Dla nauczycieli – oferta edukacyjna

Muzealne zajęcia edukacyjne pozostają wstrzymane, zapraszamy do korzystania z propozycji online.


■ Zajęcia edukacyjne w Muzeum Narodowym we Wrocławiu
edukacja@mnwr.pl  |  +48 71 372 51 48

— Tematy lekcji i warsztatów ➸
— Nowości edukacyjne 2020 dla szkół i przedszkoli [*pdf] ➸

Oferujemy dwa rodzaje zajęć: lekcje muzealne i warsztaty plastyczne prowadzone przez historyków sztuki, kulturoznawców i pedagogów.
Lekcje muzealne odbywają się od wtorku do piątku, trwają 45 minut, prowadzone są w galeriach muzealnych oraz przy użyciu prezentacji multimedialnych. Mogą być zakończone zajęciami plastycznymi dla dzieci młodszych (do uzgodnienia).
Warsztaty plastyczne odbywają się od wtorku do piątku, trwają 1,5 godziny (45 minut w galeriach muzealnych i 45 minut działania plastyczne) i przeznaczone są dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatów na wybrany temat dla pozostałych grup wiekowych.

Lekcje odbywają się dla grup liczących nie więcej niż 30 osób, warsztaty – nie więcej niż 20, po uprzednim uzgodnieniu terminu i tematu telefonicznie, mailowo lub osobiście. W przypadku grupy liczącej mniej niż 10 osób pobierana jest opłata za lekcje i warsztaty jak za 10 osób. Koszt lekcji muzealnej wynosi:
— grupy przedszkolne: 3 zł/os. za 1 godz. lekcyjną,
— szkoły: 4 zł/os. za 1 godz. lekcyjną,
— warsztaty plastyczne: 7 zł/os.

„Szkoła w Mieście” – druk do pobrania dla nauczycieli ➸


 
■ Zajęcia edukacyjne w Muzeum „Panorama Racławicka”
edukacja@mnwr.pl  |  rezerwacja miejsc: +48 71 344 23 44, pozostałe informacje: +48 71 372 51 48

— Informacje organizacyjne o lekcjach w Panoramie Racławickiej [*pdf] ➸
— Nowości edukacyjne 2020 dla szkół i przedszkoli [*pdf] ➸

Lekcja muzealna w Panoramie Racławickiej trwa 45 minut. Obejmuje wstęp przeprowadzany w Małej Rotundzie (ok. 15 minut) i omówienie Panoramy na platformie widokowej (ok. 30 minut).
Specyfika takiego sposobu zwiedzania Panoramy Racławickiej polega na możliwości dopasowywania sposobu przekazywania wiedzy do wieku odbiorcy oraz na niekonwencjonalnym połączeniu wiedzy historycznej (okres rozbiorów Polski, powstanie kościuszkowskie) z wiadomościami dotyczącymi powstawania wielkoformatowego malowidła panoramowego i jego znaczenia dla kultury masowej.
Wizyta w Panoramie może stanowić oryginalne uzupełnienie lekcji historii, języka polskiego, plastyki, wiedzy o kulturze czy ścieżek edukacyjnych (np. edukacja regionalna, wychowanie patriotyczne).
Od kilku lat prowadzimy zajęcia dla uczniów niesłyszących lub niedosłyszących, korzystając z pomocy ich opiekunów – tłumaczy na polski język migowy. Zapraszamy również na lekcje z audiodeskrypcją dzieci i młodzież niewidzącą lub niedowidzącą.

Zachętą do skorzystania z oferty jest atrakcyjna cena – każdy uczestnik lekcji płaci za bilet 10 PLN.
Uwaga: grupa może liczyć najwyżej 30 osób.


 
■ Zajęcia edukacyjne w Muzeum Etnograficznym
edukacja@muzeumetnograficzne.pl  |  +48 71 344 33 13

— Tematy lekcji [informacje zbiorcze, *pdf] ➸
      — Tematy lekcji dla szkół podstawowych i średnich ➸
      — Tematy lekcji dla przedszkoli ➸
— Nowości edukacyjne 2020 dla szkół i przedszkoli [*pdf] ➸

Prowadzimy lekcje muzealne dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Zajęcia odbywają się od wtorku do piątku, trwają ok. 50 minut, prowadzone są na salach wystawienniczych oraz w sali edukacyjnej. Mogą być zakończone zajęciami plastycznymi.
Wszystkie zajęcia prowadzone są dla grup liczących maksymalnie 25 osób, po uprzednim uzgodnieniu terminu i tematu lekcji, telefonicznie bądź osobiście. Koszt lekcji muzealnej wynosi:
— grupy przedszkolne – 3 zł/os. za 1 godz. lekcyjną,
— szkoły – 4 zł/os. za 1 godz. lekcyjną.

„Szkoła w Mieście” – druk do pobrania dla nauczycieli ➸


 
■ Zajęcia edukacyjne w Pawilonie Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej
edukacja.pawilon@mnwr.pl  |  +48 71 712 71 81

— Tematy lekcji [informacje zbiorcze, *pdf] ➸
      — Tematy zajęć dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych (kl. I–III) ➸
      — Tematy zajęć dla uczniów kl. IV–VI SP ➸
      — Tematy zajęć dla uczniów klas VII–VIII SP oraz szkół ponadpodstawowych ➸
      — Tematy zajęć dla szkół ponadpodstawowych ➸
      — Tematy zajęć dla szkół specjalnych oraz z oddziałami integracyjnymi ➸
— Nowości edukacyjne 2020 dla szkół i przedszkoli [*pdf] ➸
— Oferta edukacyjna dla uczniów na wystawie „Willmann. Opus magnum” [*pdf] ➸

Zajęcia dla przedszkolaków i uczniów przygotowane przez Dział Oświatowy Pawilonu Czterech Kopuł to spotkania o charakterze lekcyjno-warsztatowym. Ich aktywna formuła zachęcać ma do twórczego myślenia i działania. Organizowane są również lekcje dla uczniów szkół specjalnych, dla których opracowywane są oddzielne scenariusze zajęć z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
Zasady uczestnictwa:
— koszt udziału w zajęciach dla jednego ucznia wynosi 4 zł,
— lekcje sztuki odbywają się od wtorku do piątku w godzinach 10:00–16:00 i trwają 60-75 minut,
— opiekun ma obowiązek pozostania z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum,
— zajęcia prowadzone są w przestrzeni wystawienniczej Muzeum dla grup liczących nie więcej niż 30 osób, jednak sugerowana liczba uczestników to 20 (grupy powyżej 30 osób dzielone są na dwie mniejsze, dla których lekcje odbywają się równolegle).

„Szkoła w Mieście” – druk do pobrania dla nauczycieli ➸

 

print