Zegar z „Bitwą pod Parkanami”

Z Dziesławia koło Lubina przyjechał do Muzeum Narodowego we Wrocławiu zupełnie wyjątkowy zabytek – zegar tarczowy z malarskim przedstawieniem bitwy pod Parkanami. To jeden z ciekawszych obiektów, który będzie można zobaczyć na wystawie „Madonna i książę. Sobiescy na Śląsku” ➸

Zegar ufundowany został przez króla Jana III Sobieskiego do sanktuarium w Rudkach położonych na terenie dzisiejszej Ukrainy. Obiekt zachował się do naszych czasów dzięki determinacji dawnych mieszkańców Podhajczyk (wieś należała do parafii w Rudkach), przybyłych do Dziesławia po 1945 r. Udało im się odszukać i sprowadzić do Dziesławia proboszcza z ich dawnej parafii, który po II wojnie światowej przebywał na terenie diecezji przemyskiej. Duchowny, pamiętając o przywiązaniu społeczności do rodzimych pamiątek, przywiózł ze sobą część wotów z Rudek, w tym XVII-wieczny zegar tarczowy, który obecnie wisi nad amboną w kościele w Dziesławiu.

Wystawa „Madonna i książę. Sobiescy na Śląsku” trwać będzie od 15 marca do 22 maja 2022. Już dziś zapraszamy.

■ Zoom na muzeum – zapraszamy również do lektury innych tekstów ➸
 

print