Biblioteka

Pragnących pogłębić swoją wiedzę o sztuce zachęcamy do korzystania z biblioteki muzealnej (wejście od ul. Wyszyńskiego), wyróżniającej się bogatym księgozbiorem z zakresu historii sztuki i nauk pokrewnych. Zapraszamy.

Godziny otwarcia: 9:00–14:30 — od wtorku do piątku
tel. 71 372 51 50 (51, 53) w. 320, e-mail: biblioteka@mnwr.pl

Katalog online — www.wroclaw-mn.sowwwa.pl ➸

(katalog online prowadzony jest od 2002 r., uzupełniany retrospektywnie o zasoby starsze)

Katalogi kartkowe:

— alfabetyczny – nabytki do 1945 r.
— alfabetyczny – nabytki od 1945 r., prowadzony do 2010 r.
— rzeczowy – wg klasyfikacji własnej, prowadzony do 2010 r.
— topograficzny instytucji – katalogi wystaw, zbiorów w układzie chronologicznym, prowadzony do 2010 r.
— czasopism

Księgozbiór podręczny czytelni złożony jest z podstawowych słowników, encyklopedii, leksykonów ogólnych i specjalistycznych, słowników językowych i biograficznych (Polski Słownik Biograficzny, Thieme-Becker, Saur – Allgemeines Künstler Lexikon, Grosse Brockhaus, Handbuch der Kunstwissenschaft, Słownik geograficzny Ziem Polskich), herbarzy oraz katalogów wystaw prezentowanych w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

Zbiory i historia

Biblioteka Muzeum Narodowego we Wrocławiu powstała w 1945 r., jest biblioteką specjalistyczną o charakterze naukowym. Najstarszą część zbiorów tworzą: księgozbiór dawnego Muzeum Sztuk Pięknych we Wrocławiu (Schlesisches Museum der bildenden Künste), ocalała część księgozbioru dawnego Muzeum Przemysłu Artystycznego i Starożytności (Schlesisches Museum für Kunstgewerbe und Althertümer) oraz zbiory Dawnego Krajowego Urzędu Ochrony Zabytków Prehistorycznych (Landesamt für Vorgeschichte), który zawierał publikacje archeologiczne.

Księgozbiór biblioteki liczy ponad 100 tys. woluminów.
Biblioteka ma w swoim zasobie bogaty zbiór publikacji, szczególnie ukierunkowany na sztukę dawną (malarstwo, rzeźba, grafika), sztukę współczesną (malarstwo, rzeźba, grafika, szkło i ceramika, nowe sztuki wizualne), rzemiosło artystyczne (meble, szkło, ceramika, złotnictwo, ślusarstwo, kowalstwo, konwisarstwo, kostiumologia), dawną broń, numizmatykę i sfragistykę, sztukę książki, fotografię, historię, archeologię, etnografię i etnologię, teorię sztuki, muzealnictwo i muzeologię, ochronę i konserwację zabytków.

Istotny zbiór tworzą czasopisma, szczególnie te wydawane w latach 1880–1939 np. “The Studio” Londyn od 1893 r., “Kunst und Kunsthandwerk” Wiedeń od 1898 r., “Deutsche Kunst ud Dekoration”, Darmstadt od 1897 r., “Gazette des Beaux-Arts” Paryż od 1859 r., “The Magazine of Art” Londyn od 1895 r.

Znajduje się tu także duża kolekcja wydawanych od XIX w. katalogów zbiorów muzealnych, katalogów wystaw i katalogów aukcyjnych.
Najcenniejszy zasób biblioteki stanowią zbiory specjalne starych druków (katalog ponad 1500 tytułów w opracowaniu) i rękopisów.
Nabytki pozyskiwane są poprzez kupno oraz dary i wymianę z muzeami, bibliotekami, uczelniami artystycznymi krajowymi i zagranicznymi.
Księgozbiór Biblioteki służy głównie pracownikom MNWr jako warsztat pracy do opracowania zbiorów muzealnych; w czytelni udostępniany jest także wszystkim muzealnikom, naukowcom, studentom oraz osobom pragnącym pogłębić wiedzę o sztuce.
Zapraszamy!

Kontakt

+48 71 372 51 50 wew. 320
biblioteka@mnwr.pl

Kierownik Biblioteki
Barbara Fercowicz
barbara.fercowicz@mnwr.pl
71 372 51 50 wew. 239

Maria Piotrowska
maria.piotrowska@mnwr.pl
71 372 51 50 wew. 320

Dorota Polak
dorota.polak@mnwr.pl
71 372 51 50 wew. 320

Przemysław Tarka
przemyslaw.tarka@mnwr.pl
+48 71 372 51 50 wew. 285
 

print