Zmarł prof. dr hab. Jan Wrabec

17 kwietnia 2019

Zmarł wielki przyjaciel naszego muzeum, prof. dr hab. Jan Wrabec – historyk sztuki, badacz, humanista,
niezwykle zasłużony dla kultury i historii sztuki Dolnego Śląska.
Wieloletni przewodniczący Rady Naukowej Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Przez ponad cztery dekady Profesor związany był z macierzystą uczelnią – Uniwersytetem Wrocławskim i Instytutem Historii Sztuki, którego był dyrektorem. Aktywnie zaangażowany w ochronę kulturowej spuścizny – dwukrotny prezes Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Badacz z pasją oddany zgłębianiu historii sztuki i kultury barokowej w Europie południowo-środkowej – od Italii po dzisiejszą Ukrainę i Litwę, ze szczególnym uwzględnieniem Śląska i Czech.

Pozostanie w naszej pamięci!

Na ręce Małżonki, Pani Hanny Wrabec, składamy szczere wyrazy współczucia dla całej Rodziny.

Piotr Oszczanowski i pracownicy Muzeum Narodowego we Wrocławiu


 

Prof. dr hab. Jan Wrabec urodził się 12 kwietnia 1937 r. we Lwowie. Przez 44 lata życia związany był z Uniwersytetem Wrocławskim, gdzie przez dwie kadencje pełnił obowiązki dyrektora Instytutu Historii Sztuki. Był także wieloletnim prezesem Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Autor ok. 80 publikacji naukowych i popularno-naukowych, w tym 6 książek. Zainteresowania naukowe Profesora koncentrowały się głównie wokół problemów sztuki i kultury barokowej w Europie południowo-środkowej. Pasjonowały Go przede wszystkim zjawiska przenikania i rozprzestrzeniania się idei oraz wzorców artystycznych, a także zagadnienia teorii architektury i metodologii badań nad tą dziedziną sztuki – szczególnie zaś analiza strukturalna i semantyczna oraz pokrewieństwa z językiem. Znalazło to wyraz w badaniach nad programami treściowymi późnobarokowych fresków oraz innych elementów aranżacji barokowych wnętrz architektonicznych.

Profesor był również zasłużonym badaczem relacji artystycznych pomiędzy Śląskiem i Czechami. Publikowane przez Niego rozprawy obejmowały zakresem bogate dzieje wspólnoty sztuki obu krain począwszy od czasów prehistorycznych, poprzez epoki średniowiecza, renesansu i baroku, a skończywszy na wieku XIX.

Odznaczony Złotą Glorią Artis, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Złotą Odznaką Zasłużonego dla Województwa Dolnośląskiego.

Cześć Jego Pamięci!

 

print