Lekcje dla szkół

Tematy lekcji muzealnych dla uczniów szkół podstawowych i średnich
(scenariusz zajęć każdorazowo dostosowany jest do wieku odbiorców) 

Historia i tradycyjna kultura regionu

 1. Zwiedzanie z przewodnikiem wystawy stałej „Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, tożsamość” – opowieść o dziedzictwie kulturowym Dolnego Śląska (przed II wojną światową i po niej).
 2. Historia przełamana. Zmiana granic po II wojnie światowej – zmianą struktury etnicznej Dolnego Śląska. Zajęcia warsztatowe związane z kulturą mniejszości etnicznych i narodowych.
 3. Różnorodność kulturowa i etniczna Dolnego Śląska na przykładzie wybranego filmu z serii „Dolny Śląsk. Lud jego zwyczaje, sposób życia, pieśni, muzyka i tańce…”. Komentarz, dyskusja.
 4. Mity i stereotypy o obcych. Jak zapobiegać dyskryminacji i budować społeczeństwo otwarte?
 5. W starej szkole (wykład o realiach nauczania w dawnej szkole; część warsztatowa: wyzwania ortograficzne i kaligraficzne).
 6. Codzienność bez termomiksów i ledów (ukierunkowane zwiedzanie wystawy stałej „Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, tożsamość” ze wskazaniem na sprzęty, których funkcje zastąpiły współczesne urządzenia).
 7. Po co jest muzeum…
  Czym jest zabytek – czy musi być stary i czy może być zrobiony przez dziecko? Jak przechowuje się zabytki i kto się nimi opiekuje? W części praktycznej będzie można opisać wylosowany przez siebie przedmiot, tak jak zrobiłby to prawdziwy kustosz!

Rzemiosło jak sztuka. Sztuka jak rzemiosło

 1. Rzemieślnicy
  Zwiedzanie wystawy stałej „Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, tożsamość” ze wskazaniem na wybrane działy rzemiosł wiejskich (kowalstwo, bednarstwo, tkactwo, garncarstwo)
 2. Piernikarstwo dolnośląskim fenomenem
  Ukierunkowane zwiedzanie wystawy stałej, prezentacja form piernikarskich w sali edukacyjnej. Opowieść o bartnictwie i pszczelarstwie, ulach kłodowych i koszkach oraz kolekcji zabytkowych uli figuralnych
 3. Stroje ludowe
  Znaczenie strojów regionalnych, sposób ich wykonania, techniki zdobienia Zwiedzanie wystawy, prezentacja podstawowych elementów stroju, zajęcia plastyczne
 4. Haft
  Prezentacja wybranych przykładów z kolekcji muzealnej. Część praktyczna – wykonanie kopii haftu regionalnego
 5. Ludowe instrumenty
  Prezentacja wybranych przykładów ze zbiorów muzealnych. Opowieść o twórcach instrumentów i muzykantach
 6. Malowane meble w kolekcji Muzeum Etnograficznego
  Ukierunkowane zwiedzanie wystawy stałej, zabawa plastyczna
 7. Ceramika na Dolnym Śląsku
  Ukierunkowane zwiedzanie wystawy stałej, zabawa plastyczna
 8. Obraźnicy czy malarze? Malarstwo na szkle specyfiką regionu
  Prezentacja eksponatów na wystawie stałej. Udostępnienie kopii w sali edukacyjnej; warsztaty malowania na szklanych taflach
 9. Blaudruck – tajemnice indygo
  Zajęcia przybliżające uczniom dolnośląską tradycję drukowania tkanin zwaną blaudruckiem, do czego wykorzystywano indygo – azjatycką roślinę, dzięki której amerykańskie dżinsy oraz dolnośląskie serwety są niebieskie
 10. Tradycyjne wycinanki ludowe
  Prezentacja oryginałów, poznanie zasad tworzenia wycinanek oraz samodzielne ich wykonanie
 11. Domy przysłupowe na Dolnym Śląsku
  Wykład o architekturze polsko-niemiecko-czeskiego pogranicza, w części warsztatowej: wykonanie z papieru dwuwymiarowego modelu budynku przysłupowego

Czas świętowania. Czas życia

Opowieść o dawnym świętowaniu w polskiej kulturze tradycyjnej; o zmieniających się okolicznościach, zachowaniach:

 1. Andrzejki (w programie zabawy tematyczne)
 2. Święty Mikołaj (zajęcia połączone z pracą plastyczną)
 3. Boże Narodzenie (możliwość wykonania dekoracji świątecznych)
 4. Zapusty (zajęcia połączone z pracą plastyczną)
 5. Święty Walenty czy święty Jan
 6. Wianki, wieńce (wykład o tradycji wicia wianków w obrzędowości rodzinnej i dorocznej, z możliwością przeprowadzenia warsztatów praktycznych)
 7. Wielkanoc (możliwość wykonania świątecznych rekwizytów )
 8. Narodziny, wesele, pogrzeb – wykład z prezentacją o zwyczajach, zachowaniach, rekwizytach w polskiej tradycji chłopskiej (uwaga: lekcja porusza trudne tematy takie jak śmierć i choroba)

Nie z tej ziemi. Wierzenia i magia

 1. Dusiołki i mamuny
  Opowieść o ludowych wyobrażeniach demonologicznych; o demonach zapomnianych i tych wciąż obecnych w naszej świadomości (zajęcia połączone z pracą plastyczną; uwaga: lekcja porusza trudne tematy takie jak śmierć i choroba)
 2. Poznasz świętego po atrybutach jego
  Uczestnicy zajęć dowiedzą się, jak rozpoznawać świętych i usłyszą o związanych z nimi historiach
  (zajęcia połączone z pracą plastyczną)


Zajęcia odbywają się we wtorki, środy, czwartki i piątki, trwają ok. 50 minut, prowadzone są na salach wystawienniczych oraz w sali edukacyjnej. Mogą być zakończone zajęciami plastycznymi. 

Wszystkie zajęcia prowadzone są dla grup liczących minimalnie 10, a maksymalnie 25 osób, po uprzednim uzgodnieniu terminu i tematu lekcji telefonicznie bądź osobiście. 

Koszt lekcji muzealnej wynosi 7 zł/os. za 1 godz. lekcyjną

Zgłoszenia przyjmuje i udziela informacji: 

Dział Edukacji w Muzeum Etnograficznym
Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu
ul. R. Traugutta 111/113
50-419 Wrocław 

edukacja@muzeumetnograficzne.pl
tel. 71 344 33 13, w godzinach 9:00–15:00

 

print