Oferta dla szkół i przedszkoli w Muzeum Etnograficznym


Informujemy, że podczas zajęć mogą być wykonywane zdjęcia na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu (w tym m.in. w celu dokumentacji i informacji na stronach internetowych Muzeum Narodowego i jego oddziałów, w materiałach drukowanych oraz mediach społecznościowych – na fanpage’ach Muzeum Narodowego oraz jego oddziałów). Zdjęcia mogą zawierać wizerunki osób biorących udział w zajęciach oraz wizerunki prac wykonanych podczas zajęć.

— Oferta edukacyjna 2020/2021 dla szkół i przedszkoli (również online) [*pdf] ➸
      — Tematy lekcji dla szkół podstawowych i średnich ➸
      — Tematy lekcji dla przedszkoli ➸

Zajęcia w trybie online na platformie Teams lub Zoom

  • Zajęcia interaktywne prowadzone na platformie Teams lub Zoom w oparciu o prezentację eksponatów znajdujących się na galeriach gmachu głównego oraz w kolekcji muzealnej. Liczba uczestników w trakcie jednego spotkania: 30 osób (klasa szkolna).
  • Wysokość opłaty za lekcję online wynosi 100 zł. Spotkanie trwa łącznie ok. 60 min.: ok. 15 min. – czas techniczny (organizacyjny) i 45 min. – zajęcia edukacyjne.

Regulamin lekcji/warsztatów online dla szkół i przedszkoli ➸

Zajęcia stacjonarne w muzeum

Lekcje muzealne dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów odbywają się we wtorki, środy, czwartki i piątki, trwają ok. 50 minut, prowadzone są na salach wystawienniczych oraz w sali edukacyjnej. Mogą być zakończone zajęciami plastycznymi.

Wszystkie zajęcia prowadzone są dla grup liczących maksymalnie 25 osób (dzielonych na grupy), po uprzednim uzgodnieniu terminu i tematu lekcji, telefonicznie bądź osobiście.

Koszt lekcji muzealnej stacjonarnej wynosi
7 zł od ucznia (+ bilet na wystawę).

Zgłoszenia przyjmuje i udziela informacji:
Dział Edukacji w Muzeum Etnograficznym, tel. 71 344 33 13 w godzinach od 9:00 do 15:00, edukacja@muzeumetnograficzne.pl oraz: p.suchecka@muzeumetnograficzne.pl, m.derejczyk@muzeumetnograficzne.pl, olga.budzan@muzeumetnograficzne.pl
 

print