Oferta dla szkół i przedszkoli w Panoramie Racławickiej


Informujemy, że podczas zajęć mogą być wykonywane zdjęcia na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu (w tym m.in. w celu dokumentacji i informacji na stronach internetowych Muzeum Narodowego i jego oddziałów, w materiałach drukowanych oraz mediach społecznościowych – na fanpage’ach Muzeum Narodowego oraz jego oddziałów). Zdjęcia mogą zawierać wizerunki osób biorących udział w zajęciach oraz wizerunki prac wykonanych podczas zajęć.

W roku szkolnym 2020/21 lekcje w Panoramie Racławickiej zostają odwołane do czasu zakończenia modernizacji Muzeum.

Informacje archiwalne ↡

— Informacje organizacyjne o lekcjach w Panoramie Racławickiej [*pdf] ➸

Lekcja muzealna w Panoramie Racławickiej trwa 45 minut. Obejmuje wstęp przeprowadzany w Małej Rotundzie (ok. 15 minut) i omówienie Panoramy na platformie widokowej (ok. 30 minut).
Zajęcia prowadzi historyk sztuki i plastyk, mgr Izabela Trembałowicz-Chęć.

Specyfika takiego sposobu zwiedzania Panoramy Racławickiej polega na możliwości dopasowywania sposobu przekazywania wiedzy do wieku odbiorcy oraz na niekonwencjonalnym połączeniu wiedzy historycznej (okres rozbiorów Polski, powstanie kościuszkowskie) z wiadomościami dotyczącymi powstawania wielkoformatowego malowidła panoramowego i jego znaczenia dla kultury masowej.
Wizyta w Panoramie może stanowić oryginalne uzupełnienie lekcji historii, języka polskiego, plastyki, wiedzy o kulturze czy ścieżek edukacyjnych (np. edukacja regionalna, wychowanie patriotyczne).

Do udziału w zajęciach zapraszamy uczniów na każdym poziomie kształcenia, od przedszkolaków do słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Serdecznie zapraszamy również na lekcje odbiorców o specjalnych potrzebach: z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością ruchową, dysfunkcjami słuchu i wzroku.

Od kilku lat prowadzimy zajęcia dla uczniów niesłyszących lub niedosłyszących, korzystając z pomocy ich opiekunów – tłumaczy na polski język migowy. Od tego roku oficjalnie zapraszamy na lekcje z audiodeskrypcją dzieci i młodzież niewidzącą lub niedowidzącą.

Zachętą do skorzystania z oferty jest atrakcyjna cena – każdy uczestnik lekcji płaci za bilet 10 PLN.
Uwaga: grupa może liczyć najwyżej 30 osób.

Lekcje należy zarezerwować z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem przed planowaną wizytą, dzwoniąc do Działu Akwizycji Panoramy Racławickiej (tel. 71 344 23 44 lub 71 344 16 61 wew. 113, 114, 116).

 

print