Muzeum – więcej kontaktów

KURATORZY MNWr ➸
KURATORZY ME ➸
KURATORZY P4K ➸

SEKRETARIAT
sekretariat@mnwr.pl
tel. 71 343 56 43

Elżbieta Kimaczyńska
elzbieta.kimaczynska@mnwr.pl

SEKRETARZ DS. NAUKOWO-OŚWIATOWYCH
Małgorzata Korżel-Kraśna
malgorzata.krasna@mnwr.pl
tel. 71 343 82 04

DZIAŁ DOKUMENTACJI I INWENTARYZACJI ZBIORÓW
inwentarze@mnwr.pl
tel. 71 344 28 27, 71 372 51 50 (-51, -53) wew. 267

Monika Raczyńska-Sędzikowska
Główny inwentaryzator
monika.sedzikowska@mnwr.pl
tel. 71 372 51 50 (-51, -53) wew. 263

ZESPÓŁ:
Jolanta Wybraniec-Krzywka
jolanta.krzywka@mnwr.pl

Dobrochna Głowaczewska
dobrochna.glowaczewska@mnwr.pl

Natalia Więcław
natalia.wieclaw@mnwr.pl

Maria Kondracka
maria.kondracka@mnwr.pl

PRAWA AUTORSKIE
Dominika Jeżewska
Główny specjalista ds. praw autorskich i sporządzania umów
dominika.jezewska@mnwr.pl
tel. 71 726 56 77

PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA
Arkadiusz Podstawka
Kierownik działu
arkadiusz.podstawka@mnwr.pl
tel. 71 372 51 50 wew. 228, 229

ZESPÓŁ:
Wojciech Rogowicz
wojciech.rogowicz@mnwr.pl
tel. 71 372 51 50 wew. 228, 229

Wanda Poczachowska
wanda.poczachowska@mnwr.pl
tel. 71 372 51 50 wew. 230

Magdalena Wyłupek
magdalena.wylupek@mnwr.pl
tel. 71 372 51 50 wew. 230

DZIAŁ KONSERWACJI
Małgorzata Slawiczek-Altman
Główny konserwator
malgorzata.slawiczek-altman@mnwr.pl
tel. 71 372 51 50 w. 232

ZESPÓŁ:
— Pracownia Malarstwa i Rzeźby
tel. 71 372 51 50 w. 232, 235

Karolina Furykiewicz

Starszy konserwator
karolina.furykiewicz@mnwr.pl

Joanna Zyzik-Lubasińska
Konserwator

joanna.zyzik-lubasinska@mnwr.pl

Artur Jarkiewicz
Konserwator

artur.jarkiewicz@mnwr.pl

dr Agata Warszewska-Kołodziej
Konserwator
agata.warszewska@mnwr.pl

Wiktoria Zejler-Lamik
Asystent konserwatorski
wiktoria.zejler-lamik@mnwr.pl

Barbara Kicielińska
Starszy renowator
barbara.kicielinska@mnwr.pl

Mariola Gloc-Rochowicz
Starszy renowator
mariola.rochowicz@mnwr.pl

Archiwum dokumentacji konserwatorskich
Warunki konserwatorskie dotyczące wypożyczeń
Marzena Mironowicz
Starszy konserwator
marzena.mironowicz@mnwr.pl
tel. 71 372 51 50 w. 232

— Pracownia Metali
tel. 71 372 51 50 w. 231

Marcin Sokolnicki

Starszy renowator
marcin.sokolnicki@mnwr.pl

Mariusz Wierchowski
Starszy renowator
mariusz.wierchowski@mnwr.pl

— Pracownia Tkanin
tel. 71 3725150 wew. 233

Diana Jędrysek-Skotnicka

Starszy konserwator
diana.jedrysek@mnwr.pl

— Pracownia Mebli i Ram
tel. 71 372 51 50 w. 254

Franciszek Kosiński

Starszy renowator
franciszek.kosinski@mnwr.pl

— Pracownia Papieru i Skóry
tel. 71 372 51 50 w. 252

Daria Kordowska
Konserwator
daria.kordowska@mnwr.pl

Marta Niedbał
Młodszy renowator
marta.niedbal@mnwr.pl

PRACOWNIA KOMPUTEROWA
dr Aleksandra Bek-Koreń
Kierownik Pracowni Komputerowej
aleksandra.bek-koren@mnwr.pl
tel. 71 372 51 50 wew. 226

ZESPÓŁ:
Szymon Puchała
szymon.puchala@mnwr.pl

DZIAŁ PROMOCJI I KOMUNIKACJI
Anna Kowalów
Rzecznik prasowy
Kierownik Działu Promocji i Komunikacji
anna.kowalow@mnwr.pl
tel. 71 343 07 27, +48 696 501 438

