Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje na temat celów, podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych w działalności Muzeum Narodowego we Wrocław.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław, NIP: 897-190-01-76 (dalej: Muzeum).

Źródło i sposób zbierania danych

Dane osobowe są gromadzone:

 • w związku z wykonywaniem przez Muzeum działalności statutowej – w zakresie określonym przepisami prawa,
 • w związku z korzystaniem z Księgarni Internetowej – w trakcie rejestracji i składania zamówienia przez klientów Księgarni oraz podczas dokonywanych transakcji,
 • w związku z usługą tzw. newslettera informującego o organizowanych przez Muzeum wydarzeniach oraz nowościach wydawniczych,
 • w związku z korzystaniem z systemu internetowej sprzedaży biletów online do Muzeum i jego oddziałów – w trakcie rejestracji konta lub składania zamówienia na zakup biletów oraz podczas dokonywanych transakcji,
 • w związku z korzystaniem z Muzeum Cyfrowego – w trakcie rejestracji konta oraz korzystania z funkcjonalności Muzeum Cyfrowego,
 • poprzez automatyczne gromadzenie tzw. plików cookies w trakcie wizyty na stronach Muzeum.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są dane osobowe?

Dane osobowe są przetwarzane:

 1. na podstawie przepisów prawa określających zadania Muzeum realizowane w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit cie RODO) – w związku z wykonywaniem przez Muzeum działalności statutowej,

 2. na podstawie niezbędności do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), w celu:

 • świadczenia usługi drogą elektroniczną w ramach Księgarni Internetowej, w tym do dostarczenia zakupionego towaru, wystawienia dokumentów księgowych, obsługi ewentualnych zwrotów lub reklamacji, kontaktu w kwestiach dotyczących realizacji zamówienia,
 • założenia i zarządzania kontem Użytkownika w Księgarni Internetowej, w tym do zapewnienia obsługi konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych,
 • obsługi zgłoszeń i kontaktu w sprawach związanych z realizacją zamówienia,
 1. na podstawie niezbędności do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), w celu:

 • świadczenia usługi drogą elektroniczną w związku z korzystaniem z systemu internetowej sprzedaży biletów online do Muzeum i jego oddziałów, w tym do realizacji zakupu, obsługi płatności, wystawienia dokumentów księgowych, obsługi ewentualnych zwrotów lub reklamacji, kontaktu w kwestiach dotyczących realizacji zamówienia na bilety,
 • założenia i zarządzania kontem w systemie internetowej sprzedaży biletów, w tym do zapewnienia obsługi konta, transakcji, płatności i rozwiązywania problemów technicznych,
 • obsługi zgłoszeń i kontaktu w sprawach związanych z realizacją zamówienia na bilety,
 1. na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), w celu:

 • w zakresie monitoringu wizyjnego – w celu zapewnienia ochrony osób i mienia,
 • poznania preferencji Użytkowników, wykrywania botów i błędów, w celach statystycznych oraz marketingu bezpośredniego,
 • w odniesieniu do plików cookies – w celu dopasowania reklam na stronie, w tym profilowania oraz w celach analitycznych
 1. w oparciu o wyrażoną przez Użytkownika zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO), w celu:

 • realizacji zamówienia w Księgarni Internetowej – w zakresie danych fakultatywnych,
 • przesyłania informacji marketingowych i handlowych o organizowanych przez Muzeum wydarzeniach, wystawach oraz nowościach wydawniczych,
 • korzystania z systemu internetowej sprzedaży biletów online do Muzeum i jego oddziałów – w zakresie danych podawanych fakultatywnie w momencie składania zamówienia lub rejestracji konta,
 • korzystania z Muzeum Cyfrowego – w zakresie danych podawanych fakultatywnie w momencie rejestracji konta oraz korzystania z funkcjonalności strony,
 • w celu przesyłania informacji marketingowych i handlowych o organizowanych przez Muzeum wydarzeniach, wystawach oraz nowościach wydawniczych.

Zgoda może zostać wycofana w każdej chwili.

Czy podanie danych jest dobrowolne?

Użytkownicy korzystający z Księgarni Internetowej proszeni są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy i realizacji zamówienia z Użytkownikiem.

Użytkownicy korzystający z systemu internetowej sprzedaży biletów do Muzeum i jego oddziałów proszeni są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy i realizacji zamówienia z Użytkownikiem.

