Wystawy Muzeum Narodowego we Wrocławiu z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

Niepodległa logo W jubileuszowym roku obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości Muzeum Narodowe we Wrocławiu prezentuje wydarzenia realizowane w ramach Programu „Niepodległa”


■ Muzeum Narodowe we Wrocławiu
 

Żyj, słodka nadziejo! Szkło patriotyczne

10 kwietnia – 3 czerwca 2018
Kurator: Elżbieta Gajewska-Prorok

Prezentacja rytowanych i szlifowanych pucharów oraz szklanic z dekoracją o tematyce patriotycznej.

Na naczyniach widnieją motywy związane z polskimi powstaniami, a także z wojnami napoleońskimi – są więc tu portrety Tadeusza Kościuszki, księcia Józefa Poniatowskiego, Napoleona Bonaparte oraz godło Królestwa Polskiego z lat 1830–1831 i okolicznościowe napisy wykonane w technice rytowania.

Zabytki powstały w hutach czeskich i polskich, a wspaniałą plastyczną dekorację wyrzeźbili najznamienitsi artyści szkła, m.in.: Anton Heinrich Pfeiffer (1801–1866), Emanuel Hoffmann (1819–1878) i Johann F. Hoffmann (1840–1890).

Reprezentacyjne, zdobione dekoracją szlifowaną i rytowaną puchary i szklanice, wykonane z kosztownego rodzaju masy szklanej już od czasów baroku były wysoko cenionymi przedmiotami pamiątkowymi i podarunkowymi.


Migracje

9 października – 30 grudnia 2018
Kurator: dr Agnieszka Patała

Dzieła malarstwa, rzeźby oraz złotnictwa powstające na terenach Śląska i na potrzeby tutejszych zleceniodawców w innych ośrodkach europejskich w latach 1440–1520 nie były dotąd prezentowane w ramach wystawy czasowej wykraczającej poza problematykę ich budowy formalno-stylowej oraz genezy wybranych rozwiązań i ich zależności od największych centrów produkcji artystycznej Europy w XIV i XV w. (zwłaszcza Pragi i miast Niderlandów).

Planowana na ostatni kwartał 2018 r. wystawa poświęcona wytwórczości artystycznej na Śląsku doby późnego gotyku (ze szczególnym uwzględnieniem dzieł malarstwa, rzeźby i złotnictwa) ma za zadanie skupić się na zasadniczym problemie nieodłącznie związanym z wyróżnionym zbiorem dzieł: zagadnieniu migracji.

Migracje 1      
Renesansowe zabytki – przykład umiejętności artystycznych twórców tamtej doby


„Polonia” Jana Styki

10 listopada – 30 grudnia 2018
Kurator: Beata Stragierowicz

„Polonia” – dzieło współautora Panoramy Racławickiej – stanowić będzie centralny punkt ekspozycji poświęconej wielkim Polakom.

W multimedialnych kioskach rozmieszczonych w holu będzie można zapoznać się z życiorysami postaci historycznych przedstawionych przez Jana Stykę: Kościuszki, Pułaskiego, Poniatowskiego, Dąbrowskiego, Kilińskiego, Mickiewicza etc. Wystawa zostanie uzupełniona oryginalnymi obiektami ze zbiorów MNWr, m.in. listem Kościuszki z 1794 r. z kolekcji biblioteki, kuferkiem na serce Naczelnika czy medalami.

Wystawie towarzyszyć będzie ścieżka edukacyjna skierowana do młodzieży szkolnej w różnym przedziale wiekowym.


Jan Styka, Polonia, 1891


Plakaty patriotyczne z daru prof. Mariana Morelowskiego

10 listopada – 30 grudnia 2018

Kurator: Beata Stragierowicz

Muzeum Narodowe we Wrocławiu posiada znakomitą kolekcję plakatów politycznych o wymowie patriotycznej, związanych głównie z wojną polsko-sowiecką w 1920 r.

