Praca

Oferty pracy

Muzeum Narodowe we Wrocławiu poszukuje kandydata do pracy na stanowisko

ASYSTENT/ADIUNKT

w Dziale Sztuki Wydawniczej MNWr
Praca w pełnym wymiarze godzin, zatrudnienie na umowę o pracę

Wymagania

 • wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe w zakresie filologii polskiej, informacji naukowej i bibliotekoznawstwa bądź kierunków pokrewnych.
 • udokumentowane zainteresowania problematyką związaną z historią i estetyką druków oraz ich projektowaniem, a także z dawnym i współczesnym ruchem bibliofilskim (publikacje, udział w konferencjach naukowych, panelach dyskusyjnych itp.)
 • znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie B2 lub wyższym (najlepiej angielski lub niemiecki)
 • umiejętność obsługi pakietu Office

Zakres obowiązków

 • opracowywanie merytoryczne zasobów Działu Sztuki Wydawniczej MNWr, w tym m.in.: opracowywanie kart katalogu naukowego zabytków Działu, przygotowywanie scenariuszy wystaw czasowych, badania naukowe związane z zasobem kolekcji muzeum
 • współudział w inwentaryzacji i dokumentacji zbiorów (prowadzenie dokumentacji, skontra) we współpracy z Działem Inwentarzy MNWr (również z Pracownią Fotograficzną MNWr):
  • prowadzenie odpowiedniej dokumentacji, w tym elektronicznej w systemie MONA
  • udział w skontrach zbiorów
 • współpraca merytoryczna z innymi muzeami i instytucjami w zakresie wystaw lub prac badawczych związanych tematycznie ze zbiorami Działu
 • współudział w przygotowaniu wystaw stałych i czasowych Działu w MNWr lub w innych instytucjach w kraju i za granicą
 • współudział w realizacji wystaw obcych z zakresu Działu
 • udział w czynnościach usługowych Działu (kwerendy, ekspertyzy, udostępnianie badaczom zbiorów Działu, konsultacje dla innych działów w Muzeum Narodowym i innych Instytucji)
 • współudział w ruchu muzealiów (przenoszeniu zabytków, wypożyczeniu, przyjmowaniu depozytów) we współpracy z Działem Inwentarzy MNWr i innymi komórkami organizacyjnymi Muzeum
 • udział w opracowywaniu publikacji popularno-naukowych oraz imprezach oświatowo-dydaktycznych Muzeum, we współpracy z Działem Oświatowym MNWr
 • opracowywanie tekstów merytorycznych towarzyszących wystawom i do katalogu oraz współpraca przy redakcji katalogów wystaw we współpracy z Działem Wydawnictw MNWr
 • przygotowywanie wykładów towarzyszących wystawom i ich prezentacja, również w formie online
 • współpraca przy przygotowywaniu projektów i wniosków grantowych
 • współpraca w działaniach promocyjnych zbiorów z Działem Promocji i Komunikacji MNWr oraz Działem Marketingu MNWr

Oczekiwania

 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność w organizowaniu i prowadzeniu pracy indywidualnej i zespołowej
 • odpowiedzialność
 • terminowość
 • zdolność do pracy pod presją czasu
 • kreatywność

Oferujemy

 • ciekawą i satysfakcjonującą pracę w prestiżowej instytucji
 • stabilne warunki zatrudnienia

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie ofert (życiorys z uwzględnieniem dorobku zawodowego, list motywacyjny) pocztą mailową na adres sekretariat@mnwr.pl w terminie do 16 listopada 2020 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w tym ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w kodeksie pracy lub innych przepisach prawa).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu moich danych osobowych do celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu, z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław. Podanie i zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych, a także zgoda na przetwarzanie ich do celów innych rekrutacji prowadzonych przez administratora jest w całości dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji, a także może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych i przysługujących Państwu praw dostępne są w zakładce Polityka Prywatności na stronie mnwr.pl.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


Muzeum Narodowe we Wrocławiu poszukuje kandydata do pracy na stanowisko

ASYSTENT/ADIUNKT

w Dziale Malarstwa w Galerii Sztuki XVI–XIX w.
Praca w pełnym wymiarze godzin, zatrudnienie na umowę o pracę

