Oprowadzania w Muzeum Etnograficznym

Oprowadzanie

▷ w języku polskim: 100 zł + bilet(y) wstępu
▷ w języku angielskim: 200 zł + bilet(y) wstępu

Oprowadzanie trwa godzinę i jest prowadzone przez pracownika Działu Oświatowego – po wcześniejszym umówieniu się.

Zgłoszenia przyjmuje i udziela informacji:

Dział Edukacji w Muzeum Etnograficznym, tel. 071 344 33 13 w godzinach od 9:00 do 15:00
p.suchecka@muzeumetnograficzne.pl, m.derejczyk@muzeumetnograficzne.pl, olga.budzan@muzeumetnograficzne.pl

 

print