Pracownia Tkanin

Pracownia została utworzona w latach 60-tych XX w.
Przeprowadzane są w niej konserwacje na potrzeby wystaw stałych i czasowych.
Trafiają tu zabytki nie tylko z Działu Tkanin i Ubiorów, ale również z Działu:
Sztuki Dalekiego Wschodu, Techniki, Oręża, Mebli, Sfragistyki, Sztuki Śląskiej XII–XV wieku, Grafiki, Biblioteki…
Pod opieką Pracowni są także obiekty z Muzeum Etnograficznego i Muzeum Sztuki Współczesnej – Pawilonu Czterech Kopuł oraz tekstylia w Magazynach Zbiorów.
Często są to obiekty wykonane nie w pełni z tkanin, ale takie, w których jeden z elementów jest tekstylny.

Diana Jędrysek-Skotnicka – starszy konserwator
diana.jedrysek@mnwr.pl

Kontakt:

Pracownia Tkanin
Muzeum Narodowe we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy 5
50-153 Wrocław
tel. 71 372 51 50 wew. 233

print