ZDZISŁAW BEKSIŃSKI. FOTOGRAFIA (1953-1959)

od 24 kwietnia do 28 maja 2006

gmach główny Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Zdzisława Beksińskiego, artystę zmarłego tragicznie ponad rok temu, pamiętamy przede wszystkim jako twórcę dzieł malarskich. Tymczasem Beksiński pozostawił po sobie bardzo cenne z artystycznego punktu widzenia zbiory fotografii. Fotografia miała zresztą dla niego szczególne znaczenie – to ona wyznacza początek jego drogi artystycznej.

Zdecydowana większość fotograficznych prac artysty znajduje się – dzięki darowi autora – w posiadaniu Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Na wystawie przekrojowo zaprezentowana zostanie cała fotograficzna twórczość Beksińskiego z lat 1953 – 1959, w której widoczne są ślady fascynacji nurtami awangardowymi w sztuce XX wieku, interpretowanymi na nowo, nierzadko z ironią i dystansem. Obok prac z wyraźnymi elementami abstrakcji zobaczymy odbiegające od konwencji reportażu, a jednocześnie oparte na obserwacji rzeczywistości zastanej obrazy polskiej prowincji. Ważną część ekspozycji stanowią sugestywne, nasycone emocjonalnie portrety, a także budowane z kilku zdjęć, niosące całkiem nowe znaczenia, fotograficzne zestawy.

print