Użytkownicy zakładający konto na Muzeum Cyfrowym proszeni są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z niektórych funkcji Muzeum Cyfrowego

Podanie danych osobowych w celu otrzymywania newslettera oraz zbieranych w ramach plików cookies jest dobrowolne.

Czym są pliki cookies i w jakim celu są zbierane?

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik przegląda zawartość strony internetowej. Dane te zawierają informacje automatycznie zbierane podczas wizyty użytkownika na stronie, obejmujące m.in. adres IP, dane na temat używanej przeglądarki, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link), informacje o transmisji i raporty o ewentualnych błędach.

Pliki cookies są wykorzystywane w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika, tworzenia statystyk i analizy zachowań użytkowników, a także jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwerem. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystywane są narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics. Dane z plików cookies mogą być również wykorzystywane przez serwisy społecznościowe takie jak Facebook, Twitter, Instagram i YouTube, poprzez obecność na stronach wtyczek umożliwiających dzielenie się treścią.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

Użytkownik może czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących dostępu i przechowywania cookies przy pomocy ustawień przeglądarki  lub ustawień urządzenia końcowego, za pomocą którego przegląda zawartość strony internetowej.

Szczegółowe informacje na temat plików cookies dostępne są tutaj ➸

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

Dane osobowe Użytkowników, którzy założyli konto lub dokonali zakupu w Księgarni Internetowej będą przetwarzane przez okres świadczenia usług i realizacji zamówienia, a po jego upływie przez okres wymagany przepisami prawa (m.in. ustawa o rachunkowości) lub na do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dane osobowe Użytkowników gromadzone w plikach cookies oraz w celach marketingowych będą przetwarzane do momentu złożenia uzasadnionego sprzeciwu lub wycofania zgody na takie przetwarzanie.

Odbiorcy danych

Dane osobowe Użytkowników są przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, dostawcom usług IT, usług hostingowych, usług marketingowych, przy czym powierzenie następuje wyłącznie w zakresie i celach określonych przez Administratora, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

Administrator w ramach Muzeum Cyfrowego wykorzystuje technologie takie jak wtyczki portali społecznościowych w tym wtyczkę Facebook Social Plugin, dzięki którym dostawcy usług portali społecznościowych mogą uzyskać dostęp do danych użytkownika. W Muzeum Cyfrowy znajduje się przyciski „Rekomenduj/Podziel się”, który powiązany z portalem społecznościowym Facebook, co skutkuje umieszczeniem kodu odwołującego się do tego portalu. Rekomendując obraz bądź sekcje strony, użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się https://www.facebook.com/privacy/policy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Użytkownikom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do:

 • wycofania zgody na przetwarzanie danych – w każdej chwili, bez podania przyczyny,
 • dostępu do danych osobowych,
 • uzyskania określonych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a także do uzyskania kopii danych,
 • żądania sprostowania danych osobowych,
 • zażądania poprawienia lub uzupełnienia nieaktualnych danych,
 • żądania usunięcia danych osobowych – tzw. prawo do zapomnienia, w sytuacji gdy przetwarzanie nie jest już uzasadnione w świetle przepisów prawa,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • zażądania ograniczania przetwarzania tylko do przechowywania lub innych operacji na danych, dopóki nie ustaną uzasadnione przyczyny,
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania – z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą lub jeżeli dane są przetwarzane w celach marketingowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • uzyskaniu zapisu danych w ustrukturyzowanym formacie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą.

Użytkownik ma również prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Monitoring

Dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych pracowników i klientów, obszar kompleksu Muzeum oraz jego oddziałów jest monitorowany. Dane z monitoringu wizyjnego zawierające dane osobowe gromadzone są w oparciu o przesłankę uzasadnionego interesu administratora (zapewnienie ochrony osób i mienia) i w tym celu przekazywane do podmiotów zapewniających ochronę obiektów. Zapisy z monitoringu są przechowywane przez okres do 30 dni.

W jaki sposób kontaktować się w sprawach dotyczących danych osobowych?

We wszystkich kwestiach dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych w działalności Muzeum oraz w celu realizacji uprawnień przysługujących osobom, których dane dotyczą, prosimy o kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych (Dominika Jeżewska) lub w przypadku nieobecności Inspektora z Zastępcą Inspektora Ochrony Danych (Joanna Lassota): iodo@mnwr.pl.

 

print