Oferta dla szkół i przedszkoli w Muzeum Etnograficznym


Informujemy, że podczas zajęć mogą być wykonywane zdjęcia na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu (w tym m.in. w celu dokumentacji i informacji na stronach internetowych Muzeum Narodowego i jego oddziałów, w materiałach drukowanych oraz mediach społecznościowych – na fanpage’ach Muzeum Narodowego oraz jego oddziałów). Zdjęcia mogą zawierać wizerunki osób biorących udział w zajęciach oraz wizerunki prac wykonanych podczas zajęć.

— Oferta edukacyjna 2020/2021 dla szkół i przedszkoli [*pdf] ➸
      — Tematy lekcji dla szkół podstawowych i średnich ➸
      — Tematy lekcji dla przedszkoli ➸

Prowadzimy lekcje muzealne dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Zajęcia odbywają się we wtorki, środy, czwartki i piątki, trwają ok. 50 minut, prowadzone są na salach wystawienniczych oraz w sali edukacyjnej. Mogą być zakończone zajęciami plastycznymi.

Wszystkie zajęcia prowadzone są dla grup liczących maksymalnie 25 osób (dzielonych na grupy), po uprzednim uzgodnieniu terminu i tematu lekcji, telefonicznie bądź osobiście.

Koszt lekcji muzealnej wynosi:
– grupy przedszkolne – 3 zł/os. za 1 godz. lekcyjną
– szkoły – 4 zł/os. za 1 godz. lekcyjną

Zgłoszenia przyjmuje i udziela informacji:
Dział Oświatowy Muzeum Etnograficznego, tel. 71 344 33 13 w godzinach od 9:00 do 15:00, edukacja@muzeumetnograficzne.pl oraz: p.suchecka@muzeumetnograficzne.pl, m.derejczyk@muzeumetnograficzne.pl, olga.budzan@muzeumetnograficzne.pl

„Szkoła w Mieście” – druk do pobrania dla nauczycieli ➸

 

print