Pracownia Konserwacji Zabytków Etnograficznych

Pracownia Konserwacji Zabytków Etnograficznych została utworzona w 1992 roku. Wykonuje się w niej konserwacje obiektów znajdujących się w zbiorach Muzeum Etnograficznego Oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Roman Kołakowski – konserwator
roman.kolakowski@muzeumetnograficzne.pl

Kontakt:

Pracownia Konserwacji Zabytków Etnograficznych
Muzeum Etnograficzne Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu
ul. R. Traugutta 111/113
50-419 Wrocław
tel. 71 344 33 13 lub 71 342 12 67

print