Oferta dla szkół i przedszkoli w Muzeum Narodowym


Informujemy, że podczas zajęć mogą być wykonywane zdjęcia na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu (w tym m.in. w celu dokumentacji i informacji na stronach internetowych Muzeum Narodowego i jego oddziałów, w materiałach drukowanych oraz mediach społecznościowych – na fanpage’ach Muzeum Narodowego oraz jego oddziałów). Zdjęcia mogą zawierać wizerunki osób biorących udział w zajęciach oraz wizerunki prac wykonanych podczas zajęć.

— Dla nauczycieli – tematy lekcji i warsztatów ➸
— #Stawiamy na aktywność! Nowości edukacyjne 2020 dla szkół i przedszkoli [*pdf] ➸


Oferujemy dwa rodzaje zajęć: lekcje muzealne i warsztaty plastyczne prowadzone przez historyków sztuki, kulturoznawców i pedagogów.

Lekcje muzealne odbywają się od wtorku do piątku i trwają 45 minut, prowadzone są w galeriach muzealnych oraz przy użyciu prezentacji multimedialnych. Mogą być zakończone zajęciami plastycznymi dla dzieci młodszych (do uzgodnienia).

Warsztaty plastyczne odbywają się od wtorku do piątku, trwają 1,5 godziny (45 minut w galeriach muzealnych i 45 minut działania plastyczne) i przeznaczone są dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatów na wybrany temat dla pozostałych grup wiekowych.

Lekcje odbywają się dla grup liczących nie więcej niż 30 osób, warsztaty – nie więcej niż 20, po uprzednim uzgodnieniu terminu i tematu telefonicznie, mailowo lub osobiście.


Koszt lekcji muzealnej wynosi:

– grupy przedszkolne: 3 zł/os. za 1 godz. lekcyjną
– szkoły: 4 zł/os. za 1 godz. lekcyjną
– warsztaty plastyczne: 7 zł/os.

Wszystkie zajęcia prowadzone są w grupach liczących minimum 10 osób i maximum 30 osób.
W przypadku grupy liczącej mniej niż 10 osób pobierana jest opłata za lekcje i warsztaty jak za 10 osób.

„Szkoła w Mieście” – druk do pobrania dla nauczycieli ➸


Zgłoszenia przyjmuje i udziela informacji:

Dział Oświatowy Muzeum Narodowego we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy 5
50-153 Wrocław

edukacja@mnwr.pl
tel. 71 372 51 48
w godzinach od 9.00 do 15.00

 

print