Cykle edukacyjne w Muzeum Etnograficznym

Środa na stałe(j)  —  Oprowadzanie po wystawie stałej

W każdą drugą środę miesiąca Muzeum Etnograficzne zaprasza na oprowadzanie po wystawie stałej.
Zwiedzający mają wtedy okazję posłuchać historii niezwykłych zabytków prezentowanych na tej ekspozycji, takich jak ule figuralne, czepce dolnośląskie czy malarstwo dewocyjne. 

Wstęp z biletem na wystawę stałą


Cykl edukacyjny dla dorosłych „Druga sobota w Etnografii”

08.09, g.15:00
Na szlaku nadziei. Artyści żydowskiego pochodzenia w Armii Andersa
Wykład Tamary Włodarczyk
Wydarzenie w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2018
Wstęp wolny

15.09, g. 17.30
Etnografia w badania genealogicznych
Wykład Marcina Gołębniaka
Wydarzenie w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2018
Wstęp wolny

13.10, g. 15:00
Piękno duszy metalu
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie
Jacek Bohdanowicz
Wstęp z biletem na wystawy czasowe

10.11, g. 15:00
Modelarze pamięci
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie
Marta Derejczyk
Wstęp z biletem na wystawy czasowe

08.12, g. 15:00
O zjawiskach z „Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO”: krakowskiej koronce klockowej i tradycjach kulturowych Biskupizny
Wykład Marty Derejczyk
Wstęp wolny

12.01.2019, godz.15:00
O zjawiskach z „Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO”: „Turkach” grodziskich i koronce koniakowskiej.
Wykład Pauliny Sucheckiej
Wstęp wolny

print