Praca


Muzeum Narodowe we Wrocławiu poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

Specjalista ds. przetwarzania danych

Wymagania:

 • ukończone studia wyższe z zakresu etnografia, ewentualnie historia sztuki lub archeologia
 • doświadczenie w pracy z bazami danych (co najmniej wprowadzanie danych, korekta danych)
 • znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy
 • mile widziana znajomość bazodanowych systemów do zarządzania kolekcją
 • mile widziane doświadczenie w pracy nad tezaurusami, słownikami (standaryzacja danych, hierarchizacja danych)

Opis stanowiska:

 • po przeszkoleniu nadzór nad funkcjonowaniem systemu muzealnego do elektronicznej ewidencji i zarządzania zbiorami etnograficznymi
 • rejestrowanie nowych rekordów w systemie oraz uzupełnianie i korekta już istniejących
 • uzupełnianie i standaryzacja słowników związanych z systemem muzealnym
 • wsparcie dla pracowników muzeum w zakresie obsługi systemu muzealnego i współpraca z pracownikami merytorycznymi
 • praca w prężnym, kreatywnym zespole

Oferujemy:

 • ciekawą i satysfakcjonującą pracę w prestiżowej instytucji
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • stałe godziny pracy
 • wymiar 8/8

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV listownie na adres MNWr lub mailowo na adres: sekretariat@mnwr.pl (z adnotacją „Rekrutacja – Specjalista ds. przetwarzania danych¨”) do dnia 10.12.2021 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w tym ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w kodeksie pracy lub innych przepisach prawa).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu moich danych osobowych do celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu, z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław. Podanie i zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych, a także zgoda na przetwarzanie ich do celów innych rekrutacji prowadzonych przez administratora jest w całości dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji, a także może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych i przysługujących Państwu praw dostępne są w zakładce Polityka Prywatności na stronie mnwr.pl.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej
Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

Asystent/adiunkt

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe (historia sztuki)
 • udokumentowane zainteresowanie sztuką współczesną (wykaz publikacji, aktywności kuratorskiej i innych działań w obszarze aktywności związanej z sztuka i kulturą współczesną)
 • znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie B2 lub wyższym (najlepiej angielski lub niemiecki)
 • umiejętność obsługi pakietów Office
 • umiejętność w pracy w zespole
 • kreatywność
 • terminowość
 • dyspozycyjność (dyżury merytoryczne oraz obecność na imprezach weekendowych)

Opis stanowiska:

 • opracowywanie merytoryczne zasobów Muzeum Sztuki Współczesnej, w tym m.in.: opracowywanie kart katalogu naukowego zabytków Działu, przygotowywanie scenariuszy wystaw czasowych, badania naukowe związane z zasobem kolekcji muzeum
 • współudział w inwentaryzacji i dokumentacji zbiorów (prowadzenie dokumentacji, skontra) we współpracy z Działem Dokumentacji Zbiorów (również z Pracownią Fotograficzną)
 • współpraca merytoryczna z innymi muzeami i instytucjami w zakresie wystaw lub prac badawczych związanych tematycznie ze zbiorami Działu
 • współudział w przygotowaniu wystaw stałych i czasowych Działu w Muzeum lub innych instytucjach w kraju i za granicą
  współudział w realizacji wystaw obcych z zakresu Działu
 • udział w czynnościach usługowych Działu (kwerendy, ekspertyzy, udostępnianie badaczom zbiorów Działu, konsultacje dla innych działów w Muzeum Narodowym i innych Instytucji)
 • współudział w ruchu muzealiów (przenoszeniu zabytków, wypożyczeniu, przyjmowaniu depozytów) we współpracy z Działem Dokumentacji i Inwentaryzacji Zbiorów i innymi komórkami organizacyjnymi Muzeum
 • udział w opracowywaniu publikacji popularno-naukowych oraz imprezach oświatowo-dydaktycznych Muzeum, we współpracy z Działem Oświatowym
 • opracowywanie tekstów merytorycznych towarzyszących wystawom i do katalogu oraz współpraca przy redakcji katalogów wystaw we współpracy z Działem Wydawniczym
 • przygotowywanie wykładów towarzyszących wystawom i ich prezentacja, również w formie online
 • współpraca przy przygotowywaniu projektów i wniosków grantowych

Oferujemy:

 • ciekawą i satysfakcjonującą pracę w prestiżowej instytucji
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • stałe godziny pracy
 • wymiar 8/8

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV (życiorys z uwzględnieniem dorobku zawodowego, list motywacyjny) listownie na adres MNWr lub mailowo na adres: sekretariat@mnwr.pl (z adnotacją „Rekrutacja – Asystent/adiunkt¨”) do dnia 15.01.2022 r. (I etap rekrutacji). II etap – spotkanie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w tym ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w kodeksie pracy lub innych przepisach prawa).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu moich danych osobowych do celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu, z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław. Podanie i zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych, a także zgoda na przetwarzanie ich do celów innych rekrutacji prowadzonych przez administratora jest w całości dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji, a także może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych i przysługujących Państwu praw dostępne są w zakładce Polityka Prywatności na stronie mnwr.pl.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