Przekazał ją do zbiorów MNWr wybitny historyk sztuki, kustosz Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu (1926–1929), profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1934–1941), profesor nadzwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1946–1952), profesor i kierownik Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego (1953–1960) – Marian Morelowski (1884–1963).

 


■ Pawilon Czterech Kopuł

Tu strzyka, tam łupie, ale rży. A sumienie kąsa. Tadeusz Brzozowski – inspiracje, konteksty, ślady

22 kwietnia – 12 sierpnia 2018
Kurator: Anna Chmielarz

W 2018 roku mija setna rocznica urodzin Tadeusza Brzozowskiego – wybitnego artysty, który w latach 60. XX wieku należał do artystycznej czołówki Europy. Jako jeden z nielicznych malarzy współczesnych do perfekcji opanował technologiczne tajniki tworzywa, którym posługiwał się równie biegle jak dawni mistrzowie. Wypracował jedyną w swym rodzaju „alchemię koloru”, która – jak pisał Aleksander Wojciechowski – była zjawiskiem wyjątkowym w europejskiej sztuce XX wieku.

Wystawa jest próbą pokazania sztuki artysty głównie przez pryzmat rysunku, który odgrywał w jego twórczości bardzo ważną rolę. Na ekspozycji zostaną zaprezentowane zarówno prace na papierze, jak i obrazy, w których kreska nie stanowi jedynie dopełnienia plamy barwnej, ale tworzy całą strukturę kompozycji.

Jednocześnie sztuka Tadeusza Brzozowskiego zostanie przedstawiona w kontekście jego inspiracji (sztuka dawna polska i obca, Tadeusz Makowski, Stanisław Ignacy Witkiewicz etc.), twórczości wybitnych kolegów (Alina Szapocznikow, Magdalena Abakanowicz, Tadeusz Kantor, Jerzy Tchórzewski, Antoni Rząsa), uczennic (Izabella Gustowska, Aldona Mickiewicz) oraz innych artystów, których łączy z nim podobne widzenie świata, człowieka, a niekiedy również nieoczywiste na pierwszy rzut oka związki formalne (Wojciech Ćwiertniewicz, Dorota Kuczma, Piotr Janas, Jakub Julian Ziółkowski).


Tadeusz Brzozowski, Wagon, 1946, olej, płótno


Grupa Krakowska (1930–1937)

25 listopada 2018 – 31 marca 2019
Kuratorzy: Barbara Ilkosz (MNWr), Anna Budzałek (MN w Krakowie)

Planowana ekspozycja ma objąć nie tylko twórczość członków Grupy Krakowskiej, lecz także – dla pełniejszego zobrazowania życia artystycznego okresu międzywojennego – mentorów grupy (prace Leona Chwistka i Władysława Strzemińskiego) oraz innych przedstawicieli ówczesnej awangardy.

Znajdą się na niej również prace kapistów oraz pedagogów ówczesnej Akademii Sztuk Pięknych, którzy mieli wówczas istotny wpływ na twórczość członków ugrupowania – w połowie lat 30. XX wieku studentów krakowskiej uczelni. Jako że działalność części członków Grupy Krakowskiej miała miejsce nie tylko w Krakowie, lecz również we Lwowie (lata 1936–1938), przedstawione zostanie także środowisko artystyczne tego miasta w omawianym okresie.

Wystawa realizowana we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie

Moi widzowie
Stanisław Osostowicz, Moi widzowie, 1931–32, olej, płótno


■ Zagraniczne wystawy Muzeum Narodowego we Wrocławiu
Miejsce ekspozycji: Capital Museum of China w Pekinie

Między dawną ekspresją i metaforą. Sztuka śląska XVII wieku

listopad 2018 – luty 2019
Kurator: Piotr Oszczanowski et consortes

Wystawa będzie okazją do zaprezentowania mieszkańcom Państwa Środka śląskiej sztuki XVII wieku.


 

print