Dla nauczycieli – oferta edukacyjna

■ Zajęcia edukacyjne w Muzeum Narodowym we Wrocławiu
edukacja@mnwr.pl  |  +48 71 372 51 48

— Edukacja w roku szkolnym 2021/22 [plik pdf] ➸
— Tematy lekcji i warsztatów ➸

Zajęcia w trybie online na platformie Teams lub Zoom
❧ Zajęcia interaktywne prowadzone na platformie Teams lub Zoom w oparciu o prezentację eksponatów znajdujących się na galeriach gmachu głównego oraz w kolekcji muzealnej. Liczba uczestników w trakcie jednego spotkania: 30 osób (klasa szkolna).
❧ Wysokość opłaty za lekcję online wynosi 100 zł. Spotkanie trwa łącznie ok. 60 min.: ok. 15 min. – czas techniczny (organizacyjny) i 45 min. – zajęcia edukacyjne.

Regulamin lekcji/warsztatów online dla szkół i przedszkoli ➸
Zobowiązanie do wzięcia udziału w lekcji muzealnej [.doc] ➸

Zajęcia stacjonarne
❧ lekcje w formie tematycznych spacerów po galeriach muzealnych z kartami pracy:
❧ zajęcia w formie podchodów i gier

Wszystkie zajęcia stacjonarne prowadzone są w grupach liczących do 15 osób (klasy ok. 30-osobowe dzielone są na grupy).
Czas trwania zajęć — ok. 60 min.
Realizacja: wtorek–piątek, w godz. 10:00–14:00.
Po wcześniejszym umówieniu się istnieje możliwość umówienia lekcji w weekend.
Koszt lekcji:
7 zł od ucznia za lekcję,
10 zł od ucznia za udział w warsztatach.
Zapisy pod nr. tel: 71 372 51 48 lub edukacja@mnwr.pl
 


 
■ Zajęcia edukacyjne w Muzeum „Panorama Racławicka”
edukacja@mnwr.pl  |  rezerwacja miejsc: +48 71 344 23 44, pozostałe informacje: +48 71 372 51 48

Zajęcia dla uczniów w Muzeum „Panorama Racławicka” prowadzone będą w okresie od 2 listopada 2021 do 31 marca 2022.
Lekcja muzealna w Panoramie Racławickiej trwa 45 minut. Obejmuje wstęp przeprowadzany w Małej Rotundzie (ok. 15 minut) i omówienie Panoramy na platformie widokowej (ok. 30 minut). Zachętą do skorzystania z oferty jest atrakcyjna cena – każdy uczestnik lekcji płaci za bilet 25 PLN. Uwaga: grupa może liczyć minimum 10 osób, a maksymalnie 35. Lekcje należy zarezerwować z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem przed planowaną wizytą.

— Informacje organizacyjne o lekcjach w Panoramie Racławickiej [plik pdf] ➸

 


 
■ Zajęcia edukacyjne w Muzeum Etnograficznym
edukacja@muzeumetnograficzne.pl  |  +48 71 344 33 13

— Edukacja w roku szkolnym 2020/21 [plik pdf] ➸
      — Tematy lekcji dla szkół podstawowych i średnich ➸
      — Tematy lekcji dla przedszkoli ➸

Zajęcia w trybie online na platformie Teams lub Zoom
❧ Zajęcia interaktywne prowadzone na platformie Teams lub Zoom w oparciu o prezentację eksponatów znajdujących się na galeriach gmachu głównego oraz w kolekcji muzealnej. Liczba uczestników w trakcie jednego spotkania: 30 osób (klasa szkolna).
❧ Wysokość opłaty za lekcję online wynosi 100 zł. Spotkanie trwa łącznie ok. 60 min.: ok. 15 min. – czas techniczny (organizacyjny) i 45 min. – zajęcia edukacyjne.

Regulamin lekcji/warsztatów online dla szkół i przedszkoli ➸

Zajęcia stacjonarne
Lekcje muzealne dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów odbywają się od wtorku do piątku, trwają ok. 50 minut, prowadzone są na salach wystawienniczych oraz w sali edukacyjnej.
Wszystkie zajęcia prowadzone są po uprzednim uzgodnieniu terminu i tematu lekcji, telefonicznie bądź osobiście.
Koszt lekcji muzealnej wynosi 7 zł od ucznia.
 


 
■ Zajęcia edukacyjne w Pawilonie Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej
edukacja.pawilon@mnwr.pl  |  +48 71 712 71 81

— Lekcje sztuki: Magdalena Abakanowicz ➸
— Oferta zajęć online na rok szkolny 2020/2021 [plik pdf] ➸
      — Tematy zajęć dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych (kl. I–III) ➸
      — Tematy zajęć dla uczniów kl. IV–VI SP ➸
      — Tematy zajęć dla uczniów klas VII–VIII SP oraz szkół ponadpodstawowych ➸
      — Tematy zajęć dla szkół specjalnych oraz z oddziałami integracyjnymi ➸

Zajęcia w trybie online na platformie Teams lub Zoom
❧ Zajęcia interaktywne prowadzone na platformie Teams lub Zoom w oparciu o prezentację eksponatów znajdujących się na galeriach gmachu głównego oraz w kolekcji muzealnej. Liczba uczestników w trakcie jednego spotkania: 30 osób (klasa szkolna).
❧ Wysokość opłaty za lekcję online wynosi 100 zł. Spotkanie trwa łącznie ok. 60 min.: ok. 15 min. – czas techniczny (organizacyjny) i 45 min. – zajęcia edukacyjne.

Regulamin lekcji/warsztatów online dla szkół i przedszkoli ➸

Zajęcia stacjonarne
Zajęcia dla przedszkolaków i uczniów przygotowane przez Dział Edukacji w Pawilonie Czterech Kopuł to spotkania o charakterze lekcyjno-warsztatowym. Ich aktywna formuła zachęcać ma do twórczego myślenia i działania. Organizowane są również lekcje dla uczniów szkół specjalnych, dla których opracowywane są oddzielne scenariusze zajęć z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
Zasady uczestnictwa:
— koszt udziału w zajęciach dla jednego ucznia wynosi 7 zł za 1 godz. lekcyjną lub 10 zł/os. za 1,5 godz.: lekcję + warsztaty,
— lekcje sztuki odbywają się od wtorku do piątku w godzinach 10:00–16:00 i trwają 60-75 minut,
— opiekun ma obowiązek pozostania z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum,
— zajęcia prowadzone są w przestrzeni wystawienniczej Muzeum dla grup liczących nie więcej niż 30 osób, jednak sugerowana liczba uczestników to 10 (grupy powyżej 30 osób dzielone są na mniejsze, dla których lekcje odbywają się równolegle).
 

print