Zoom na książki (XXVII) „Mistrzowie światła. Witraże i obrazy malowane pod szkłem”

Najprzyjemniejszą stroną „kwarantanny w czasach zarazy” jest wolny czas na czytanie zaległych książek.
W cyklu #zoom_na_książki chwalimy się publikacjami wydanymi przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu i polecamy ich lekturę w każdych okolicznościach ➸


Mistrzowie światła. Witraże i obrazy malowane pod szkłem ➸
Elżbieta Gajewska-Prorok, Wrocław 2014


Katalog witraży i obrazów dekorowanych w technice eglomizacji i malowanych pod szkłem – znajdujących się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, największej kolekcji muzealnej tego typu zabytków w Polsce.

Część ilustracyjną poprzedzają dwa rozdziały (po polsku i angielsku) omawiające technologię i historię witraży i obrazów zdobionych w technikach „na zimno”: eglomizacji i malowania pod szkłem.

Historia witraży, szklanych obrazów malowanych światłem ma także swój śląski rozdział, po raz pierwszy wszechstronnie opracowany. Cenna kolekcja witraży średniowiecznych i nowożytnych w zbiorach MNWr poddana kompleksowej konserwacji, została przywrócona lokalnemu i europejskiemu dziedzictwu.

Wybitne dzieła mistrzów zachodnioeuropejskich i miejscowych, pochodzące z dawnych kolekcji arystokratów oraz zbiorów muzealnych, zachwycają pięknem i techniczną maestrią. Do najcenniejszych należą średniowieczne witraże austriackie, witraże gabinetowe z pracowni kolońskich i niderlandzkich oraz śląskie renesansowe witraże herbowe.

Graficzne schematy dołączone do każdej kwatery witrażowej przedstawiające zasięg interwencji konserwatorskich oraz oznaczenia chronologii poszczególnych części witrażu zostały przygotowane w oparciu o wzór przyjęty przez międzynarodowy Corpus Vitrearum Medii Aevi (CVMA).

— Więcej wpisów w cyklu #zoom_na_książki ➸
— Zapraszamy również do lektury wpisów z cyklu ↡ Muzealnicy polecają ➸

 

print