Dwa ołtarze


Srebrne arcydzieła z wrocławskiej katedry

30 kwietnia – 13 października 2019

Kurator: Jacek Witecki


Historyczne wydarzenie – po raz pierwszy od czasów II wojny światowej prezentowany jest w całej swojej okazałości słynny srebrny ołtarz z katedry wrocławskiej pw. św. Jana Chrzciciela. Stało się to możliwe dzięki kilkumiesięcznym pracom przeprowadzonym przez zespół specjalistów-konserwatorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Ołtarz ufundował w 1591 r. biskup Andreas Jerin, jeden z najwybitniejszych włodarzy śląskiej diecezji, a wykonali go dwaj renomowani artyści wrocławskiego manieryzmu: złotnik Paul Nitsch oraz malarz Bartholomaeus Fichtenberger.

Wzbudzające powszechny zachwyt i będące jedną z atrakcji Wrocławia dzieło zdobiło katedralne prezbiterium od 1591 do 1945 r. Zdemontowane przed oblężeniem Wrocławia, nigdy już nie powróciło na dawne miejsce, a jego liczne elementy zostały uszkodzone bądź zaginęły.

Bezcenny zabytek przygotował do wystawy specjalnie powołany zespół konserwatorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Niezachowane fragmenty zostały odtworzone, dzięki czemu ołtarz odzyskał swój pierwotny wygląd i dawno nieoglądany splendor.

Na wystawie prezentowane są również inne niezwykłe dzieła złotnicze wykonane dla katedry wrocławskiej w Augsburgu (najważniejszym w nowożytnej Europie centrum sztuki złotniczej), m.in.: wielkie srebrne tabernakulum J.W. Fesenmayra, antependium A. Drentwetta, komplet czterech srebrnych figur ołtarzowych, zestaw świeczników i tzw. tablice kanonów. Ów augsburski komplet stanowił swoistą formę drugiego, już barokowego i rokokowego ołtarza, która współistniała z manierystycznym ołtarzem głównym.

Zwiedzający mogą również zobaczyć – po raz pierwszy – odnalezione niedawno barwne projekty przebudowy i aranżacji prezbiterium katedry wrocławskiej z lat 30. XX w.

Wystawie towarzyszy bogato ilustrowany informator ➸

O wystawie „Dwa ołtarze” w Radio Wrocław Kultura opowiada Jacek Witecki ➸


Wydarzenia wokół wystawy

11 maja
– godz. 10:30
Ornamenty w stylu retro, zabawa plastyczna dla dzieci w wieku 6–12 lat,
prowadzenie: Grzegorz Wojturski (wstęp z biletem za 3 zł, zapisy)
– godz. 12:00 Andreas Jerin – biskup, humanista, mecenas,
wykład Jadwigi Jasińskiej-Sadury (wstęp wolny)
– godz. 13:00 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Dwa ołtarze”,
prowadzenie: Jacek Witecki (wstęp z biletem na wystawy czasowe, zapisy)

26 maja, godz. 15:00 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Dwa ołtarze”,
prowadzenie: Jacek Witecki (wstęp z biletem na wystawy czasowe, zapisy)

8 czerwca – Dzień otwarty wokół wystawy „Dwa ołtarze”
– godz. 10:30 Święci z ołtarza wzięci. Na tropie patrona, zabawa plastyczna dla dzieci w wieku 6–12 lat,
prowadzenie: Sławomir Ortyl (wstęp z biletem za 3 zł, zapisy)
– godz. 13:30 Splendor szlachetnego kruszcu. Srebrny wystrój prezbiterium katedry wrocławskiej,
wykład Jacka Witeckiego (wstęp wolny)
– godz. 15:00 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Dwa ołtarze”,
prowadzenie: Jacek Witecki (wstęp z biletem na wystawy czasowe, zapisy)

11 czerwca, od godz. 10:00 Sympozjum naukowe Biskup Andreas Jerin i jego ołtarz

29 czerwca
– godz. 10:30 Lichtarz, lampa, kadzielnica – ozdoby dwóch ołtarzy, zabawa plastyczna dla dzieci w wieku 6–12 lat,
prowadzenie: Grzegorz Wojturski (wstęp z biletem za 3 zł, zapisy)
– godz. 13:30 Bartolomaeus Fichtenberger i Paul Nitsch – twórcy ołtarza biskupa Andreasa Jerina,
wykład Piotra Oszczanowskiego (wstęp wolny)
– godz. 15:00 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Dwa ołtarze”,
prowadzenie: Piotr Oszczanowski (wstęp z biletem na wystawy czasowe, zapisy)

6 lipca, godz. 11:00 Blaski i cienie pracy złotnika, zabawa plastyczna dla dzieci w wieku 6–12 lat,
prowadzenie: Barbara Przerwa (wstęp z biletem za 3 zł, zapisy)

20 lipca, godz. 15:00 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Dwa ołtarze”,
prowadzenie: Jacek Witecki (wstęp z biletem na wystawy czasowe, zapisy)

24 sierpnia, godz. 15:00 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Dwa ołtarze”,
prowadzenie: Jacek Witecki (wstęp z biletem na wystawy czasowe, zapisy)

Fot. Arkadiusz Podstawka


Więcej wpisów:
— Umowa w sprawie rekonstrukcji słynnego srebrnego ołtarza biskupa Jerina  ➸
— Rekonstrukcja słynnego srebrnego ołtarza biskupa Jerina – cz. I  ➸
— Rekonstrukcja słynnego srebrnego ołtarza biskupa Jerina – cz. II  ➸
— Rekonstrukcja słynnego srebrnego ołtarza biskupa Jerina – cz. III  ➸
— Rekonstrukcja słynnego srebrnego ołtarza biskupa Jerina – cz. IV  ➸
— Wernisaż wystawy ➸

 

print