Udogodnienia dla osób o specjalnych potrzebach

Deklaracja dostępności ➸
Dostępność Plus ➸

Aktualności – spotkania i warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami ➸
Audiodeskrypcja dzieł z kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu ➸

Jak przygotować się do wizyty w Pawilonie Czterech Kopuł Jak przygotować się do wizyty w Muzeum Narodowym we Wrocławiu Jak przygotować się do wizyty w Muzeum Etnograficznym

↡ Zaproszenia do Muzeum Narodowego we Wrocławiu wraz z Oddziałami w Polskim Języku Migowym

Tłumaczenie PJM: Elżbieta Resler, realizacja: Agata Iżykowska-Uszczyk

Wszystkie oddziały Muzeum Narodowego we Wrocławiu dostosowane są dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W placówkach znajdują się podjazdy lub windy dla wózków, specjalnie dostosowane toalety, szerokie drzwi i przejścia.

Z myślą o osobach niewidomych winda w gmachu głównym Muzeum Narodowego wyposażona jest w przyciski brajlowskie.
Na nowej wystawie stałej „Cudo–Twórcy” na trzecim piętrze znajdują się m.in. dla osób niewidomych i ociemniałych tyflografiki przedstawiające niektóre zaprezentowane tam eksponaty. Muzeum Narodowe we Wrocławiu planuje wprowadzić w przestrzeń ekspozycji rozwiązania dla osób niewidomych także w pozostałych galeriach, niestety na razie jeszcze są one nieprzystosowane do tego celu.

W oddziale Muzeum Narodowego Pawilonie Czterech Kopuł zakończone zostały modyfikacje w ramach projektu „Zobacz obraz twórczych zmian!”, którego celem było stworzenie zintegrowanego i dedykowanego nowoczesnego systemu obsługi ekspozycji z zastosowaniem najnowszych technologii prezentacji, w tym również udostępnienie niektórych eksponatów dla osób niewidomych. Więcej informacji ➸

Koordynator do Spraw Dostępności w Muzeum Narodowym we Wrocławiu wraz z Odziałami

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. na podstawie art.14.1 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696), w Muzeum Narodowym we Wrocławiu oraz jego Oddziałach funkcję Koordynatora do Spraw Dostępności pełni Agata Iżykowska-Uszczyk (agata.izykowska@mnwr.pl).

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Muzeum Narodowe i jego Oddziały
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  • monitorowanie działalności Muzeum i jego Oddziałów, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

print