ZAPOWIEDŹ: Malarz. Mentor. Mag. Otto Mueller a środowisko artystyczne Wrocławia


9 kwietnia – 30 czerwca 2019

Kuratorki wystawy: Barbara Ilkosz, dr Dagmar Schmengler


Dzieła słynnego malarza ekspresjonisty Ottona Muellera, członka grupy Brücke i pedagoga przedwojennej Państwowej Akademii Sztuki i Rzemiosła Artystycznego we Wrocławiu, oraz prace innych artystów ówczesnego środowiska wrocławskiego można oglądać na wystawie przygotowanej przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu we współpracy z Galerią Narodową w Berlinie (Nationalgalerie, Staatliche Museen zu Berlin) oraz Fundacją Alexandra i Renaty Camaro.

Ideą ekspozycji jest prezentacja potrójnej roli Ottona Muellera: malarza, mentora i artysty-maga, ukazana z wielu perspektyw. O postaci Muellera krążyły legendy już za jego życia. Z powodu charyzmatycznej osobowości i niekonwencjonalnego sposobu życia artysta stał się ikoną ówczesnej bohemy artystycznej. Na wystawie zaprezentowane są przykłady wczesnej twórczości Muellera z okresu przynależności do grupy Brücke i prace z zakresu malarstwa i grafiki ilustrujące dwa wiodące motywy w jego sztuce: akty na tle pejzażu oraz „obrazy cygańskie”.

Mueller fascynował swą oryginalną twórczością, inspirowaną sztuką egipską i folklorem cygańskim, bliskich mu artystów i studentów wrocławskiej uczelni. Akademia Sztuki i Rzemiosła Artystycznego we Wrocławiu skupiała w latach 20. XX w. grono wybitnych pedagogów, m.in. wywodzących się z Bauhausu. Cechujący ją pluralizm stylistyczny i wola eksperymentu artystycznego uczyniły uczelnię w owym czasie jedną z najbardziej postępowych w Europie.

Pracom Ottona Muellera towarzyszą także dzieła pedagogów wrocławskiej Państwowej Akademii Sztuki i Rzemiosła, takich jak Oskar Moll, Alexander Kanoldt, Oskar Schlemmer, Georg Muche czy Johannes Molzahn, oraz uczniów i uczennic Muellera, m.in. Alexandra Camaro, Johnny’ego Friedlaendera, Heinricha Tischlera, Willy’ego Schmidta, Isidora Aschheima, Grety Jahr-Queißer, MargaretySchultz-Dreier, a także polskiego studenta Jana Cybisa. Zespół eksponowanych dzieł uzupełniają płótna współczesnego wrocławskiego malarza Zdzisława Nitki, „późnego ucznia” Muellera, dla którego od lat 80. XX w. sztuka niemieckiego ekspresjonisty jest trwałym źródłem inspiracji.


Maler. Mentor. Magier. Otto Mueller und sein Netzwerk in Breslau / Malarz. Mentor. Mag. Otto Mueller a środowisko artystyczne Wrocławia – wystawa Muzeum Narodowego we Wrocławiu we współpracy z Nationalgalerie, Staatliche Museen zu Berlin i Fundacją Alexandra i Renaty Camaro.
Organizację wystawy umożliwiły następujące instytucje: Freunde der Nationalgalerie, Hauptstadtkulturfonds, Kulturstiftung der Länder, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.

print