Tłoki śląskich pieczęci miejskich ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu


12 marca – 25 sierpnia 2019

Kurator wystawy: Artur Hryniewicz


Kolekcja tłoków pieczętnych miast śląskich stanowi różnorodną typologicznie część zbiorów sfragistycznych Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Wystawa jest okazją do zaprezentowania najciekawszych egzemplarzy, m.in. późnośredniowiecznych i nowożytnych typariuszy oraz pieczęci o charakterze ogólnomiejskim, a także tłoków przeznaczonych do odciskania pieczęci wyodrębnionych jednostek administracji publicznej.

Na ekspozycji znalazły się zatem przykłady pieczęci używanych przez takie organa władzy miejskiej jak np. Urząd Skarbowy, Urząd Wagi, Urząd Płótna, Urząd Wina, Kasa Miejska, Lombard Miejski, Komornik Miejski, Deputacja Budowlana, Deputacja Kwatermistrzowska czy Naczelne Kolegium Medyczne.

Zgromadzone tłoki pieczętne reprezentują w większym lub mniejszym stopniu historyczne kancelarie miejskie Bolkowa, Bystrzycy Kłodzkiej, Chojnowa, Czerniny, Góry Śl., Kowar, Mirska n. Kwisą, Środy Śl., Świdnicy, Świebodzic, Wołowa i Wrocławia, a przedział czasowy, w którym mieszczą się owe zabytki archiwistyki śląskiej, obejmuje pięć stuleci – od XV do XIX w.

Na szczególną uwagę zasługują dwa dokumenty pergaminowe średzkich radnych z 1515 r., na których spisany został statut cechu bednarzy wraz z potwierdzeniem sygnowanym przez burmistrza i radnych miejskich ze Środy Śląskiej. Dokumenty uwierzytelniają woskowe pieczęcie ogólnomiejskie odciśnięte czternastowiecznymi typariuszami.
Niezwykle atrakcyjnym wizualnie eksponatem jest także barokowa prasa śrubowa wrocławskiego magistratu z 1730 r., wykonana przez wrocławskiego ślusarza miejskiego Alberta Nikolausa Spiermanna.

 

Fot. Wojciech Rogowicz

print