XVII-wieczny obraz Ptasia spiżarnia z kotem przekazany w darze do kolekcji muzeum

5 listopada 2021

Do zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu trafił XVII-wieczny obraz Ptasia spiżarnia z kotem, namalowany najprawdopodobniej przez Jana Fyta, flamandzkiego malarza barokowego działającego w Antwerpii. Dzieło postanowiła bezinteresownie ofiarować Muzeum jego właścicielka dr inż. Jolanta Kropiwnicka. To niezwykły i wspaniałomyślny gest!

Fot. Wojciech Rogowicz

Obraz poddany został gruntownym badaniom, które przeprowadzili zarówno konserwatorzy Muzeum Narodowego we Wrocławiu, jak i specjaliści Laboratorium Badań Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Wrocławskiego. Pobrane próbki analizowali, używając skaningowej mikroskopii elektronowej z mikrofluorscencją rentgenowską SEM-EDS. Badali pigmenty datujące, czyli pigmenty charakterystyczne dla danych okresów historycznych, które mogą potwierdzić lub wykluczyć autentyczność obrazu albo wskazać czas jego powstania.

Na podstawie badań sześciu próbek pobranych z płótna określono, że obraz powstał do około końca XVII w. (w inskrypcji na obrazie zapisany został rok 1653). Jego autorem zaś może być Jan Fyt – malarz z tego okresu specjalizujący się w scenach ze zwierzętami. Artysta pozostawił po sobie blisko 300 obrazów olejnych, a sławę przyniosły mu martwe natury, głównie trofea myśliwskie, a także sceny polowań, kwiaty i ptasie koncerty. Jednym z jego ulubionych tematów była scena z kotem w spiżarni.

Obraz znajduje się w nie najlepszym stanie, czekają go zatem intensywne prace konserwatorskie i w dalszym ciągu badawcze. Z pewnością w miarę kolejnych okryć pojawią się wpisy informujące o postępach prac.

■ Aktualności i fotorelacje ➸
 

print