Dla nauczycieli – oferta edukacyjna

■ Zajęcia edukacyjne w Muzeum Narodowym we Wrocławiu
edukacja@mnwr.pl  |  +48 71 372 51 48

— Edukacja w roku szkolnym 2020/21 [plik pdf] ➸
— Tematy lekcji i warsztatów ➸

Zajęcia w trybie online na platformie Teams lub Zoom
❧ Zajęcia interaktywne prowadzone na platformie Teams lub Zoom w oparciu o prezentację eksponatów znajdujących się na galeriach gmachu głównego oraz w kolekcji muzealnej. Liczba uczestników w trakcie jednego spotkania: 30 osób (klasa szkolna).
❧ Wysokość opłaty za lekcję online wynosi 100 zł. Spotkanie trwa łącznie ok. 60 min.: ok. 15 min. – czas techniczny (organizacyjny) i 45 min. – zajęcia edukacyjne.

Regulamin lekcji/warsztatów online dla szkół i przedszkoli ➸

Zajęcia stacjonarne (obecnie wstrzymane)
❧ lekcje w formie tematycznych spacerów po galeriach muzealnych z kartami pracy:
❧ zajęcia w formie podchodów i gier

Wszystkie zajęcia stacjonarne prowadzone są w grupach liczących do 10 osób (klasy ok. 30-osobowe dzielone są na grupy).
Czas trwania zajęć — ok. 60 min.
Realizacja: wtorek–piątek, w godz. 10:00–14:00.
Po wcześniejszym umówieniu się istnieje możliwość umówienia lekcji w weekend.
Koszt lekcji:
4 zł od ucznia (dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych),
3 zł od dziecka (dla przedszkoli).
Zapisy pod nr. tel: 71 372 51 48 lub edukacja@mnwr.pl.

„Szkoła w Mieście” – druk do pobrania dla nauczycieli ➸


 
■ Zajęcia edukacyjne w Muzeum „Panorama Racławicka”
edukacja@mnwr.pl  |  rezerwacja miejsc: +48 71 344 23 44, pozostałe informacje: +48 71 372 51 48

Na czas modernizacji Muzeum zajęcia są odwołane.
Informacje archiwalne ↡

— Informacje organizacyjne o lekcjach w Panoramie Racławickiej [plik pdf] ➸


 
■ Zajęcia edukacyjne w Muzeum Etnograficznym
edukacja@muzeumetnograficzne.pl  |  +48 71 344 33 13

— Edukacja w roku szkolnym 2020/21 [plik pdf] ➸
— Tematy lekcji [informacje zbiorcze, plik pdf] ➸
      — Tematy lekcji dla szkół podstawowych i średnich ➸
      — Tematy lekcji dla przedszkoli ➸

Zajęcia w trybie online na platformie Teams lub Zoom
❧ Zajęcia interaktywne prowadzone na platformie Teams lub Zoom w oparciu o prezentację eksponatów znajdujących się na galeriach gmachu głównego oraz w kolekcji muzealnej. Liczba uczestników w trakcie jednego spotkania: 30 osób (klasa szkolna).
❧ Wysokość opłaty za lekcję online wynosi 100 zł. Spotkanie trwa łącznie ok. 60 min.: ok. 15 min. – czas techniczny (organizacyjny) i 45 min. – zajęcia edukacyjne.

Regulamin lekcji/warsztatów online dla szkół i przedszkoli ➸

Zajęcia stacjonarne (obecnie wstrzymane)
Lekcje muzealne dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów odbywają się od wtorku do piątku, trwają ok. 50 minut, prowadzone są na salach wystawienniczych oraz w sali edukacyjnej.
Wszystkie zajęcia prowadzone są po uprzednim uzgodnieniu terminu i tematu lekcji, telefonicznie bądź osobiście.
Koszt lekcji muzealnej wynosi:
— grupy przedszkolne – 3 zł/os. za 1 godz. lekcyjną,
— szkoły – 4 zł/os. za 1 godz. lekcyjną.

„Szkoła w Mieście” – druk do pobrania dla nauczycieli ➸


 
■ Zajęcia edukacyjne w Pawilonie Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej
edukacja.pawilon@mnwr.pl  |  +48 71 712 71 81

— Oferta zajęć online na rok szkolny 2020/2021 [plik pdf] ➸
      — Tematy zajęć dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych (kl. I–III) ➸
      — Tematy zajęć dla uczniów kl. IV–VI SP ➸
      — Tematy zajęć dla uczniów klas VII–VIII SP oraz szkół ponadpodstawowych ➸
      — Tematy zajęć dla szkół ponadpodstawowych ➸
      — Tematy zajęć dla szkół specjalnych oraz z oddziałami integracyjnymi ➸

Zajęcia w trybie online na platformie Teams lub Zoom
❧ Zajęcia interaktywne prowadzone na platformie Teams lub Zoom w oparciu o prezentację eksponatów znajdujących się na galeriach gmachu głównego oraz w kolekcji muzealnej. Liczba uczestników w trakcie jednego spotkania: 30 osób (klasa szkolna).
❧ Wysokość opłaty za lekcję online wynosi 100 zł. Spotkanie trwa łącznie ok. 60 min.: ok. 15 min. – czas techniczny (organizacyjny) i 45 min. – zajęcia edukacyjne.

Regulamin lekcji/warsztatów online dla szkół i przedszkoli ➸

Zajęcia stacjonarne (obecnie wstrzymane)
Zajęcia dla przedszkolaków i uczniów przygotowane przez Dział Edukacji w Pawilonie Czterech Kopuł to spotkania o charakterze lekcyjno-warsztatowym. Ich aktywna formuła zachęcać ma do twórczego myślenia i działania. Organizowane są również lekcje dla uczniów szkół specjalnych, dla których opracowywane są oddzielne scenariusze zajęć z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
Zasady uczestnictwa:
— koszt udziału w zajęciach dla jednego ucznia wynosi 4 zł,
— lekcje sztuki odbywają się od wtorku do piątku w godzinach 10:00–16:00 i trwają 60-75 minut,
— opiekun ma obowiązek pozostania z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum,
— zajęcia prowadzone są w przestrzeni wystawienniczej Muzeum dla grup liczących nie więcej niż 30 osób, jednak sugerowana liczba uczestników to 10 (grupy powyżej 30 osób dzielone są na mniejsze, dla których lekcje odbywają się równolegle).

„Szkoła w Mieście” – druk do pobrania dla nauczycieli ➸

 

print