Lekcje dla szkół

Tematy lekcji muzealnych dla uczniów szkół podstawowych i średnich
(scenariusz zajęć każdorazowo dostosowany jest do wieku odbiorców) 

Historia i tradycyjna kultura regionu

 • Zwiedzanie z przewodnikiem wystawy stałej „Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, tożsamość” – opowieść o dziedzictwie kulturowym Dolnego Śląska (przed II wojną światową i po niej).
 • Historia przełamana. Zmiana granic po II wojnie światowej – zmianą struktury etnicznej Dolnego Śląska. Zajęcia warsztatowe związane z kulturą mniejszości etnicznych i narodowych.
 • Różnorodność kulturowa i etniczna Dolnego Śląska na przykładzie wybranego filmu z serii „Dolny Śląsk. Lud jego zwyczaje, sposób życia, pieśni, muzyka i tańce…”. Komentarz, dyskusja.
 • Mity i stereotypy o obcych. Jak zapobiegać dyskryminacji i budować społeczeństwo otwarte?

Rzemiosło jak sztuka. Sztuka jak rzemiosło

 • Rzemieślnicy
  Zwiedzanie wystawy stałej „Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, tożsamość” ze wskazaniem na wybrane działy rzemiosł wiejskich (kowalstwo, bednarstwo, tkactwo, garncarstwo)
 • Piernikarstwo dolnośląskim fenomenem
  Ukierunkowane zwiedzanie wystawy stałej, prezentacja form piernikarskich w sali edukacyjnej. Opowieść o bartnictwie i pszczelarstwie, ulach kłodowych i koszkach oraz kolekcji zabytkowych uli figuralnych
 • Stroje ludowe
  Znaczenie strojów regionalnych, sposób ich wykonania, techniki zdobienia Zwiedzanie wystawy, prezentacja podstawowych elementów stroju, zajęcia plastyczne
 • Haft
  Prezentacja wybranych przykładów z kolekcji muzealnej. Część praktyczna – wykonanie kopii haftu regionalnego
 • Ludowe instrumenty
  Prezentacja wybranych przykładów ze zbiorów muzealnych. Opowieść o twórcach instrumentów i muzykantach
 • Malowane meble w kolekcji Muzeum Etnograficznego
  Ukierunkowane zwiedzanie wystawy stałej, zabawa plastyczna
 • Ceramika na Dolnym Śląsku
  Ukierunkowane zwiedzanie wystawy stałej, zabawa plastyczna
 • Obraźnicy czy malarze? Malarstwo na szkle specyfiką regionu
  Prezentacja eksponatów na wystawie stałej. Udostępnienie kopii w sali edukacyjnej; warsztaty malowania na szklanych taflach
 • Blaudruck – tajemnice indygo
  Zajęcia przybliżające uczniom dolnośląską tradycję drukowania tkanin zwaną blaudruckiem, do czego wykorzystywano indygo – azjatycką roślinę, dzięki której amerykańskie dżinsy oraz dolnośląskie serwety są niebieskie
 • Tradycyjne wycinanki ludowe
  Prezentacja oryginałów, poznanie zasad tworzenia wycinanek oraz samodzielne ich wykonanie

Czas świętowania. Czas życia

Opowieść o dawnym świętowaniu w polskiej kulturze tradycyjnej; o zmieniających się okolicznościach, zachowaniach:

 • Andrzejki (w programie zabawy tematyczne)
 • Święty Mikołaj (zajęcia połączone z pracą plastyczną)
 • Boże Narodzenie (zwiedzanie okolicznościowej wystawy; możliwość wykonania dekoracji świątecznych)
 • Zapusty (zajęcia połączone z pracą plastyczną)
 • Święty Walenty czy święty Jan
 • Wianki, wieńce (wykład o tradycji wicia wianków w obrzędowości rodzinnej i dorocznej, z możliwością przeprowadzenia warsztatów praktycznych)
 • Wielkanoc (zwiedzanie okolicznościowej wystawy; możliwość wykonania rekwizytów świątecznych – palmy lub pisanki)
 • Narodziny, wesele, pogrzeb – wykład z prezentacją o zwyczajach, zachowaniach, rekwizytach w polskiej tradycji chłopskiej

Nie z tej ziemi. Wierzenia i magia

 • Dusiołki i mamuny
  Opowieść o ludowych wyobrażeniach demonologicznych; o demonach zapomnianych i tych wciąż obecnych w naszej świadomości (zajęcia połączone z pracą plastyczną)
 • Motanka – magiczna laleczka
  Zajęcia, podczas których uczestnicy poznają starą, słowiańską tradycję motania szmacianych laleczek spełniających dobre życzenia. Będą mogli również wykonać własną motankę
 • Magiczni ludzie
  Opowieść o rzemieślnikach i wędrowcach, których utożsamiano ze światem magicznym. Lekcja i zabawa w sali edukacyjnej połączone z tematyczną wizytą na wystawie stałej

 


Zajęcia odbywają się we wtorki, środy, czwartki i piątki, trwają ok. 50 minut, prowadzone są na salach wystawienniczych oraz w sali edukacyjnej. Mogą być zakończone zajęciami plastycznymi. 

Wszystkie zajęcia prowadzone są dla grup liczących minimalnie 10, a maksymalnie 25 osób, po uprzednim uzgodnieniu terminu i tematu lekcji telefonicznie bądź osobiście. 

Koszt lekcji muzealnej wynosi 7 zł/os. za 1 godz. lekcyjną

Zgłoszenia przyjmuje i udziela informacji: 

Dział Edukacji
w Muzeum Etnograficznym
Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu
ul. R. Traugutta 111/113
50-419 Wrocław 

edukacja@muzeumetnograficzne.pl
p.suchecka@muzeumetnograficzne.pl
m.derejczyk@muzeumetnograficzne.pl
olga.budzan@muzeumetnograficzne.pl

tel. 71 344 33 13, w godzinach 9:00–15:00

 

print