Pracownia Konserwacji Malarstwa i Rzeźby

Pracownia Konserwacji Malarstwa i Rzeźby jest najstarszą z sześciu pracowni tworzących Dział Konserwacji Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Została utworzona w 1956 r. Początkowo pracowały w niej dwie osoby.
Wykonuje się w niej różnorodne prace konserwatorskie: pełne, częściowe i zabezpieczające, a w ramach prewencji sprawuje opiekę konserwatorską nad muzealną kolekcją malarstwa i rzeźby obejmującą dzieła sztuki dawnej i współczesnej.
W pracowni prowadzone są też prace z zakresu konserwacji ceramiki oraz obiektów sztuki Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

Zespół:

Małgorzata Slawiczek-Altman – starszy konserwator, główny konserwator
malgorzata.slawiczek-altman@mnwr.pl
Karolina Furykiewicz – starszy konserwator
karolina.furykiewicz@mnwr.pl
Joanna Zyzik-Lubasińska – starszy konserwator
joanna.zyzik-lubasinska@mnwr.pl
Artur Jarkiewicz – starszy konserwator
artur.jarkiewicz@mnwr.pl
dr Agata Warszewska-Kołodziej – konserwator
agata.warszewska@mnwr.pl
Małgorzata Damczyk – konserwator
malgorzata.damczyk@mnwr.pl
Dobrochna Korzeniowska – konserwator
dobrochna.korzeniowska@mnwr.pl
Mariola Gloc-Rochowicz – starszy renowator
mariola.rochowicz@mnwr.pl
Wiktoria Czyżewska – adiunkt konserwatorski
wiktoria.zejler-lamik@mnwr.pl
Maria Zając – asystent konserwatorski
maria.zajac@mnwr.pl

W pracowni wyodrębnione jest stanowisko ds. dokumentacji konserwatorskiej, do zadań którego należy prowadzenie Archiwum Dokumentacji Konserwatorskich, oraz współpraca z Działem Dokumentacji i Inwentaryzacji Zbiorów w przypadku użyczeń zabytków własnych jak i przyjmowanych przez Muzeum zabytków obcych.

Marzena Mironowicz – starszy konserwator
marzena.mironowicz@mnwr.pl

Kontakt:

Pracownia Konserwacji Malarstwa i Rzeźby
Muzeum Narodowe we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy 5
50-153 Wrocław
tel. 71 372 51 50 w. 232, 235

 

print