 2022
EDD jest dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022.

Jubileuszowa 30. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa odbędzie się w dniach 10–11 i 17–18 września 2022 roku pod hasłem „Połączeni dziedzictwem”. Mamy nadzieję, że temat posłuży Państwu jako źródło wielu inspiracji i połączy nas we wspólnym świętowaniu!

„Połączeni dziedzictwem” – źródłem więzi społecznych jest komunikacja, możliwość przekazania myśli i wiedzy, nawiązania połączenia z członkami wspólnoty. Człowiek od najdawniejszych czasów doskonalił metody porozumiewania się na odległość za pomocą pisma, sygnałów, szyfrów, systemów łączności. Tworzył sytuacje, które sprzyjały wymianie słów: tradycyjne prace gospodarskie czy obchody świąteczne stanowiły okazje do opowiadania historii, wspominania osób i zdarzeń, sprawiając, że słuchacze budowali poczucie więzi nie tylko ze sobą nawzajem, ale też z przeszłością. Komunikacja to także szlaki handlowe, sposoby podróżowania, zabytki techniki jak telegraf, telefon, kolej, a nawet balon.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa na Dolnym Śląsku w 2022 r. i uczestniczenia we wrześniowych wydarzeniach.

↡ Wpisy archiwalne
■ Piknik w Muzeum Etnograficznym na zakończenie edycji 2021 ➸
■ Podsumowanie edycji EDD 2020 ➸

■ Fotorelacja z podsumowania EDD 2019 ➸
■ Fotorelacja z podsumowania EDD 2018 ➸

↡ Do pobrania archiwum informatorów Europejskich Dni Dziedzictwa
■ EDD 2020 ➸

■ EDD 2019 ➸
■ EDD 2018 ➸
■ EDD 2017 ➸
■ EDD 2016 ➸
■ EDD 2015 ➸
■ EDD 2014 ➸
■ EDD 2013 ➸
■ EDD 2012 ➸
■ EDD 2011 ➸
■ EDD 2010 ➸
■ EDD 2009 ➸

 

print