Praca

Muzeum Narodowe we Wrocławiu poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

Konserwator/renowator w Pracowni Konserwacji Metali

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie prac konserwatorskich i renowatorskich przy eksponatach muzealnych wykonanych z metalu i innych materiałów (drewno, kość, róg)
 • rekonstrukcje brakujących elementów
 • tworzenie dokumentacji opisowej i fotograficznej prowadzonych prac
 • prowadzenie czynności profilaktycznych dotyczących zbiorów, magazynów, sal wystawowych i transportu muzealiów
 • pełnienie roli kuriera w transportach zabytków

Wymagania:

 • wykształcenie średnie plastyczne w jubilerstwie/metaloplastyce lub wyższe związane z konserwacją zabytków metalowych
 • podstawowa znajomość obróbki metali oraz obiektów wykonanych z innych materiałów
 • umiejętności manualne i techniczne do konserwacji metalowych zabytków rzemiosła artystycznego
 • mile widziane zainteresowania z dziedziny rzemiosła artystycznego, militariów, jubilerstwa
 • samodzielność pracy i kreatywność, staranność i zaangażowanie
 • uprawnienia do obsługi maszyn i elektronarzędzi
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • obsługa komputera (znajomość podstawowego pakietu MS Office)
 • odpowiedzialność i dobra organizacja pracy
 • znajomość języka obcego

Oferujemy:

 • ciekawą i satysfakcjonującą pracę w prestiżowej instytucji
 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • stałe godziny pracy
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach
 • dofinansowanie do wypoczynku pracownika i członków rodziny

Wymagane dokumenty:

 • życiorys/CV
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, uprawnienia i staż pracy
 • kopia dyplomu, kopia świadectwa ukończenia kursu/szkoły, certyfikaty, opinie, referencje
 • mile widziane portfolio

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w terminie do 30 czerwca 2024 r. osobiście/pocztą do sekretariatu MNWr lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: malgorzata.slawiczek-altman@mnwr.pl (Dział Konserwacji Sztuki: Małgorzata Slawiczek-Altman – główny konserwator).

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w tym ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w kodeksie pracy lub innych przepisach prawa).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu moich danych osobowych do celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu, z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław. Podanie i zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych, a także zgoda na przetwarzanie ich do celów innych rekrutacji prowadzonych przez administratora jest w całości dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji, a także może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych i przysługujących Państwu praw dostępne są w zakładce Polityka Prywatności na stronie mnwr.pl.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 


Muzeum Narodowe we Wrocławiu poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

Konserwator/renowator w Pracowni Konserwacji Mebli i Ram

Zakres obowiązków:

 • prace związane z naprawą, odnowieniem, wykończeniem powierzchni mebli zabytkowych i ram z wykorzystaniem dawnych oraz nowoczesnych materiałów i technik
 • naprawy konstrukcyjne oraz prace estetyzujące
 • rekonstrukcje brakujących elementów
 • prowadzenie analiz stanu zachowania obiektów zabytkowych
 • tworzenie dokumentacji opisowej i fotograficznej prowadzonych prac
 • prowadzenie czynności profilaktycznych dotyczących zbiorów, magazynów, sal wystawowych i transportu muzealiów

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie o profilu konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub średnie techniczne związane ze stolarstwem, renowacją mebli lub pokrewne
 • dobra znajomość technik stolarskich, snycerskich i pozłotniczych
 • udokumentowana praca przy konserwacji zabytkowych mebli i ram
 • znajomości historycznych technik stolarstwa meblowego
 • uprawnienia do obsługi elektronarzędzi i maszyn stolarskich
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • znajomość języka obcego

Oferujemy:

 • ciekawą i satysfakcjonującą pracę w prestiżowej instytucji
 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • stałe godziny pracy
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach
 • dofinansowanie do wypoczynku pracownika i członków rodziny
 • dodatek stażowy i premie miesięczne

Wymagane dokumenty:

 • życiorys/CV
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, uprawnienia i staż pracy
 • kopia dyplomu, kopia świadectwa ukończenia kursu/szkoły, certyfikaty, opinie, referencje
 • mile widziane portfolio

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w terminie do 30 czerwca 2024 r. osobiście/pocztą do sekretariatu MNWr lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: malgorzata.slawiczek-altman@mnwr.pl (Dział Konserwacji Sztuki: Małgorzata Slawiczek-Altman – główny konserwator).