Muzeum Narodowe we Wrocławiu poszukuje kandydata
do pracy na stanowisko konserwatorskie w Pracowni Konserwacji Malarstwa i Rzeźby

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie o profilu konserwacja i restauracja dzieł sztuki
  specjalizacja – konserwacja malarstwa, rzeźby
 • udokumentowana praktyka w zawodzie konserwatora
  (w przypadku kandydatów bezpośrednio po ukończeniu studiów referencje promotora dyplomu)
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • znajomość języka obcego

Opis stanowiska:

 • prowadzenia pełnego zakresu prac konserwatorskich zgodnie ze specjalizacją
 • prowadzenie prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych wymagających oczyszczenia, naprawy, przygotowania do ekspozycji lub wypożyczenia
 • prowadzenie analiz stanu zachowania obiektów zabytkowych
 • tworzenie dokumentacji opisowej i fotograficznej konserwowanych obiektów
 • prowadzenie czynności profilaktycznych dotyczących zbiorów, magazynów, sal wystawowych i transportu muzealiów
 • prowadzenie pełnej dokumentacji wszelkich wykonywanych czynności konserwatorskich
 • pełnienie roli kuriera w transportach zabytków

Oferujemy:

 • ciekawą i satysfakcjonującą pracę w prestiżowej instytucji
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie ofert (list motywacyjny, życiorys z uwzględnieniem dorobku zawodowego, kopia dyplomu ukończenia studiów, referencje) w terminie do 30.12.2021 r. listownie na adres MNWr lub mailowo (z adnotacją „Rekrutacja¨”):
Dział Konserwacji Sztuki MNWr
Małgorzata Slawiczek-Altman – główny konserwator
malgorzata.slawiczek-altman@mnwr.pl

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w tym ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w kodeksie pracy lub innych przepisach prawa).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu moich danych osobowych do celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu, z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław. Podanie i zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych, a także zgoda na przetwarzanie ich do celów innych rekrutacji prowadzonych przez administratora jest w całości dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji, a także może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych i przysługujących Państwu praw dostępne są w zakładce Polityka Prywatności na stronie mnwr.pl.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


Muzeum Narodowe we Wrocławiu poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

Kasjer / Sprzedawca

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe
 • znajomość obsługi kasy fiskalnej i terminala płatniczego
 • znajomość pakietu MS Office
 • mile widziane doświadczenie w posługiwaniu się systemem sprzedaży biletów
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • niekaralność

Opis stanowiska:

 • sprzedaż biletów w kasie muzealnej 
 • sprzedaż książek i gadżetów w księgarni muzealnej
 • profesjonalna obsługa klienta
 • dbanie o odpowiednią ekspozycję produktów i porządek w księgarni
 • przyjmowanie dostaw
 • udział w realizacji akcji marketingowych i działań promocyjnych

Oferujemy:

 • ciekawą i satysfakcjonującą pracę w prestiżowej instytucji
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV listownie na adres MNWr lub mailowo na adres: sekretariat@mnwr.pl (z adnotacją „Rekrutacja – Kasjer”) do dnia 30.12.2021 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w tym ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w kodeksie pracy lub innych przepisach prawa).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu moich danych osobowych do celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu, z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław. Podanie i zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych, a także zgoda na przetwarzanie ich do celów innych rekrutacji prowadzonych przez administratora jest w całości dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji, a także może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych i przysługujących Państwu praw dostępne są w zakładce Polityka Prywatności na stronie mnwr.pl.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


Muzeum Narodowe we Wrocławiu poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

Szatniarz

Wymagania:

 • rzetelność, sumienność, lojalność
 • komunikatywność
 • łatwość nawiązywania kontaktu z dużymi grupami publiczności
 • umiejętność pracy zespołowej
 • wysoka kultura osobista
 • mile widziana znajomość pracy w instytucji kultury
 • niekaralność

Opis stanowiska:

 • obsługa muzealnej szatni dla zwiedzających
 • utrzymywanie porządku w ogólnie przyjętych normach zachowania się w miejscach publicznych
 • udzielanie informacji o obowiązujących zakazach podczas zwiedzania wystaw

Oferujemy:

 • ciekawą i satysfakcjonującą pracę w prestiżowej instytucji
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV listownie na adres MNWr lub mailowo na adres: sekretariat@mnwr.pl (z adnotacją „Rekrutacja – Szatniarz”) do dnia 30.12.2021 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w tym ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w kodeksie pracy lub innych przepisach prawa).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu moich danych osobowych do celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu, z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław. Podanie i zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych, a także zgoda na przetwarzanie ich do celów innych rekrutacji prowadzonych przez administratora jest w całości dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji, a także może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych i przysługujących Państwu praw dostępne są w zakładce Polityka Prywatności na stronie mnwr.pl.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


Muzeum Narodowe we Wrocławiu poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

Stolarz – Pomocnik Stolarza

Osoba ta odpowiedzialna będzie za wykonywanie w Muzeum wszelkich prac z zakresu robót stolarskich.

