Kontakt

Dział Oświatowy Muzeum Narodowe we Wrocławiu
edukacja@mnwr.art.pl, +48 71 3
72 51 48

Grzegorz Wojturski
grzegorz.wojturski@mnwr.pl

Sławomir Ortyl
slawomir.ortyl@mnwr.pl

Barbara Przerwa
barbara.przerwa@mnwr.pl

Michał A. Pieczka
michał.pieczka@mnwr.pl


Dział Oświatowy Panorama Racławicka
edukacja@mnwr.pl, +48 71 3
72 51 48

Izabela Trembalowicz-Chęć
izabela.trembałowicz-chec@mnwr.pl


Dział Oświatowy Muzeum Etnograficzne
edukacja@muzeumetnograficzne.pl, +48 71 344 33 13

Paulina Suchecka 
paulina.suchecka@mnwr.pl

Marta Derejczyk 
m.derejczyk@muzeumetnograficzne.pl

Marta Baluch
m.baluch@muzeumetnograficzne.pl


Dział Oświatowy Pawilon Czterech Kopuł
edukacja.pawilon@mnwr.pl, +48 71 712 71 81

Iwona Gołaj
iwona.golaj@mnwr.pl

Alicja Abramowicz
alicja.abramowicz@mnwr.pl

Barbara Andruszkiewicz
barbara.andruszkiewicz@mnwr.pl

Monika Krysztofińska
monika.krysztofinska@mnwr.pl

print