Cykle edukacyjne w Pawilonie Czterech Kopuł


Informujemy, że podczas zajęć mogą być wykonywane zdjęcia na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu (w tym m.in. w celu dokumentacji i informacji na stronach internetowych Muzeum Narodowego i jego oddziałów, w materiałach drukowanych oraz mediach społecznościowych – na fanpage’ach Muzeum Narodowego oraz jego oddziałów). Zdjęcia mogą zawierać wizerunki osób biorących udział w zajęciach oraz wizerunki prac wykonanych podczas zajęć.

Zajęcia dla dorosłych

➸ Kurs historii sztuki. Klasycy nowoczesności
Cykl wykładów online w niedziele o godz. 11:00, bilet za 10 zł

➸ Kurs historii sztuki. Work in progress
Warsztaty dla dorosłych oparte na motywach „Kursu historii sztuki” w soboty o godz. 17:00, za 10 zł

➸ O czwartej pod kopułami
Cykl oprowadzań w piątki o godz. 16:00, wstęp z biletem na wystawę

➸ Muzealne poruszenie
Warsztaty tańca intuicyjnego w soboty o godz. 16:00, bilet za 10 zł

➸ Dotknij muzeum
Warsztaty dla osób niewidomych i niedowidzących w soboty o godz. 14:00, bilet za 5 zł

➸ Czwarta ściana
Warsztaty teatralne dla dorosłych w sobotę o godz. 15:00, bilet za 10 zł

➸ Europejskie Dni Dziedzictwa
Wrześniowe wykłady i warsztaty na Dolnym Śląsku, wstęp wolny

Zajęcia dla dzieci

➸ #Muzealniakipodkopułą
Warsztaty dla rodziców z dziećmi w wieku do lat 3, w niedziele o godz. 11:00, za 5 zł

➸ Sztuczki w Pawilonie
Warsztaty dla dzieci w wieku 3–5 lat, w niedziele o godz. 13:00, za 5 zł

➸ Sztuka szuka zmysłów
Warsztaty dla dzieci w wieku 6–12 lat, w soboty o godz. 11:00, za 5 zł

➸ Lato w Pawilonie (lipiec, sierpień)
Warsztaty dla dzieci w wieku 6–12 lat, we wtorki i soboty o godz. 11:00, za 5 zł

 
Informujemy, że podczas zajęć mogą być wykonywane zdjęcia na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu (w tym m.in. w celu dokumentacji i informacji na stronach internetowych Muzeum Narodowego i jego oddziałów, w materiałach drukowanych oraz mediach społecznościowych – na fanpage’ach Muzeum Narodowego oraz jego oddziałów). Zdjęcia mogą zawierać wizerunki osób biorących udział w zajęciach oraz wizerunki prac wykonanych podczas zajęć.
Jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o wcześniejszą informację. Brak informacji przekazanej w formie pisemnej do Działu Oświatowego przed rozpoczęciem zajęć jest równoznaczny ze zgodą na korzystanie przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu ze zdjęć, o których mowa powyżej.

 

print