Partnerstwo biznesowe i sponsoring

Muzeum Narodowe jako jedno z najważniejszych instytucji kultury w Polsce od wielu lat realizuje cenione i uznawane inicjatywy wystawiennicze, artystyczne oraz prowadzi działalność edukacyjną, która ma na celu chronić i promować dziedzictwo narodowe – nasze wspólne dobro.

Jesteśmy jedną z najbardziej rozpoznawalnych placówek kultury oraz najchętniej polecaną przez wrocławian instytucją jako atrakcję turystyczną. Cieszy nas zaufanie oraz pozycja lidera.

Jeżeli zależy Państwu – jako przedstawicielom świata biznesu – na budowaniu marki swojej firmy, która aktywnie uczestniczy w tworzeniu najwyższej oferty kulturalnej, a jednocześnie chce budować markę przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie, to zapraszamy do kontaktu z Muzeum i współpracy przy organizowaniu wystaw i wydarzeń edukacyjnych.

Jesteśmy przekonani, że współpraca z Muzeum Narodowym we Wrocławiu to nie tylko korzyści wizerunkowe dla Państwa firmy, ale także możliwości szerszej kooperacji w postaci włączenia Państwa pracowników w działania i wydarzenia edukacyjne (zwiększenie kompetencji społeczno-kulturowych) lub też wspólne organizowanie ważnych wydarzeń firmowych przy naszym udziale.

Zapraszamy do kontaktu oraz rozmowy nad formami współpracy. Jesteśmy przekonani, że wspólnie stworzymy najbardziej optymalne rozwiązanie dla obu stron.

Kontakt:
Anna Chodorska, Dział Marketingu MNWr
anna.chodorska@mnwr.pl
 

print