Podchody dla uczniów klas III–VIII szkół podstawowych w Muzeum Narodowym we Wrocławiu

Zajęcia zaczynają się od podziału klasy na dwie grupy i przekazaniu reguł podchodów. Każda z grup poszukuje dzieł sztuki na muzealnych wystawach i rozwiązuje przy nich zadania. Zwycięstwo przypada tej, która szybciej przejdzie całą trasę i zdobędzie więcej punktów za poprawne odpowiedzi. Podchody trwają 90 minut, wskazane jest, by klasa miała dwóch opiekunów (np. nauczyciel i rodzic).

Tematy zajęć

  1. Podchody z Tadem (Tadeusz Kościuszko)
  2. Podchody z królami
    Trasa poprowadzi uczestników zabawy od legendarnych początków Piastów, poprzez późniejsze dynastie władców, aż po ostatniego króla Polski. Uczniowie będą musieli wykazać się nie tylko spostrzegawczością, sprawnością czytania tekstu ze zrozumieniem czy rozwiązywania zadań, ale także umiejętnością pracy w grupie. Najlepsze nazwiska w historii malarstwa polskiego i emocje uczestników zapewnione! Realizacja zgodna z wymaganiami ogólnymi i szczegółowymi podstawy programowej.

 

print