Cykle edukacyjne w Pawilonie Czterech Kopuł


Informujemy, że podczas zajęć mogą być wykonywane zdjęcia na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu (w tym m.in. w celu dokumentacji i informacji na stronach internetowych Muzeum Narodowego i jego oddziałów, w materiałach drukowanych oraz mediach społecznościowych – na fanpage’ach Muzeum Narodowego oraz jego oddziałów). Zdjęcia mogą zawierać wizerunki osób biorących udział w zajęciach oraz wizerunki prac wykonanych podczas zajęć.
Jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o wcześniejszą informację. Brak informacji przekazanej w formie pisemnej do Działu Oświatowego przed rozpoczęciem zajęć jest równoznaczny ze zgodą na korzystanie przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu ze zdjęć, o których mowa powyżej.

Zajęcia dla dorosłych

➸ Dozwolone od lat osiemnastu

Warsztaty we wtorki o godz. 11:00, wstęp wolny, na zajęcia obowiązują zapisy: tel. 71 712 71 81, e-mail: edukacja.pawilon@mnwr.pl.
19 lutegoMaria Jarema. Emigracja wewnętrzna – Justyna Oleksy
12 marcaSztuka przeliczania – o Leonie Chwistku – Agata Iżykowska-Uszczyk
16 kwietniaSens, faktura, bajki. Erna Rosenstein – Justyna Oleksy
14 majaSztuczne eksperymenty – Agata Iżykowska-Uszczyk
11 czerwcaEstetyka wirtualności – Agata Iżykowska-Uszczyk


➸ Co mnie porusza w sztuce współczesnej

Warsztaty plastyczno-ruchowe prowadzone przez Barbarę Przerwę w soboty o godz. 16:00, wstęp z biletem za 3 zł, na zajęcia obowiązują zapisy: tel. 71 712 71 81, e-mail: edukacja.pawilon@mnwr.pl.
2 lutegoPowtarzalność
2 marcaKontrasty
6 kwietniaOdbicia
11 majaWybory
8 czerwcaProjekcje


➸ Dotknij muzeum

Warsztaty dla osób niewidomych i niedowidzących, w soboty o godz. 14:00, wstęp z biletem za 3 zł, na zajęcia obowiązują zapisy: tel. 71 712 71 81, e-mail: edukacja.pawilon@mnwr.pl.
W każdym miesiącu w Pawilonie Czterech Kopuł będziemy poznawać tyflografiki prezentowane na wystawie kolekcji. W części warsztatowej spróbujemy przenieść odbiór dzieła ze sfery dotykowej w obszar innego zmysłu.
26 styczniaAndrzej Wróblewski „Cień Hiroszimy” – Agata Iżykowska-Uszczyk
23 lutegoTadeusz Brzozowski „Zycbad” – Agata Iżykowska-Uszczyk
30 marcaMaria Jarema „Wyrazy” – Iwona Gołaj
27 kwietniaAlfred Lenica „Formy inspirujące” – Justyna Oleksy
25 majaJerzy Nowosielski „Akt” – Agata Iżykowska-Uszczyk
29 czerwcaJózef Szajna „Sylwetki” – Agata Iżykowska-Uszczyk


➸ Dzicy przybysze w Polskich Atenach

Cykl wykładów wokół wystawy czasowej „Grupa Krakowska 1932–1937” w soboty o godz. 16:00, wstęp wolny.
9 lutegoHenryk Wiciński – genialny chłopak i „rzeźba wzroku” – Anna Chmielarz
16 lutegoMiłość w cieniu awangardy. Berta Grünberg i Sasza Blonder oraz Maria Jarema i Henryk Wiciński – Anna Budzałek
9 marcaTeatr Cricot: poszukiwanie teatralności poprzez plastykę – Karolina Czerska


➸ Kurs historii sztuki. Klasycy nowoczesności

Cykl wykładów w niedziele o godz. 11:00, wstęp z biletem za 5 zł.
10 lutegoManifestacja buntu: futuryzm – Agata Iżykowska-Uszczyk
10 marcaAmedeo Modigliani. Twarze Paryża – Iwona Gołaj
17 marcaRóżne oblicza abstrakcji – Agata Iżykowska-Uszczyk
7 kwietniaWassily Kandinsky – ojciec abstrakcjonizmu – Agata Iżykowska-Uszczyk
28 kwietniaBauhaus. Pierwsza awangardowa szkoła sztuki – Agata Iżykowska-Uszczyk
5 majaSztuka kinestetyczna Oskara Schlemmera – Agata Iżykowska-Uszczyk
12 majaW Rytmie Nowej Rzeczowości – Iwona Gołaj
2 czerwcaDadadada. Przesuwanie granic sztuki –Małgorzata Santarek
16 czerwcaMarcel Duchamp, czyli historia wąsów Mony Lisy i pisuar w muzeum – Małgorzata Santarek


➸ „Prawdziwa twarz mistrza”. Artyści Pawilonu Czterech Kopuł

Cykl wykładów w niedziele o godz. 11:00, wstęp wolny.
24 lutegoJonasz Stern. Rozpadające się światy – Iwona Gołaj
24 marcaAdam Marczyński. Konkret, zniszczenie, ruch – Justyna Oleksy
14 kwietniaZaangażowana twórczość Jerzego Kaliny – Magdalena Szafkowska
26 maja Erna Rosenstein. „Takie rzeczy tylko w bajkach” – Justyna Oleksy
23 czerwcaJan Cybis – nie tylko kolorysta – Agata Iżykowska-Uszczyk


➸ W piątek o piątej

Cykl oprowadzań w piątki o godz. 17:00, wstęp z biletem na wystawę stałą lub czasową.

