Oferta dla szkół i przedszkoli w Muzeum Narodowym


Informujemy, że podczas zajęć mogą być wykonywane zdjęcia na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu (w tym m.in. w celu dokumentacji i informacji na stronach internetowych Muzeum Narodowego i jego oddziałów, w materiałach drukowanych oraz mediach społecznościowych – na fanpage’ach Muzeum Narodowego oraz jego oddziałów). Zdjęcia mogą zawierać wizerunki osób biorących udział w zajęciach oraz wizerunki prac wykonanych podczas zajęć.

— Oferta zajęć dla szkół i przedszkoli (również online na platformie Teams/Zoom) [*pdf] ➸
— Dla nauczycieli – tematy lekcji ➸


Zgłoszenia przyjmuje i udziela informacji:

Dział Edukacji w Muzeum Narodowym we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław

tel. 71 372 51 48, e-mail: edukacja@mnwr.pl
w godzinach od 9.00 do 14.00

Formuła zajęć w Muzeum Narodowym we Wrocławiu

❧ Zajęcia w trybie online na platformie Teams lub Zoom
(klasy VII-VIII SP oraz szkoły ponadpodstawowe)

  • Zajęcia interaktywne prowadzone na platformie Teams lub Zoom w oparciu o prezentację eksponatów znajdujących się na galeriach gmachu głównego oraz w kolekcji muzealnej. Liczba uczestników w trakcie jednego spotkania: 30 osób (klasa szkolna).
  • Wysokość opłaty za lekcję online wynosi 100 zł. Spotkanie trwa łącznie ok. 60 min.: ok. 15 min. – czas techniczny (organizacyjny) i 45 min. – zajęcia edukacyjne.

Regulamin lekcji/warsztatów online dla szkół i przedszkoli ➸

❧ Zajęcia stacjonarne

  • Zajęcia prowadzone są w gmachu głównym Muzeum przy pl. Powstańców Warszawy 5. Klasa spotyka się z edukatorami muzealnymi, przebywa w przestrzeni wystaw, słucha komentarzy prowadzącego i rozwiązuje zadania w bezpośrednim kontakcie z dziełami sztuki.
  • Lekcje prowadzone są w podgrupach do 15 uczestników, z zachowaniem ogólnych przepisów bezpieczeństwa sanitarnego w budynku Muzeum (z zakrywaniem ust i nosa, z wcześniejszym pomiarem temperatury przy wejściu oraz z zachowaniem dystansu).
  • Lekcje odbywają się od wtorku do piątku w godzinach 10:00–14:00 oraz w weekendy po wcześniejszym umówieniu z grupą.

Koszt lekcji muzealnej stacjonarnej wynosi:

7 zł/os. za 1 godz. lekcyjną
10 zł/os. za wykład + warsztaty praktyczne (łącznie 90 min.)

Wszystkie zajęcia prowadzone są w grupach liczących minimum 10 osób i maximum 30 osób.
W przypadku grupy liczącej mniej niż 10 osób pobierana jest opłata za lekcje i warsztaty jak za 10 osób.
Po wcześniejszym umówieniu się istnieje możliwość umówienia lekcji w weekend.
 

print