Oferta dla uczniów klas maturalnych w Pawilonie Czterech Kopuł

I. Echa Awangardy
Spotkanie jest okazją do poznania najważniejszych tendencji i kierunków w sztuce pierwszych dziesięcioleci XX wieku, które legły u podstaw kultury wizualnej naszych czasów. Oglądając portrety autorstwa Leona Chwistka, uczestnicy spotkania dowiedzą się, co oznaczają takie określenia jak formizm i strefizm. Omówione zostaną ponadto realizacje artystyczne i rozważania teoretyczne Stanisława Ignacego Witkiewicza, a także osiągnięcia kolorystów: Jana Cybisa, Artura Nachta-Samborskiego oraz Piotra Potworowskiego.

II. Sztuka przełomu lat 40. i 50. XX wieku w Polsce
W Pałacu Sztuki w Krakowie otwarto 19 grudnia 1948 roku I Wystawę Sztuki Nowoczesnej – jedno z najważniejszych wydarzeń artystycznych w powojennej Polsce. Niestety, kilka miesięcy później – w lutym 1949 roku – wprowadzono w naszym kraju, wzorem Rosji radzieckiej, doktrynę realizmu socjalistycznego, nakazującą artystom uprawiać „sztukę realistyczną w formie i narodową i socjalistyczną w treści”. W trakcie lekcji omówione zostaną prace uczestników I Wystawy Sztuki Nowoczesnej oraz obrazy socrealistyczne, w tym dzieło podręcznikowe – Podaj cegłę Aleksandra Kobzdeja.

III. Intertekstualność prac Hasiora
„Cała światowa literatura to jedna wielka rozmowa, wszystkich ze wszystkimi” – pisał Jan Rybowicz. Jego słowa można rozszerzyć na sztukę w ogóle. Hasior, Herbert, Kaczmarski, Białoszewski. Prześledzimy przeplatanie się wątków w sztukach plastycznych, sztuce słowa i dźwięku, a grupy zostaną podzielone według… gustów muzycznych.

IV. Klasycy abstrakcji
Przy omawianiu obrazów Alfreda Lenicy, Tadeusza Kantora, Marii Jaremy i rzeźb Zdzisława Beksińskiego przypomniane zostaną najważniejsze terminy określające sztukę nieprzedstawiającą – informel, action painting oraz taszyzm. Natomiast w części praktycznej zajęć uczniowie rozwiążą zadania, które pozwolą utrwalić im poznane wcześniej pojęcia.

V. Zagubieni w Tłumie
Instalacja Tłum (1986–1994) należy do najbardziej rozpoznawalnych prac Magdaleny Abakanowicz. Postacie ludzkie – pozbawione głów, wykonane z szarego płótna workowego, ustawione obok siebie w karnych szeregach – są symbolami życia człowieka we współczesnej cywilizacji. Mamy nadzieję, że analiza Tłumu oraz innych realizacji artystki będących w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, takich jak: Postacie siedzące (1974–1984), Plecy (1976–1979), Klatka (1985) i figury z cyklu „War Games” (1991), pozwoli poszerzyć kontekst rozważań nad kondycją ludzką w ogóle, a także pokaże, w jaki sposób użyte przez artystkę środki plastyczne uwypuklają egzystencjalny problem zawarty w tytule proponowanej przez nas lekcji.

VI. Aspekty ciała
Poszukiwanie nowych form wypowiedzi, eksperymenty z tworzywem, badanie aspektów cielesności, erotyki, problem fetyszyzacji ciała, intymności oraz przemijania charakteryzuje twórczość artystek kilku pokoleń: Marii Pinińskiej-Bereś, Aliny Szapocznikow, Natalii Lach-Lachowicz oraz Katarzyny Kozyry.

 


Zasady uczestnictwa

 • Koszt udziału w zajęciach dla jednego ucznia wynosi 7 złotych.
 • Lekcje maturalne trwają 90 minut.
 • Zajęcia odbywają się od wtorku do piątku w godzinach 10.00–16.00.
 • Dokładny termin ustalić można z Działem Edukacji w Pawilonie Czterech Kopuł, tel. 71 71 27 181,
  mail: edukacja.pawilon@mnwr.pl.
 • Zajęcia prowadzone są w przestrzeni wystawienniczej Muzeum dla grup liczących nie więcej niż 30 osób.
 • Opiekun ma obowiązek pozostania z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum.
 • Podczas zajęć mogą być wykonywane zdjęcia na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu, jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o wcześniejszą informację.
 • Nauczyciele lub opiekunowie podczas zajęć mogą wykonywać zdjęcia bez użycia lampy błyskowej.
 • Okrycia wierzchnie oraz torby i plecaki należy zostawić w szatni.

 

print