Żydowska dusza. Skarby Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu

14 stycznia 2022

Muzeum Narodowe we Wrocławiu wraz z Gminą Wyznaniową Żydowską we Wrocławiu podjęły współpracę przy realizacji wystawy „Żydowska dusza. Skarby Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu”.

Otwarcie prezentacji planowane jest na listopad 2022 r. Na wystawie będzie można obejrzeć zbiory skarbca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu, które dotychczas nigdy nie były udostępniane publiczności, pozostają nawet nieznane szerszemu gronu członków wspólnoty żydowskiej. Inicjatywa ma na celu przywrócenie istnienia Muzeum Żydowskiego we Wrocławiu, którego celem ponownie będzie gromadzenie i prezentowanie obiektów związanych z historią, kulturą i sztuką żydowskiej społeczności Śląska.

Skarbiec Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu zawiera ponad sto judaików, w tym wyroby ze srebra, tekstylia i liczne zwoje Tory. Srebrne judaika wykonane zostały przez złotników we Wrocławiu, Pradze, Wiedniu czy Berlinie. Prawdopodobnie są to pozostałości niegdyś bogatej kolekcji Muzeum Żydowskiego we Wrocławiu (1928–1938), które zostało ograbione podczas II wojny światowej. Dodatkowo część zbioru została przywieziona do Wrocławia po 1945 r. wraz z żydowskimi repatriantami z terenów dawnego Związku Radzieckiego.

Najbardziej wartościowe eksponaty, które przetrwały działania wojenne, znajdują się w zbiorach Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, jednak to, co zawiera skarbiec wrocławskiej Gminy, zasługuje nie tylko na zaprezentowanie szerszemu gronu odbiorców, ale przede wszystkim na przeprowadzenie badań historyczno-konserwatorskich.

Projekt realizowany będzie ze środków Gminy Wrocław oraz środków własnych Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu.
Wystawie towarzyszyć będą liczne wykłady i koncerty muzyki żydowskiej.

■ Aktualności i fotorelacje ➸

 

print