Zaproszenie na seminarium NIMOZ

logo NIMOZNarodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów zaprasza na seminarium poświęcone zagadnieniom prawa autorskiego i ponownemu wykorzystywaniu informacji sektora publicznego w kontekście działalności muzeów.

7 kwietnia 2020 r., Muzeum Narodowe we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy 5

16 czerwca 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Wśród podmiotów zobowiązanych ustawą do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania po raz pierwszy znalazły się muzea państwowe i samorządowe. Z chwilą wejścia w życie przepisów o ponownym wykorzystywaniu ISP, do Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów zaczęły napływać uwagi, problemy i wątpliwości zgłaszane przez muzealników.
W odpowiedzi NIMOZ postanowił wspólnie z wybranymi muzeami w różnych częściach kraju zorganizować szereg spotkań poświęconych tematyce re-use.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli dolnośląskiego środowiska muzealnego na kolejne spotkanie poświęcone zagadnieniom prawa autorskiego i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Spotkanie odbędzie się w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, w dniu 7 kwietnia 2020 r., w godzinach 10:00–15:00 (rejestracja uczestników od godziny 9:30). Limit miejsc: 50.

Prosimy o potwierdzenie swojego udziału w spotkaniu najpóźniej do 1 kwietnia 2020 r.
Zgłoszenia przyjmuje drogą elektroniczną: Łukasz Stawski
Dział Dokumentacji i Digitalizacji Muzealiów NIMOZ
lstawski@nimoz.pl, tel. 22 25 69 644

 

print