Pracownia Papieru i Skóry

Pracownia została utworzona w latach pod koniec lat 90-tych XX w.
Pełni opiekę konserwatorską nad obiektami na podłożu papierowym, pergaminowym i skórzanym.
Trafiające tu dzieła sztuki mają różne formaty:
od kilkucentymetrowych form malarstwa miniaturowego po kilkumetrowe obiekty wielkoformatowe
(w tym zwoje).

Zespół:

Daria Kordowska – konserwator
daria.kordowska@mnwr.pl
Marta Niedbał – młodszy renowator
marta.niedbal@mnwr.pl

Kontakt:

Pracownia Papieru i Skóry
Muzeum Narodowe we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy 5
50-153 Wrocław
tel. 71 372 51 50 wew. 252

print