Aktualności

Logotypy Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt finansowany z funduszy Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostała część pokryta jest ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego, dotacji celowej z budżetu państwa, a także środków własnych Muzeum.
Całkowity koszt projektu: 25 398 972,07 zł
Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 16 662 550,00 zł
Kwota dofinansowania z budżetu państwa (dotacja celowa): 722 228,64 zł

Czas trwania inwestycji: I 2018 – IX 2019

II etap realizacji projektu został rozpoczęty w dniu 15 stycznia 2019 r., gdy Muzeum Narodowe we Wrocławiu podpisało umowę z firmą LTT Sp. z o.o. na sfinalizowanie zadania pn. „Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1”.

W dniu 18 stycznia 2019 r. Muzeum Narodowe we Wrocławiu przekazało do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Od dnia 22.01.2019 zostało ono udostępnione pod numerem 2019/S 015-030784.

Prace zostały zakończone we wrześniu 2019 r., a zapis realizacji poszczególnych etapów prezentujemy poniżej.

Zobacz, usłysz, dotknij – seanse multimedialne w Pawilonie Czterech Kopuł ➸


Nowe sposoby prezentacji sztuki to nowi odbiorcy sztuki – Pawilon Czterech Kopuł w TVP Wrocław

10 i 15 lipca 2019 r. w TVP Wrocław zaprezentowany został dziesięciominutowy program poświęcony Pawilonowi Czterech Kopuł. Opisywał on modernizację przestrzeni ekspozycyjnej Muzeum Sztuki Współczesnej.
O walorach architektonicznych obiektu i jego artystycznej zawartości, czyli znakomitej kolekcji sztuki polskiej z drugiej połowy ubiegłego i początku naszego stulecia, opowiadał w programie m.in. dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu Piotr Oszczanowski, który podkreślił rozmiar twórczych zmian, jakie zaszły dzięki realizacji projektu optymalizacji systemu wystawienniczego. Nowatorskie rozwiązania umożliwiające nowy odbiór sztuki przybliżali widzom również: Iwona Bigos, Anna Chmielarz, Agata Iżykowska-Uszczyk, Tomasz Szenk oraz Bartłomiej Szlachcic. Barbara Banaś, wicedyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu i pełnomocnik ds. Pawilonu Czterech Kopuł, zwróciła uwagę na fakt, że jedną z najważniejszych korzyści, jaką przynosi optymalizacja przestrzeni Pawilonu, jest to, że nowe sposoby prezentacji sztuki przyciągną dziś do Muzeum nowe grupy odbiorców. A to dobry prognostyk na przyszłość.


Sztuka otwiera myślenie, wrażliwość i kreatywność – Teatr Czterech w Pawilonie Czterech Kopuł

Pawilon przeszedł proces twórczych zmian, które otwierają możliwości nowego odbioru sztuki, a tym samym przybliżają ją widzom.
Film powstały w Pawilonie Czterech Kopuł w lipcu 2019 r., mający charakter wysmakowanej aktorsko-reżyserskiej etiudy, oparty jest na swoistym manifeście programowym Pawilonu oraz scenach z autorskiego spektaklu Teatru Czterech, działającego przy Pawilonie, a prowadzonego przez edukatorkę Muzeum Justynę Oleksy.
Motywem przewodnim jest doświadczanie sztuki. Aktorzy w nowatorski i daleki od schematu sposób próbują pokazać, że Pawilon jest miejscem, w którym – między innymi dzięki nowym technologiom i środkom prezentacji – możliwa jest nauka obcowania ze sztuką i otwierania się na nią.
Justyna Oleksy: „Gdy otwieramy się na sztukę, sztuka otwiera nas. Otwiera nasze myślenie, wrażliwość i kreatywność. Otwarcie na sztukę sprawia, że jako odbiorcy również stajemy się twórcami – dopełniającymi dzieło naszym twórczym, interpretacyjnym gestem…”


28 czerwca 2019 roku w Pawilonie Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu odbyła się konferencja prasowa poświęcona inwestycji, dzięki której Muzeum wzbogaciło się o nowoczesny i różnorodny system wystawienniczy. Pawilon Czterech Kopuł stał się tym samym jedną z najnowocześniejszych instytucji muzealnych w kraju.

W konferencji wzięli udział: dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu Piotr Oszczanowski, zastępca dyrektora i pełnomocnik ds. Pawilonu Czterech Kopuł Barbara Banaś, kierownik Pawilonu Czterech Kopuł Iwona Bigos oraz realizator projektu inż. arch. Tomasz Szenk.
Zaproszeni dziennikarze mieli okazję zapoznać się ze szczegółami zrealizowanej inwestycji, a także jako pierwsi obejrzeli seans multimedialny, którego oficjalna premiera dla publiczności planowana jest na 18 września 2019.


Sztuka, którą można poczuć, usłyszeć i dotknąć – o Pawilonie Czterech Kopuł w prasie, radiu i internecie

„Nowy system wystawienniczy we wrocławskim muzeum”. „Nowoczesny system wystawienniczy powstaje w Pawilonie Czterech Kopuł”. „Pawilon Czterech Kopuł zyskał nowoczesny sprzęt. Można dotknąć, usłyszeć, poczuć sztukę”. „W Pawilonie Czterech Kopuł można dotknąć sztuki”. „Eksponaty przemówią do odwiedzających! Nowe doświadczanie sztuki w Pawilonie Czterech Kopuł” ➸

To niektóre tytuły artykułów poświęconych twórczym zmianom w Pawilonie Czterech Kopuł. Teksty te ukazały się w papierowych i internetowych wydaniach „Gazety Wyborczej Wrocław” ➸, „Gazety Wrocławskiej”, „Polityki” i „Super Expressu”. Temat podjęły również: „Kurier Gmin. Tygodnik Powiatu Wołowskiego”, „Gazeta Oława”, „Słowo Regionu”, „Wiadomości Świdnickie” i „Portal Ziemi Dzierżoniowskiej”.

Oprócz prasy o efektach modernizacji przestrzeni ekspozycyjnej Pawilonu informowały również portale Propertdesign.pl i Radiogra.pl, a także stacje radiowe, między innymi katowickie, poznańskie, wrocławskie i warszawskie Meloradio. Nowoczesnej placówce muzealnej, jaką stał się Pawilon, poświęciło czas antenowy Antyradio.

Pawilon Czterech Kopuł jako instytucja kultury dysponująca najnowocześniejszym systemem wystawienniczym umożliwiającym odbiór sztuki osobom z dysfunkcjami wzroku czy słuchu stał się również przedmiotem pozytywnych komentarzy w mediach społecznościowych.


Pierwsza część zadań została wykonana w lutym 2019 roku, poniżej prezentujemy niektóre spośród zrealizowanych na tym etapie prac.

Warsztaty dla osób niewidomych i niedowidzących w ramach cyklu „Dotknij muzeum!” ➸


Informujemy, że w postępowaniu przetargowym nr 3/2018 została wybrana oferta firmy Audiotech
Spółka jawna S. Kamiński, A. Urbaniak
. Oferta spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie Prawo zamówień publicznych i jest najkorzystniejsza w oparciu o kryteria oceny ofert ustalone i opisane w SIWZ.

Zadanie określone w Zamówieniu dotyczy prac nad dostosowaniem muzeum do potrzeb osób dysfunkcyjnych i jest częścią przedsięwzięcia pn. Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Gratulujemy firmie Audiotech i zapraszamy do śledzenia ogłoszeń o przetargach na naszej stronie.

 

print