Konserwacja

Dział Konserwacji Sztuki Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Pierwszą pracownią konserwatorską, działającą przy Muzeum Śląskim, była utworzona w 1956 r. Pracownia Malarstwa i Rzeźby. Od tej daty rozpoczął się rozwój i kształtowanie zorganizowanego, wpisanego w strukturę Muzeum Działu Konserwacji Sztuki.

Kolejni szefowie Działu Konserwacji Sztuki:

1. mgr Daniela Stankiewicz – Główny Konserwator w latach 1956–1983
2. mgr Maria Regulińska – Główny Konserwator w latach 1983–2001
3. mgr Jadwiga Janowska-Kondratowicz – p.o. Głównego Konserwatora w latach 2002–2003
4. mgr Karolina Furykiewicz – Główny Konserwator w latach 2004–2008
5. mgr Roman Kołakowski – p.o. Głównego Konserwatora w latach 2007–2008, Główny Konserwator w latach 2009–2015
6. mgr Małgorzata Slawiczek-Altman – Główny Konserwator od 2015

Dział Konserwacji Sztuki tworzy w tej chwili 6 pracowni, w których zatrudnionych jest 16 osób – konserwatorów i renowatorów. Sprawują oni opiekę nad zbiorami własnymi oraz obiektami wypożyczanymi przez Muzeum. W pracowniach przeprowadzane są prace konserwatorskie i restauratorskie przy różnorodnych dziełach sztuki – obrazach, rzeźbach, tkaninach, meblach, ramach, obiektach rzemiosła artystycznego oraz sztuki ludowej. Dzięki staraniom konserwatorów wystawy stałe i czasowe są wzbogacane o cenne obiekty, które wcześniej, ze względu na zły stan zachowania, przechowywano w magazynach.
Konserwatorzy podejmują również działania z zakresu profilaktyki konserwatorskiej – starają się o utrzymywanie odpowiednich warunków przechowywania i ekspozycji, kontrolują i dokumentują stan zachowania, określają warunki transportu dzieł sztuki itp.

Obecna struktura Działu Konserwacji Sztuki

Główny Konserwator – Małgorzata Slawiczek-Altman
malgorzata.slawiczek-altman@mnwr.pl
tel. +48 71 372 51 50 w. 232

Pracownie:

Pracownia Konserwacji Malarstwa i Rzeźby ➸
Pracownia Konserwacji Metali ➸
Pracownia Konserwacji Tkanin ➸
Pracownia Konserwacji Mebli i Ram ➸
Pracownia Konserwacji Papieru i Skóry ➸
Pracownia Konserwacji Zabytków Etnograficznych ➸
Stanowisko ds. dokumentacji konserwatorskiej i archiwizacji
 

print