Dyrekcja

dr hab. Piotr Oszczanowski, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
Dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu
piotr.oszczanowski@mnwr.pl
sekretariat@mnwr.pl
+48 71 343 56 43

dr Barbara Banaś
Zastępca Dyrektora
barbara.banas@mnwr.pl
pawilon@mnwr.pl
+48 71 343 56 43

Małgorzata Merta-Witecka
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Gospodarczych
malgorzata.witecka@mnwr.pl
+48 71 343 33 08

Joanna Domasik
Główna Księgowa
joanna.domasik@mnwr.pl
+48 71 343 74 15

print