Panorama Racławicka

ul. J. E. Purkyniego 11
50-155 Wrocław
sekretariat: +48 71 343 36 39
centrala: +48 71 344 16 61/62
bilety: +48 71 344 23 44
biuro@panoramaraclawicka.pl

Panorama Racławicka – więcej kontaktów

Romuald Nowak
Kierownik Panoramy Racławickiej
+48 71 343 36 39
romuald.nowak@mnwr.pl

biuro@panoramaraclawicka.pl

Wiktoria Filipiak-Marszalska
Kierownik Działu Technicznego
+48 71 344 16 61 wew. 137
wiktoria.marszalska@panoramaraclawicka.pl

Marta Kulikowska
Kierownik Działu Akwizycji
+48 71 344 23 44
marta.kulikowska@mnwr.pl

Izabela Trembalowicz-Chęć
Dział Oświatowy
+48 71 372 51 48
izabela.trembałowicz-chec@mnwr.pl

print