Panorama Racławicka

Muzeum „Panorama Racławicka”
ul. J. E. Purkyniego 11
50-155 Wrocław

sekretariat: +48 71 343 36 39
centrala: +48 71 344 16 61/62
bilety: +48 501 59 88 32, 71 344 23 44
biuro@panoramaraclawicka.pl

Panorama Racławicka – więcej kontaktów

dr Romuald Nowak
Kierownik Muzeum „Panorama Racławicka”
+48 71 343 36 39
romuald.nowak@mnwr.pl

biuro@panoramaraclawicka.pl

Wiktoria Filipiak-Marszalska
Kierownik Działu Technicznego
+48 71 344 16 61 wew. 137
wiktoria.marszalska@panoramaraclawicka.pl

Marta Kulikowska
Kierownik Działu Rezerwacji
+48 501 59 88 32, 71 344 23 44
marta.kulikowska@mnwr.pl

Izabela Trembalowicz-Chęć
Dział Edukacji
+48 71 372 51 48
izabela.trembalowicz-chec@mnwr.pl

 

print