#zoom_na_książki XIV

Najprzyjemniejszą stroną „kwarantanny w czasach zarazy” jest wolny czas na czytanie zaległych książek.
W cyklu #zoom_na_książki chwalimy się publikacjami wydanymi przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu i polecamy ich lekturę w każdych okolicznościach ➸


Ewa Halawa, Grzegorz Wojturski, Poczet królów polskich Jana Matejki
Wrocław 2019 (wydanie II)

„Muzeum Narodowe we Wrocławiu jest depozytariuszem trzech wielkich skarbów narodowych, które w czasach zaborów stały się symbolami polskiej historii: Panoramy Racławickiej, cyklu Warszawa Artura Grottgera i królewskich rysunków Jana Matejki”
Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

[…]
Poczet królów polskich Jana Matejki to dzieło, które w niezwykły sposób zawładnęło historyczną wyobraźnią całych pokoleń Polaków. Powstał w końcu XIX w. jako jedna z ostatnich prac mistrza polskiego malarstwa historycznego.Inicjatywa stworzenia Pocztu wyszła od Maurycego Perlesa (1844–1917), właściciela świetnie prosperującego wiedeńskiego wydawnictwa. Zamierzał on wydać historię Polski, której część należała wówczas do monarchii austro-węgierskiej, i zwrócił się do Matejki, by do tego wydawnictwa zaproponował ilustracje.

[…]

Matejko, budowniczy historycznego wizerunku Polski, zaangażowany w ochronę i badanie krakowskich zabytków, zaproponował ukazanie historii Polski poprzez portrety jej władców.
Ich życiorysy miał napisać zaprzyjaźniony z malarzem profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Stanisław Smolka (1854–1924). To właśnie on podpisał w imieniu Jana Matejki umowę z Perlesem. Kwota honorarium za pojedynczy rysunek była znacząca i opiewała na 200 złotych reńskich.

— Więcej wpisów w cyklu #zoom_na_książki ➸
— Poczet królów polskich Jana Matejki ➸
— Zapraszamy również do lektury wpisów z cyklu ↡ Muzealnicy polecają ➸

 

print