Oprowadzanie po wystawie kolekcji Pawilonu Czterech Kopuł – wstęp z biletem na wystawę stałą:
— w języku polskim: 15 lutego, 1 marca, 15 marca, 5 kwietnia, 10 maja, 7 czerwca
— w języku angielskim: 8 lutego, 12 kwietnia, 17 maja
— w języku niemieckim: 26 kwietnia

Oprowadzanie po wystawie czasowej „Grupa Krakowska 1932–1939” – wstęp z biletem na wystawę czasową:
— w języku polskim: 1 lutego, 22 lutego, 29 marca
— w języku angielskim: 8 marca
— w języku niemieckim: 22 marca

Oprowadzanie po wystawie „Biennale Sztuki Mediów WRO 2019 CZYNNIK LUDZKI” – wstęp z biletem na wystawę czasową:
— w języku polskim: 24 maja, 14 czerwca
— w języku angielskim: 31 maja, 28 czerwca


➸ Poznajmy się w Pawilonie!

Oprowadzanie walentynkowe 14 lutego w godz. 18:00–20:00 po wystawie czasowej „Grupa Krakowska 1932–1937”.


➸ Weekend zamknięcia wystawy „Grupa Krakowska 1932–1937”

— 29 marca godz. 17:00 – Oprowadzenie po wystawie w języku polskim (wstęp za 5 zł)
30 marca godz. 16:00 – Oprowadzenie kuratorskie po wystawie (wstęp za 5 zł)
31 marca godz. 14:00 – Oprowadzenie po wystawie (wstęp za 5 zł)


 

Zajęcia dla dzieci

➸ Muzealne poruszenie

Warsztaty plastyczno-ruchowe w soboty:
godz. 10:30 – dzieci w wieku 6–12 lat
godz. 12:30 – rodzice z dziećmi w wieku do lat 3
Prowadzenie: Barbara Przerwa, wstęp z biletem za 3 zł, na zajęcia obowiązują zapisy: tel. 71 712 71 81, e-mail: edukacja.pawilon@mnwr.pl.
2 lutegoRzeźby wzroku
2 marcaStrefy koloru
6 kwietniaMutanty i sznurek
11 majaZielony parasol
8 czerwcaPokazy i przekazy


➸ (Nie)dzielny poranek

Warsztaty dla dzieci w wieku 3–5 lat w niedzielę o godz. 11:00, wstęp z biletem za 3 zł, na zajęcia obowiązują zapisy: tel. 71 712 71 81, e-mail: edukacja.pawilon@mnwr.pl.
17 lutegoKim jest ta pani? Kim jest ten pan? – Iwona Gołaj
31 marcaCzary, mary i zjawy – Agata Iżykowska-Uszczyk
14 kwietniaSzara rzeczywistość – Natalia Gołubowska
26 majaPod parasolem – kolekcja naszych myśli – Natalia Gołubowska
16 czerwcaGość o numerze… – Natalia Gołubowska


➸ Sztuka szuka zmysłów

Warsztaty dla rodziców z dziećmi w wieku 6–12 lat, w trakcie których uczestnicy spróbują poznawać sztukę współczesną nie tylko za pomocą wzroku. Zajęcia prowadzone przez Agatę Iżykowska-Uszczyk odbywają się w soboty o godz. 11:00, wstęp z biletem za 3 zł, na zajęcia obowiązują zapisy: tel. 71 712 71 81, e-mail: edukacja.pawilon@mnwr.pl.
16 marcaKwiatami malowane – zmysł węchu
13 kwietniaWiklinowe wariacje – zmysł dotyku
25 majaJak smakuje obraz? – zmysł smaku
1 czerwcaJak powstaje barwa? – zmysł wzroku


 

Oferta edukacyjna dla dzieci i dorosłych we wszystkich oddziałach MNWr
luty – czerwiec 2019

Tematy zajęć przygotowanych przez działy oświatowe Muzeum Narodowego we Wrocławiu wraz z oddziałami.

Zajęcia dla dzieci ➸

Zajęcia dla dorosłych ➸


 
Informujemy, że podczas zajęć mogą być wykonywane zdjęcia na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu (w tym m.in. w celu dokumentacji i informacji na stronach internetowych Muzeum Narodowego i jego oddziałów, w materiałach drukowanych oraz mediach społecznościowych – na fanpage’ach Muzeum Narodowego oraz jego oddziałów). Zdjęcia mogą zawierać wizerunki osób biorących udział w zajęciach oraz wizerunki prac wykonanych podczas zajęć.
Jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o wcześniejszą informację. Brak informacji przekazanej w formie pisemnej do Działu Oświatowego przed rozpoczęciem zajęć jest równoznaczny ze zgodą na korzystanie przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu ze zdjęć, o których mowa powyżej.

 

print