Oferta dla szkół i przedszkoli w Muzeum Etnograficznym


Informujemy, że podczas zajęć mogą być wykonywane zdjęcia na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu (w tym m.in. w celu dokumentacji i informacji na stronach internetowych Muzeum Narodowego i jego oddziałów, w materiałach drukowanych oraz mediach społecznościowych – na fanpage’ach Muzeum Narodowego oraz jego oddziałów). Zdjęcia mogą zawierać wizerunki osób biorących udział w zajęciach oraz wizerunki prac wykonanych podczas zajęć.

Program do pobrania ➸

Prowadzimy lekcje muzealne dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Zajęcia odbywają się we wtorki, środy, czwartki i piątki, trwają ok. 50 minut, prowadzone są na salach wystawienniczych oraz w sali edukacyjnej. Mogą być zakończone zajęciami plastycznymi.

Wszystkie zajęcia prowadzone są dla grup liczących maksymalnie 25 osób, po uprzednim uzgodnieniu terminu i tematu lekcji, telefonicznie bądź osobiście.

Koszt lekcji muzealnej wynosi:

  • grupy przedszkolne – 3 zł/os. za 1 godz. lekcyjną
  • szkoły – 4 zł/os. za 1 godz. lekcyjną

Zgłoszenia przyjmuje i udziela informacji:
Dział Oświatowy Muzeum Etnograficznego, tel. 071 344 33 13 w godzinach od 9:00 do 15:00, edukacja@muzeumetnograficzne.pl oraz: p.suchecka@muzeumetnograficzne.pl, m.derejczyk@muzeumetnograficzne.pl, olga.budzan@muzeumetnograficzne.pl


W związku z przyznaniem przez  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  puli osiemdziesięciu lekcji muzealnych na rok 2017 i 2018 refundowanych przez ministerstwo w ramach programu Kultura Dostępna, zgłaszamy możliwość skorzystania z tego programu przez grupy zorganizowane szczególnie te, dla których ograniczenia finansowe stanowią istotną barierę w korzystaniu z oferty edukacyjnej Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
Zgłaszamy możliwość zamawiania darmowych lekcji muzealnych w ramach programu zarówno w gmachu głównym MNWr (tel. 71 372 51 48), jak i w dwóch oddziałach – Muzeum Etnograficznym (tel. 71 344 33 13, e-mail: edukacja@muzeumetnograficzne.pl) oraz Pawilonie Czterech Kopuł (tel. 71 712 71 81, e-mail: edukacja.pawilon@mnwr.pl).

„Szkoła w Mieście” – druk do pobrania dla nauczycieli ➸


Tematy lekcji dla szkół podstawowych i średnich ➸

Tematy lekcji dla przedszkoli ➸


Informujemy, że podczas zajęć mogą być wykonywane zdjęcia na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu (w tym m.in. w celu dokumentacji i informacji na stronach internetowych Muzeum Narodowego i jego oddziałów, w materiałach drukowanych oraz mediach społecznościowych – na fanpage’ach Muzeum Narodowego oraz jego oddziałów). Zdjęcia mogą zawierać wizerunki osób biorących udział w zajęciach oraz wizerunki prac wykonanych podczas zajęć.
Jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o wcześniejszą informację. Brak informacji przekazanej w formie pisemnej do Działu Oświatowego przed rozpoczęciem zajęć jest równoznaczny ze zgodą na korzystanie przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu ze zdjęć, o których mowa powyżej.

print