Programy badań strat wojennych

Muzeum Narodowe we Wrocławiu prowadzi badania na temat strat wojennych. W myśl idei kontynuowania gromadzenia, konserwowania, udostępniana i opracowywania naukowego zbiorów muzealnych regionu Muzeum realizuje obecnie dwa projekty dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

1. Opracowanie archiwalnej dokumentacji dawnych wrocławskich muzeów związanej z dziełami sztuki średniowiecznej na Śląsku

W ramach tego programu Muzeum Narodowe we Wrocławiu w latach 2018–2019 prowadzi kwerendy mające na celu skompletowanie i opracowanie rozproszonej archiwalnej dokumentacji dawnych wrocławskich muzeów oraz służb konserwatorskich związanych z dziełami sztuki średniowiecznej. Badaniami objęta jest związana ze Śląskiem drewniana i kamienna rzeźba romańska i gotycka oraz dzieła malarstwa tablicowego. Podczas prowadzonych badań szczególny nacisk kładziony jest na obiekty utracone. Czytaj więcej ➼


Fotografia archiwalna ze zbiorów Działu Dokumentów Muzeum Narodowego we Wrocławiu


 
2. Precjoza wrocławskich Bractw Strzeleckich w dawnych zbiorach muzealnych – studium strat wojennych

Projekt badawczy poświęcony jest jednemu z najciekawszych zespołów zabytków muzealnych, jaki przechowywany był do II wojny światowej we wrocławskich zbiorach muzealnych. Był nim niezwykle jednorodny, spójny formalnie, ekspozycyjnie wielce widowiskowy i bardzo mocno wpisany w kontekst lokalnej wrocławskiej historii, a przy tym też ogromnie cenny pod względem materialnym – zespół wyrobów złotniczych, jubilerskich i innych zabytkowych pamiątek wrocławskich Bractw Strzeleckich. Czytaj więcej ➼

przedwojenna kolekcja Bractw Strzeleckich


 
3. Książ utracony, Książ ocalony – badanie strat wojennych kolekcji sztuki gromadzonej w Zamku Książ w Wałbrzychu

W czasie II wojny światowej w Książu znajdowały się tysiące dzieł sztuki. Były to przedmioty gromadzone od średniowiecza przez kolejne epoki – szczególnie bogato przedstawiały się zbiory barokowe: obrazy, rzeźby, rysunki, grafika etc. Niestety, po 1945 r. Zamek rozgrabiono, a powojenne losy kolekcji Hochbergów nigdy nie zostały dokładnie przebadane. Obecnie te niejednokrotnie bardzo cenne dzieła sztuki i rzemiosła artystycznego rozproszone są nie tylko na terenie Polski, ale również Niemiec, Austrii oraz Rosji i dawnych republik radzieckich. Czytaj więcej ➼


Zamek Książ, fot. Piotr Strzelecki


logotypy Ministerstwa Kultury oraz Urzędu Marszałkowskiego Dolnego Śląska

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w ramach programu „Badanie polskich strat wojennych”.
Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

 

print