Użyczenia obiektów

Informujemy, że w Muzeum Narodowym we Wrocławiu przyjęto zasadę, zgodnie z którą wszystkie instytucje ubiegające się o użyczenie obiektów z kolekcji naszego Muzeum powinny przesyłać prośby o użyczenie zawierające pełną listę obiektów z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem, licząc od daty otwarcia planowanej wystawy. W przypadku późniejszego zgłoszenia należy liczyć się z odmową wypożyczenia.

Kontakt: inwentarze@mnwr.pl


 

print