Wymagania:

 • minimum odbyty kurs stolarski poświadczony stosownym świadectwem (mile widziane: świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski w zawodzie stolarz meblowy, uzyskane w ramach kształcenia rzemieślniczego)
 • umiejętność obsługi maszyn i narzędzi stolarskich
 • zdolność koncentracji uwagi
 • uzdolnienia techniczne
 • dokładność
 • wytrwałość
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy pod presją czasu

Opis stanowiska:

 • wykonywanie wszelkich prac z zakresu robót stolarskich
 • wykonywanie konstrukcji drewnianych niezbędnych do przygotowania wystaw muzealnych
 • wykonywaniu ręcznej i mechanicznej obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych
 • przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • stałe godziny pracy
 • wymiar 8/8

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV listownie na adres MNWr lub mailowo na adres: sekretariat@mnwr.pl (z adnotacją „Rekrutacja – Pomocnik Stolarza¨”) do dnia 30.12.2021 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w tym ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w kodeksie pracy lub innych przepisach prawa).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu moich danych osobowych do celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu, z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław. Podanie i zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych, a także zgoda na przetwarzanie ich do celów innych rekrutacji prowadzonych przez administratora jest w całości dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji, a także może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych i przysługujących Państwu praw dostępne są w zakładce Polityka Prywatności na stronie mnwr.pl.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


Muzeum Narodowe we Wrocławiu poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

Konserwator-rzemieślnik

Osoba ta odpowiedzialna będzie za wykonywanie wszelkich niezbędnych prac konserwatorsko-naprawczych koniecznych do prawidłowego funkcjonowania Muzeum:

 • monitorowanie stanu technicznego, konserwowanie/naprawianie instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynku (m.in. obchód Kanału Technicznego wraz z hydrofornią wody w celu wykrycia usterek w działaniu przebiegających instalacji i ich zgłaszania do usunięcia; naprawy i wymiana urządzeń hydraulicznych, spłuczek, zaworów, kranów, białej armatury, a ponadto pojemników na mydło/papier itp.; zabezpieczenie instalacji wodociągowej zewnętrznej na okres zimowy)
 • monitorowanie stanu technicznego, konserwowanie/naprawianie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej oraz instalacji c.o. w budynku pod względem bezusterkowego działania
 • monitorowanie stanu technicznego, konserwowanie/naprawianie elementów budynku (wykonywanie drobnych prac malarskich, okresowe sprawdzanie i konserwacja wszystkich zamków, klamek, zawiasów i ich naprawa/wymiana, usuwanie w okresie letnim zanieczyszczeń z dachu i rynien obiektu, usuwanie w okresie zimowym śniegu z dostępnych powierzchni płaskich dachu obiektu oraz przed budynkiem)
 • monitorowanie i konserwacja terenu w otoczeniu budynku (m.in. otoczenia drzwi wejściowych i bram bocznych, w okresie suszy podlewanie trawników itp.)
 • zapewnienie poprzez naprawy i konserwację sprawności działania sprzętu biurowego typu zamknięcia szaf/biurek, krzesła obrotowe itp.,
 • obsługa platform dla inwalidów oraz podnośnika nożycowego
 • wykonywanie innych prac zleconych przez bezpośredniego przełożonego lub Kierownika Oddziału, zgodnie z kwalifikacjami pracownika
 • usuwanie na bieżąco stwierdzonych usterek i awarii będących w zakresie obowiązków pracownika

Wymagania:

 • mile widziane wykształcenie w branży budowlanej
 • rzetelność, sumienność, lojalność
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy zespołowej
 • wysoka kultura osobista

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • stałe godziny pracy
 • wymiar 8/8

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV listownie na adres MNWr lub mailowo na adres: sekretariat@mnwr.pl (z adnotacją „Rekrutacja¨ – Konserwator”) do dnia 30.12.2021 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w tym ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w kodeksie pracy lub innych przepisach prawa).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu moich danych osobowych do celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu, z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław. Podanie i zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych, a także zgoda na przetwarzanie ich do celów innych rekrutacji prowadzonych przez administratora jest w całości dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji, a także może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych i przysługujących Państwu praw dostępne są w zakładce Polityka Prywatności na stronie mnwr.pl.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

print