Żebracy przed drzwiami domu

Grafika Williama Baillie wg Rembrandta zatytułowana Żebracy przed drzwiami domu  to jeden z niezwykle cennych nabytków, jakie trafiły w tym roku do Działu Grafiki i Rysunku Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

William Baillie, znany również jako kapitan William Baillie, karierę wojskową zakończył w 1761 r. Był niezwykle ciekawym twórcą, który grafiką trudnił się najpierw jako amator, potem osiągnął w niej poziom dorównujący profesjonalistom.

Oprócz samodzielnych kompozycji wykonywał graficzne kopie dzieł wielkich mistrzów takich jak Rembrandt, Rubens, Van Dyck. Pokaźną kolekcją dzieł tego ciągle mało znanego rytownika może pochwalić się British Museum w Londynie.

W zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu znajduje się zespół grafik reprodukcyjnych dzieł Rembrandta, wśród których brakowało jednak dotąd rycin opracowanych przez Williama Baillie.

Przed 1946 r. w zbiorach Śląskiego Muzeum Sztuk Pięknych we Wrocławiu znajdowała się oryginalna odbitka Rembrandta, stanowiąca wzór dla omawianej sceny, pochodząca z kolekcji zw. Rehdigeriana. Od 1946 r. należy ona do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.

Aurelia Zduńczyk, Dział Grafiki i Rysunku MNWr

■ Zoom na muzeum – zapraszamy również do lektury innych tekstów ➸
 

print