Wymagania

 • wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe – historia sztuki
 • znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie B2 lub wyższym (preferowany język niemiecki, ew. angielski)
 • umiejętność obsługi pakietu Office
 • sprawne posługiwanie się internetem (wyszukiwarki, poczta elektroniczna)
 • pożądane udokumentowane zainteresowanie sztuką nowożytną ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa (publikacje naukowe i popularyzatorskie) oraz doświadczenie w zakresie działalności wystawienniczej/muzealnej

Zakres obowiązków

 • merytoryczne opracowywanie zasobów w Dziale Malarstwa Galerii Sztuki XVI–XIX w. ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa polskiego, w tym m.in.:
  • opracowywanie kart katalogu naukowego zabytków Działu
  • badania naukowe związane z zasobem kolekcji muzeum
  • przygotowywanie informacji nt. prac oferowanych do zbiorów
 • przygotowywanie i współudział w opracowywaniu scenariuszy wystaw własnych muzeum stałych oraz czasowych w siedzibie muzeum, a także w innych instytucjach w kraju i za granicą; uczestnictwo w pracach związanych z ich realizacją
 • współpraca merytoryczna z innymi muzeami i instytucjami w zakresie wystaw lub prac badawczych związanych tematycznie ze zbiorami Działu (hasła, eseje)
 • opracowywanie tekstów merytorycznych towarzyszącym wystawom i not katalogowych; współpraca przy pracach redakcyjnych z Działem Wydawnictw MNWr
 • uczestnictwo w prowadzeniu działań dotyczących inwentaryzacji i dokumentacji zbiorów:
  • prowadzenie odpowiedniej dokumentacji, w tym elektronicznej w systemie MONA
  • udział w skontrach zbiorów
 • współpraca w tym zakresie z Działem Inwentarzy MNWr oraz Pracownią Fotograficzną MNWr
 • uczestnictwo w działaniach związanych z ruchem muzealiów (przemieszczenia zabytków Działu wewnątrz muzeum, wypożyczenia, depozyty) we współpracy z Działem Inwentarzy MNWr oraz innymi komórkami organizacyjnymi Muzeum
 • udział w czynnościach usługowych Działu dla innych działów Muzeum Narodowego lub innych instytucji (kwerendy, konsultacje, ekspertyzy, udostępnianie badaczom zbiorów Działu)
 • opracowywanie publikacji popularno-naukowych oraz udział w działaniach oświatowo-dydaktycznych Muzeum we współpracy z Działem Oświatowym MNWr; przygotowywanie i prowadzenie oprowadzania po wystawach, wykładów, prezentacji, materiałów udostępnianych metodą on-line
 • współpraca w działaniach promocyjnych zbiorów z Działem Promocji i Komunikacji MNWr oraz Działem Marketingu MNWr
 • współpraca przy przygotowywaniu projektów i wniosków grantowych

Oczekiwania

 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność w organizowaniu i prowadzeniu pracy indywidualnej i zespołowej
 • kreatywność
 • wielozadaniowość

Oferujemy

 • ciekawą i satysfakcjonującą pracę w prestiżowej instytucji
 • stabilne warunki zatrudnienia

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie ofert (życiorys z uwzględnieniem dorobku zawodowego, list motywacyjny) pocztą mailową na adres sekretariat@mnwr.pl w terminie do 16 listopada 2020 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w tym ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w kodeksie pracy lub innych przepisach prawa).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu moich danych osobowych do celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu, z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław. Podanie i zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych, a także zgoda na przetwarzanie ich do celów innych rekrutacji prowadzonych przez administratora jest w całości dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji, a także może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych i przysługujących Państwu praw dostępne są w zakładce Polityka Prywatności na stronie mnwr.pl.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


Muzeum Narodowe we Wrocławiu poszukuje kandydata do pracy na stanowisko

ASYSTENT/ADIUNKT

Praca w pełnym wymiarze godzin, zatrudnienie na umowę o pracę

Wymagania

 • wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe/historia sztuki
 • udokumentowane zainteresowanie sztuką współczesną/wykaz publikacji, aktywności kuratorskiej i innych działań w obszarze aktywności związanej z sztuka i kulturą współczesną
 • znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie B2 lub wyższym (najlepiej angielski lub niemiecki)
 • umiejętność obsługi pakietu Office