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w tym ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w kodeksie pracy lub innych przepisach prawa).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu moich danych osobowych do celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu, z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław. Podanie i zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych, a także zgoda na przetwarzanie ich do celów innych rekrutacji prowadzonych przez administratora jest w całości dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji, a także może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych i przysługujących Państwu praw dostępne są w zakładce Polityka Prywatności na stronie mnwr.pl.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 


Muzeum Narodowe we Wrocławiu poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

Asystent/adiunkt w Dziale Sztuki Muzeum Etnograficznego

Zakres obowiązków:

 • opracowywanie merytoryczne zasobów kolekcji sztuki ludowej, w tym m.in.: opracowywanie kart katalogu naukowego zabytków, przygotowywanie scenariuszy wystaw czasowych, badania naukowe związane z kolekcjami gromadzonymi przez Dział Sztuki
 • współudział w inwentaryzacji i dokumentacji zbiorów (prowadzenie dokumentacji, skontra) we współpracy m.in. z Pracownią Fotograficzną
 • współpraca merytoryczna z innymi muzeami i instytucjami w zakresie wystaw lub prac badawczych związanych tematycznie ze zbiorami etnograficznymi
 • współudział w przygotowaniu wystaw stałych i czasowych w Muzeum lub innych instytucjach w kraju i za granicą
 • udział w czynnościach usługowych Działu (kwerendy, ekspertyzy, udostępnianie badaczom zbiorów, konsultacje dla innych działów w Muzeum Etnograficznym i innych Instytucji)
 • współudział w ruchu muzealiów (przenoszeniu zabytków, wypożyczeniu, przyjmowaniu depozytów) we współpracy z Działem Dokumentacji
 • udział w opracowywaniu publikacji popularno-naukowych oraz imprezach oświatowo-dydaktycznych Muzeum, we współpracy z Działem Edukacji
 • opracowywanie tekstów merytorycznych towarzyszących wystawom i do katalogu oraz współpraca przy redakcji katalogów wystaw we współpracy z Działem Wydawniczym
 • przygotowywanie wykładów towarzyszących wystawom i ich prezentacja, również w formie online

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe, preferowane kierunki: etnologia i antropologia kulturowa, kulturoznawstwo lub historia sztuki
 • umiejętność sprawnego korzystania z komputera i internetu – pakiet Office, cyfrowe bazy danych/wyszukiwanie informacji
 • sprawność i komunikatywność w mowie i piśmie – w zakresie obowiązków ustne i pisemne formy prezentacji zbiorów oraz dokonań naukowych/katalogi
 • dobra organizacja pracy (terminowość)
 • systematyczność, staranność, skrupulatność (troska o zbiory)
 • niekaralność
 • predyspozycje do pracy w zespole, ale również samodzielność (kreatywność)
 • mile widziane doświadczenie muzealne/ekspozycyjne/organizacyjne oraz zainteresowania i publikacje z zakresu sztuki ludowej, etnografii (wykaz publikacji i innych dokonań)

Oferujemy:

 • ciekawą i satysfakcjonującą pracę w prestiżowej instytucji
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwój zawodowy
 • stałe godziny pracy
 • dofinansowanie do wypoczynku pracownika i członków rodziny, dodatek stażowy i premie miesięczne

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV (życiorys z uwzględnieniem dorobku zawodowego, list motywacyjny) listownie na adres Muzeum Etnograficznego Oddziału Muzeum Narodowego lub mailowo na adres: muzeum@muzeumetnograficzne.pl (z adnotacją „Rekrutacja – Asystent/adiunkt w Dziale Sztuki” do dnia 20.05.2024 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w tym ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w kodeksie pracy lub innych przepisach prawa).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu moich danych osobowych do celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu, z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław. Podanie i zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych, a także zgoda na przetwarzanie ich do celów innych rekrutacji prowadzonych przez administratora jest w całości dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji, a także może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych i przysługujących Państwu praw dostępne są w zakładce Polityka Prywatności na stronie mnwr.pl.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

print