Praca


Muzeum Narodowe we Wrocławiu poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

Szatniarz

Zakres obowiązków:

 • obsługa muzealnej szatni dla zwiedzających
 • utrzymanie porządku w ogólnie przyjętych normach zachowania się w miejscach publicznych
 • udzielanie informacji o obowiązujących zakazach podczas zwiedzania wystaw

Wymagania:

 • rzetelność, sumienność, lojalność
 • komunikatywność
 • łatwość nawiązywania kontaktu z dużymi grupami publiczności
 • umiejętność pracy zespołowej
 • wysoka kultura osobista
 • mile widziana znajomość pracy w instytucji kultury

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • stałe godziny pracy (wymiar 8/8)
 • dofinansowanie do wypoczynku pracownika i członków rodziny

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV listownie na adres MNWr lub mailowo: sekretariat@mnwr.pl (z adnotacją „Rekrutacja – Szatniarz”) do dnia 31.03.2023 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w tym ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w kodeksie pracy lub innych przepisach prawa).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu moich danych osobowych do celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu, z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław. Podanie i zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych, a także zgoda na przetwarzanie ich do celów innych rekrutacji prowadzonych przez administratora jest w całości dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji, a także może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych i przysługujących Państwu praw dostępne są w zakładce Polityka Prywatności na stronie mnwr.pl.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


Muzeum Narodowe we Wrocławiu poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych

Zakres obowiązków:

 • kompleksowe prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego Oddziałów;
 • współpraca z jednostkami merytorycznymi oraz prawnikami przy przygotowaniu postępowań, w tym przy przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia i przygotowaniu wzorów umów;
 • opracowywanie kompletnej dokumentacji danego postępowania oraz innych pism i dokumentów związanych z danym postępowaniem, a także sporządzanie i zamieszczanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznym/Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej/na platformie zakupowej);
 • formalno-prawna weryfikacja wniosków o wszczęcie postępowania;monitorowanie przebiegu procesów dotyczących zamówień publicznych;
 • wspomaganie obsługi postępowań odwoławczych oraz kontrolnych;
 • archiwizacja dokumentacji po zakończonych postępowaniach;
 • uczestnictwo w komisjach przetargowych;
 • sporządzanie sprawozdań, planów, raportów, analiz i innych dokumentów, na potrzeby współpracy z audytorami, kontrolerami i przedstawicielami innych instytucji uprawnionych do prowadzenia kontroli projektów i działań realizowanych i wdrażanych przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu w zakresie zamówień publicznych;
 • obsługa administracyjna działu zamówień publicznych (prowadzenie rejestrów postępowań, rejestru wniosków, tworzenie pism wewnętrznych);
 • współuczestnictwo w tworzeniu planów zamówień i sprawozdań z udzielonych zamówień.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane: prawne, administracyjne lub ekonomiczne);
 • minimum dwa lata doświadczenia w pracy w obszarze stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych po stronie zamawiającego (preferowane minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych po stronie zamawiającego, w tym w zakresie przygotowywania i prowadzenia postępowań o zamówienie publiczne powyżej jak i poniżej progu stosowania ustawy Pzp, doświadczenie w przygotowywaniu lub prowadzeniu postępowań unijnych;
 • ukończone minimum dwóch aktualnych szkoleń z zakresu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych;
 • ukończone szkolenie w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu zamówień publicznych, działalności kulturalnej i prawa cywilnego;
 • umiejętność pracy w zespole i współpracy z ludźmi;
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów;
 • umiejętności organizacji pracy własnej i efektywnego zarządzania czasem;
 • umiejętność pracy pod presją czasu i w warunkach stresowych;
 • umiejętność pracy pod presją czasu i terminowej realizacji zadań;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera – w szczególności pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • ciekawą i satysfakcjonującą pracę w prestiżowej instytucji;
 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę;
 • stałe godziny pracy (pn.–pt. w godz. 7:30–15:30);
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach;
 • dofinansowanie do wypoczynku pracownika i członków rodziny;
 • dodatek stażowy i premie miesięczne.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV listownie na adres MNWr lub mailowo: sekretariat@mnwr.pl (z adnotacją „Rekrutacja – Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych”) do dnia 30.04.2023 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w tym ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w kodeksie pracy lub innych przepisach prawa).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu moich danych osobowych do celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu, z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław. Podanie i zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych, a także zgoda na przetwarzanie ich do celów innych rekrutacji prowadzonych przez administratora jest w całości dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji, a także może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych i przysługujących Państwu praw dostępne są w zakładce Polityka Prywatności na stronie mnwr.pl.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

print