Oferta dla szkół i przedszkoli w Muzeum Narodowym


Informujemy, że podczas zajęć mogą być wykonywane zdjęcia na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu (w tym m.in. w celu dokumentacji i informacji na stronach internetowych Muzeum Narodowego i jego oddziałów, w materiałach drukowanych oraz mediach społecznościowych – na fanpage’ach Muzeum Narodowego oraz jego oddziałów). Zdjęcia mogą zawierać wizerunki osób biorących udział w zajęciach oraz wizerunki prac wykonanych podczas zajęć.

— Dla nauczycieli – tematy lekcji ➸
— Oferta edukacyjna 2020/2021 dla szkół i przedszkoli [*pdf] ➸


Formuła zajęć w Muzeum Narodowym we Wrocławiu

Zajęcia stacjonarne

  • Zajęcia prowadzone są w gmachu głównym Muzeum przy pl. Powstańców Warszawy 5. Klasa spotyka się z edukatorami muzealnymi, przebywa w przestrzeni wystaw, słucha komentarzy prowadzącego i rozwiązuje zadania w bezpośrednim kontakcie z dziełami sztuki.
  • Lekcje prowadzone są w podgrupach do 10 uczestników, z zachowaniem ogólnych przepisów bezpieczeństwa sanitarnego w budynku Muzeum (z zakrywaniem ust i nosa, z wcześniejszym pomiarem temperatury przy wejściu oraz z zachowaniem dystansu).
  • Lekcje odbywają się od wtorku do piątku w godzinach 10:00–14:00 oraz w weekendy po wcześniejszym umówieniu z grupą.

Zajęcia w trybie on-line na platformie Zoom
(klasy VII-VIII SP oraz szkoły ponadpodstawowe)

  • Zajęcia interaktywne prowadzone na platformie Zoom w oparciu o prezentację eksponatów znajdujących się na galeriach gmachu głównego oraz w kolekcji muzealnej. Liczba uczestników w trakcie jednego spotkania: 30 osób (klasa szkolna).

Koszt lekcji muzealnej wynosi:

– grupy przedszkolne: 3 zł/os. za 1 godz. lekcyjną
– szkoły: 4 zł/os. za 1 godz. lekcyjną

Wszystkie zajęcia prowadzone są w grupach liczących minimum 10 osób i maximum 30 osób.
W przypadku grupy liczącej mniej niż 10 osób pobierana jest opłata za lekcje i warsztaty jak za 10 osób.
Po wcześniejszym umówieniu się istnieje możliwość umówienia lekcji w weekend.

„Szkoła w Mieście” – druk do pobrania dla nauczycieli ➸


Zgłoszenia przyjmuje i udziela informacji:

Dział Oświatowy Muzeum Narodowego we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy 5
50-153 Wrocław

edukacja@mnwr.pl
tel. 71 372 51 48
w godzinach od 9.00 do 15.00

 

print