Dla nauczycieli – oferta edukacyjna

■ Zajęcia edukacyjne w Muzeum Narodowym we Wrocławiu
edukacja@mnwr.pl  |  +48 71 372 51 48

❧ Tematy lekcji i warsztatów ➸

Zajęcia stacjonarne
Lekcje w formie tematycznych spacerów po galeriach muzealnych z kartami pracy
Zajęcia w formie warsztatów
Zajęcia w formie podchodów i gier

Wszystkie zajęcia stacjonarne prowadzone są w grupach liczących do 15 osób (klasy ok. 30-osobowe dzielone są na grupy).
Czas trwania zajęć — ok. 60 min. (lekcje), ok. 90 min. (warsztaty).
Realizacja: wtorek–piątek, w godz. 10:00–15:00.
Po wcześniejszym umówieniu się istnieje możliwość umówienia lekcji w weekend.
Koszt zajęć: 7 zł od ucznia za lekcję, 10 zł od ucznia za udział w warsztatach.
Zapisy pod nr. tel. 71 372 51 48 lub edukacja@mnwr.pl.

Zobowiązanie do wzięcia udziału w lekcji muzealnej [.doc] ➸

Zajęcia w trybie online na platformie Teams lub Zoom (obecnie wstrzymane)
Zajęcia interaktywne prowadzone na platformie Teams lub Zoom w oparciu o prezentację eksponatów znajdujących się na galeriach gmachu głównego oraz w kolekcji muzealnej. Liczba uczestników w trakcie jednego spotkania: 30 osób (klasa szkolna).
Wysokość opłaty za lekcję online wynosi 100 zł. Spotkanie trwa łącznie ok. 60 min.: ok. 15 min. – czas techniczny (organizacyjny) i 45 min. – zajęcia edukacyjne.

Regulamin lekcji/warsztatów online dla szkół i przedszkoli ➸


 
■ Zajęcia edukacyjne w Muzeum „Panorama Racławicka”
edukacja@mnwr.pl  |  rezerwacja miejsc: +48 71 344 23 44, pozostałe informacje: +48 71 372 51 48

Zajęcia dla uczniów w Muzeum „Panorama Racławicka” prowadzone są w okresie od listopada do końca marca.
Lekcja muzealna w Panoramie Racławickiej trwa 45 minut. Obejmuje wstęp przeprowadzany w Małej Rotundzie (ok. 15 minut) i omówienie Panoramy na platformie widokowej (ok. 30 minut). Zachętą do skorzystania z oferty jest atrakcyjna cena – każdy uczestnik lekcji płaci za bilet 25 PLN. Uwaga: grupa może liczyć minimum 10 osób, a maksymalnie 35. Lekcje należy zarezerwować z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem przed planowaną wizytą.

Informacje organizacyjne o lekcjach w Panoramie Racławickiej [plik pdf] ➸


 
■ Zajęcia edukacyjne w Muzeum Etnograficznym
edukacja@muzeumetnograficzne.pl  |  +48 71 344 33 13

❧ Tematy lekcji dla szkół podstawowych i średnich ➸
❧ Tematy lekcji dla przedszkoli ➸

Zajęcia stacjonarne
Lekcje muzealne dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów odbywają się od wtorku do piątku, trwają ok. 50 minut, prowadzone są na salach wystawienniczych oraz w sali edukacyjnej.
Wszystkie zajęcia prowadzone są po uprzednim uzgodnieniu terminu i tematu lekcji, telefonicznie bądź osobiście.
Koszt zajęć:
7 zł od ucznia za lekcję
10 zł od ucznia za udział w warsztatach.

Zajęcia w trybie online na platformie Teams lub Zoom (obecnie wstrzymane)
Zajęcia interaktywne prowadzone na platformie Teams lub Zoom w oparciu o prezentację eksponatów znajdujących się na galeriach gmachu głównego oraz w kolekcji muzealnej. Liczba uczestników w trakcie jednego spotkania: 30 osób (klasa szkolna).
Wysokość opłaty za lekcję online wynosi 100 zł. Spotkanie trwa łącznie ok. 60 min.: ok. 15 min. – czas techniczny (organizacyjny) i 45 min. – zajęcia edukacyjne.

Regulamin lekcji/warsztatów online dla szkół i przedszkoli ➸


 
■ Zajęcia edukacyjne w Pawilonie Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej
edukacja.pawilon@mnwr.pl  |  +48 71 712 71 81

❧ Tematy zajęć dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych (kl. I–III) ➸
❧ Tematy zajęć dla uczniów kl. IV–VI SP ➸
❧ Tematy zajęć dla uczniów klas VII–VIII SP oraz szkół ponadpodstawowych ➸
❧ Tematy zajęć dla szkół specjalnych oraz z oddziałami integracyjnymi ➸

Zajęcia stacjonarne
Zajęcia dla przedszkolaków i uczniów przygotowane przez Dział Edukacji w Pawilonie Czterech Kopuł to spotkania o charakterze lekcyjno-warsztatowym. Ich aktywna formuła zachęcać ma do twórczego myślenia i działania. Organizowane są również lekcje dla uczniów szkół specjalnych, dla których opracowywane są oddzielne scenariusze zajęć z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

Zasady uczestnictwa
Koszt udziału w zajęciach dla jednego ucznia wynosi 7 zł za 1 godz. lekcyjną lub 10 zł/os. za 1,5 godz.: lekcję + warsztaty.
Lekcje sztuki odbywają się od wtorku do piątku w godzinach 10:00–16:00 i trwają 60–75 minut.
Opiekun ma obowiązek pozostania z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum.
Zajęcia prowadzone są w przestrzeni wystawienniczej Muzeum dla grup liczących nie więcej niż 30 osób, jednak sugerowana liczba uczestników to 10 (grupy powyżej 30 osób dzielone są na mniejsze, dla których lekcje odbywają się równolegle).

Zajęcia w trybie online na platformie Teams lub Zoom (obecnie wstrzymane)
Zajęcia interaktywne prowadzone na platformie Teams lub Zoom w oparciu o prezentację eksponatów znajdujących się na galeriach gmachu głównego oraz w kolekcji muzealnej. Liczba uczestników w trakcie jednego spotkania: 30 osób (klasa szkolna).
Wysokość opłaty za lekcję online wynosi 100 zł. Spotkanie trwa łącznie ok. 60 min.: ok. 15 min. – czas techniczny (organizacyjny) i 45 min. – zajęcia edukacyjne.

Regulamin lekcji/warsztatów online dla szkół i przedszkoli ➸

 

print