Zakres obowiązków

 • opracowywanie merytoryczne zasobów Muzeum Sztuki Współczesnej, w tym m.in.: opracowywanie kart katalogu naukowego zabytków Działu, przygotowywanie scenariuszy wystaw czasowych, badania naukowe związane z zasobem kolekcji muzeum
 • współudział w inwentaryzacji i dokumentacji zbiorów (prowadzenie dokumentacji, skontra) we współpracy z Działem Dokumentacji Zbiorów (również z Pracownią Fotograficzną)
 • współpraca merytoryczna z innymi muzeami i instytucjami w zakresie wystaw lub prac badawczych związanych tematycznie ze zbiorami Działu
 • współudział w przygotowaniu wystaw stałych i czasowych Działu w Muzeum lub w innych instytucjach w kraju i za granicą
 • współudział w realizacji wystaw obcych z zakresu Działu
 • udział w czynnościach usługowych Działu (kwerendy, ekspertyzy, udostępnianie badaczom zbiorów Działu, konsultacje dla innych działów w Muzeum Narodowym i innych Instytucji)
 • współudział w ruchu muzealiów (przenoszeniu zabytków, wypożyczeniu, przyjmowaniu depozytów) we współpracy z Działem Dokumentacji i Inwentaryzacji Zbiorów i innymi komórkami organizacyjnymi Muzeum
 • udział w opracowywaniu publikacji popularno-naukowych oraz imprezach oświatowo-dydaktycznych Muzeum, we współpracy z Działem Oświatowym
 • opracowywanie tekstów merytorycznych towarzyszących wystawom i do katalogu oraz współpraca przy redakcji katalogów wystaw we współpracy z Działem Wydawniczym
 • przygotowywanie wykładów towarzyszących wystawom i ich prezentacja, również w formie on-line
 • współpraca przy przygotowywaniu projektów i wniosków grantowych

Oczekiwania

 • odpowiedzialność
 • umiejętność w pracy w zespole
 • kreatywność
 • terminowość
 • dyspozycyjność – dyżury merytoryczne oraz obecność na imprezach weekendowych
 • umiejętność organizowania pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • wielozadaniowość

Oferujemy

 • ciekawą i satysfakcjonującą pracę w prestiżowej instytucji
 • stabilne warunki zatrudnienia

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie ofert (życiorys z uwzględnieniem dorobku zawodowego, list motywacyjny) pocztą mailową na adres sekretariat@mnwr.pl w terminie do 25 października 2020 r. — I etap rekrutacji.
II etap — spotkanie z wybranymi kandydatami – 19 listopada 2020 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w tym ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w kodeksie pracy lub innych przepisach prawa).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu moich danych osobowych do celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu, z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław. Podanie i zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych, a także zgoda na przetwarzanie ich do celów innych rekrutacji prowadzonych przez administratora jest w całości dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji, a także może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych i przysługujących Państwu praw dostępne są w zakładce Polityka Prywatności na stronie mnwr.pl.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


Muzeum Narodowe we Wrocławiu poszukuje kandydata do pracy na stanowisko

PRACOWNIK SPRZĄTAJĄCY

Praca w pełnym wymiarze godzin, zatrudnienie na umowę o pracę.

Osoba ta odpowiedzialna będzie m.in. za:
• rzetelne i sumienne wykonywanie pracy w obowiązujących terminach
• sprzątanie bieżące (codzienne)
• sprzątanie gruntowne (okresowe)
• utrzymanie porządku w wyznaczonym obszarze
• pełnienie dyżurów podczas wydarzeń muzealnych
• nadzór nad środkami higieny toaletowej
• codzienną kontrolę stanu zachowania powierzonych urządzeń

Wymagania:
• wykształcenie: zawodowe lub średnie
• energia i zaangażowanie
• dokładność w realizacji powierzonych zadań
• rzetelność, sumienność, lojalność
• komunikatywność
• dyspozycyjność
• umiejętność pracy zespołowej
• kultura osobista

Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• dyżury porządkowe wg ustalonego harmonogramu
• wymiar 8/8

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV listownie na adres MNWr lub osobiście w zamkniętej kopercie z adnotacją „Rekrutacja¨” na portierni MNWr do dnia 6.11.2020 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w tym ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w kodeksie pracy lub innych przepisach prawa).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu moich danych osobowych do celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu, z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław. Podanie i zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych, a także zgoda na przetwarzanie ich do celów innych rekrutacji prowadzonych przez administratora jest w całości dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji, a także może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych i przysługujących Państwu praw dostępne są w zakładce Polityka Prywatności na stronie mnwr.pl.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
 

print