ZESPÓŁ:
Justyna Chojnacka
Referent ds. promocji i organizacji wydarzeń
justyna.chojnacka@mnwr.pl
tel. 71 372 51 50 wew. 209

Paulina Popiół
Specjalista ds. promocji i kontaktów z mediami
paulina.popiol@mnwr.pl
tel. 71 343 07 27, 71 372 51 50 wew. 271

Kaja Urbańska
Referent ds. promocji internetowej
kaja.urbanska@mnwr.pl
tel. 71 372 51 50 wew. 209

Aleksandra Ziemlańska
Specjalista ds. strony internetowej
aleksandra.ziemlanska@mnwr.pl
tel. 71 343 07 27, 71 372 51 50 wew. 271

DZIAŁ MARKETINGU
Łukasz Adamski
Kierownik Działu Marketingu
lukasz.adamski@mnwr.pl
tel. 71 372 51 50 wew. 273

ZESPÓŁ:
Anna Chodorska
Specjalista ds. marketingu
anna.chodorska@mnwr.pl
tel. 71 372 51 50 wew. 273

Joanna Socha
Specjalista ds. marketingu
joanna.socha@mnwr.pl
tel. 71 372 51 50 wew. 273

WYDAWNICTWO
wydawnictwo@mnwr.pl

Bogusława Idzik-Ćwikowska
Kierownik Działu Wydawnictw
boguslawa.idzik@mnwr.pl
tel. 71 372 51 50 wew. 256

ZESPÓŁ:
Urszula Bednarz (urlop)
urszula.bednarz@mnwr.pl

Dorota Szechińska
dorota.szechinska@mnwr.pl
tel. 71 372 51 50 wew. 303

Stanisław Rościcki
stanislaw.roscicki@mnwr.pl
tel. 71 372 51 50 wew. 303

BIBLIOTEKA
tel. 71 372 51 50 wew. 320

Barbara Fercowicz
Kierownik Biblioteki
barbara.fercowicz@mnwr.pl
tel. 71 372 51 50 wew. 239

ZESPÓŁ:
Beata Szczupakowska
beata.szczupakowska@mnwr.pl

Maria Piotrowska
maria.piotrowska@mnwr.pl

Dorota Polak
dorota.polak@mnwr.pl

Katarzyna Sokulska
katarzyna.sokulska@mnwr.pl

Przemysław Tarka
przemyslaw.tarka@mnwr.pl
tel. 71 372 51 50 wew. 285

DZIAŁ KADR I SPRAW SOCJALNYCH
Wioletta Fudali
Kierownik Działu Kadr i Spraw Socjalnych
wioletta.fudali@mnwr.pl
tel. 71 372 51 50 wew. 356

Iwona Sztajnert-Szynkarek
Specjalista ds. Kadr i BHP
iwona.sztajnert-szynkarek@mnwr.pl
tel. 71 372 51 50 wew. 202

ZESPÓŁ PRODUKCJI WYSTAW
Jarosław M. Gawron
Producent wystaw
jaroslaw.gawron@mnwr.pl
tel. 71 372 51 50 wew. 321

Filip Kuźniar
Producent wystaw

filip.kuzniar@mnwr.pl
tel. 71 372 51 50 wew. 321

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
Grażyna Kośnicka
Kierownik Sekcji Gospodarczej
grazyna.kosnicka@mnwr.pl
tel. 71 372 51 50 wew. 213

Marta Czarnecka-Wysocka
Referent ds. administracyjno-gospodarczych

marta.wysocka@mnwr.pl
tel. 71 372 51 50 wew. 213

Anna Zięba-Mizgała
Referent ds. administracyjnych
anna.zieba@mnwr.pl
tel. 71 372 51 50 wew. 213

Joanna Piątkowska
Główny specjalista ds. technicznych
joanna.piatkowska@mnwr.pl
tel. 71 372 51 50 wew. 215

Małgorzata Orłowska
Referent ds. administracyjnych
malgorzata.orlowska@mnwr.pl
tel. 71 372 51 50 wew. 215

Dorota Krudos
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
dorota.krudos@mnwr.pl
tel. 71 372 51 50 wew. 289

Anna Twardowska
Główny specjalista ds. zamówień publicznych
anna.twardowska@mnwr.pl
tel. 71 372 51 50 wew. 289

Wiktoria Konera
Referent ds. zamówień publicznych
wiktoria.konera@mnwr.pl
tel. 71 372 51 50 wew. 289

 

 

print