Muzeum Etnograficzne

ul. R. Traugutta 111-113
50-419 Wrocław
+48 71 344 33 13
+48 71 342 12 67
muzeum@muzeumetnograficzne.pl

Muzeum Etnograficzne – więcej kontaktów

Elżbieta Berendt
Kierownik Muzeum Etnograficznego
elzbieta.berendt@mnwr.pl
e.berendt@muzeumetnograficzne.pl

muzeum@muzeumetnograficzne.pl
+48 71 342 12 67
+48 71 344 33 13

Dział Sztuki Ludowej 
Joanna Kurbiel 
j.kurbiel@muzeumetnograficzne.pl

Dział Tkanin i Strojów
Hanna Golla 
h.golla@muzeumetnograficzne.pl

Dział Folkloru
Dorota Jasnowska 

d.jasnowska@muzeumetnograficzne.pl

Agnieszka J. Szepetiuk-Barańska

a.szepetiuk-baranska@muzeumetnograficzne.pl

Dział Ceramiki
Dorota Jasnowska

d.jasnowska@muzeumetnograficzne.pl

Dział Kultury Technicznej
Jacek Bohdanowicz 
j.bohdanowicz@muzeumetnograficzne.pl

Dział Dokumentacji i Inwentaryzacji
Elżbieta Baluch 
e.baluch@muzeumetnograficzne.pl

Pracownia Konserwacji Zabytków Etnograficznych
Roman Kołakowski 
roman.kolakowski@muzeumetnograficzne.pl

Specjalista do spraw przetwarzania danych
Lidia Stobienia-Wandałowska 
l.stobienia-wandalowska@muzeumetnograficzne.pl

Dział Edukacji
+48 71 344 33 13, edukacja@muzeumetnograficzne.pl
Paulina Suchecka

p.suchecka@muzeumetnograficzne.pl

Olga Budzan
olga.budzan@muzeumetnograficzne.pl

Marta Derejczyk
m.derejczyk@muzeumetnograficzne.pl

print