Cykle edukacyjne w Muzeum Narodowym


Informujemy, że podczas zajęć mogą być wykonywane zdjęcia na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu (w tym m.in. w celu dokumentacji i informacji na stronach internetowych Muzeum Narodowego i jego oddziałów, w materiałach drukowanych oraz mediach społecznościowych – na fanpage’ach Muzeum Narodowego oraz jego oddziałów). Zdjęcia mogą zawierać wizerunki osób biorących udział w zajęciach oraz wizerunki prac wykonanych podczas zajęć.

Zajęcia dla dorosłych

➸ Kurs historii sztuki

W niedziele o godz. 11:00, wykłady online, bilet – 10 zł

➸ Plastyka tańca w japońskim odcieniu

W niedziele o godz. 16:00, bilet – 10 zł
Prowadzenie Barbara Przerwa

➸ Mój Śląsk. Fascynacje

W soboty o godz. 12:00, wykłady darmowe

➸ Piękne i użyteczne

W soboty o godz. 12:00, wykłady darmowe

➸ Kobieta w świecie sztuki

W soboty o godz. 12:00, wykłady darmowe

➸ Wyjątkowe zjawiska w sztuce pozaeuropejskiej

W soboty o godz. 12:00, wykłady darmowe

➸ Książ utracony, Książ ocalony

W soboty o godz. 12:00, wykłady darmowe

➸ Europejskie Dni Dziedzictwa

Połowa września, wstęp wolny

Zajęcia dla dzieci

➸ Z rodziną do muzeum

W niedziele o godz. 12:00, bilet – 5 zł

➸ Muzealne poruszenie

Niedzielne warsztaty plastyczno-ruchowe, bilet – 5 zł
Prowadzenie Barbara Przerwa
Cykl adresowany dla dzieci w dwóch grupach wiekowych:
— zajęcia o godz. 10:30 – dla dzieci w wieku 3–5 lat
— zajęcia o godz. 12:30 – dla dzieci w wieku 6–12 lat

 
Informujemy, że podczas zajęć mogą być wykonywane zdjęcia na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu (w tym m.in. w celu dokumentacji i informacji na stronach internetowych Muzeum Narodowego i jego oddziałów, w materiałach drukowanych oraz mediach społecznościowych – na fanpage’ach Muzeum Narodowego oraz jego oddziałów). Zdjęcia mogą zawierać wizerunki osób biorących udział w zajęciach oraz wizerunki prac wykonanych podczas zajęć.
 

print