Konkurs „Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć w muzeum”

Grudzień 2020

Dział Edukacji Muzeum Narodowego we Wrocławiu wraz ze Szkołą Podstawową nr 8 im. Józefa Piłsudskiego we Wrocławiu oraz Szkołą Podstawową nr 10 we Wrocławiu zapraszają uczniów do wzięcia udziału w powiatowym konkursie fotograficznym.
Zadanie polega na przygotowaniu fotografii inspirowanej wybranym dziełem z kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej z Wrocławia i powiatu wrocławskiego.
Termin realizacji prac (I etap) – do 18 kwietnia 2021 r.
Konkurs wpisany jest przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty na listę konkursów, za które laureatom przyznawane są punkty rekrutacyjne.

Regulamin konkursu ➸
Spis dzieł – inspiracji do prac konkursowych (załącznik  1) ➸
Załączniki do regulaminu – zgoda na udział w konkursie i wykorzystanie wizerunku (załącznik 2 i 3) ➸

 

 

print