Rekonstrukcji słynnego srebrnego ołtarza biskupa Jerina ciąg dalszy – cz. I

9 listopada 2018

„Jesteście wspaniałym zespołem, nigdy nie miałem wątpliwości, że pracę nad rekonstrukcją tego wyjątkowego skarbu można powierzyć tylko Państwu” – tak podczas spotkania komisji oceniającej stan prac na rekonstrukcją słynnego srebrnego ołtarza z Katedry Wrocławskiej mówił wiceprezydent Wrocławia Adam Grehl.

Fot. Wojciech Rogowicz

Zespół Muzeum Narodowego we Wrocławiu wykonał już model środkowej części skrzyni ołtarza – na jego podstawie zbudowana zostanie brakująca część z materiału docelowego, czyli dębu, wykonane zostały potężne zawiasy łączące części ołtarza, po długich poszukiwaniach zakupiono też (aż we Francji) specjalny rodzaj aksamitu.

„Tak postrzegam idee muzeum, jako miejsca, które również wychodzi poza mury budynku, inspiruje” – powiedział dyrektor Piotr Oszczanowski. Zrekonstruowany ołtarz zaprezentowany zostanie po raz pierwszy w marcu 2019 r. na wystawie „Dwa ołtarze” w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.


 
Ołtarz powstał w 1591 r., wykonali go na zamówienie biskupa Andreasa Jerina dwaj renomowani artyści wrocławskiego manieryzmu – złotnik Paul Nitsch oraz malarz Bartholomaeus Fichtenberger.

Dzieło od momentu jego powstania wzbudzało powszechny zachwyt i przez stulecia było jednym z najczęściej odwiedzanych zabytków Wrocławia.

W 1944 r. ołtarz został zdemontowany – srebrne elementy i złożono w katedralnym skarbcu, a malowane skrzydła przewieziono do jednej ze składnic muzealnych, potem do kościoła w Szamotułach. Dopiero po 20 latach wróciły do Wrocławia. Wszystkie zachowane elementy ołtarza po raz pierwszy od 1944 r. zostały pokazane w 2017 r. na wystawie „Skarbiec. Złotnictwo archikatedry wrocławskiej” prezentowanej w naszym Muzeum.

Rekonstrukcja obejmuje odtworzenie wszystkich niezachowanych elementów ołtarza, znanych z archiwalnej dokumentacji fotograficznej, w tym jego kwatery centralnej ze sceną Ukrzyżowania, oraz montaż całości w oryginalnym kształcie i rozmiarach.

Zob. też: Umowa w sprawie rekonstrukcji słynnego srebrnego ołtarza biskupa Jerina ➸

 

print