Wspomnienie o prof. Marianie Morelowskim

60 lat temu zmarł prof. Marian Morelowski – wybitny historyk sztuki, który uczestniczył w poszukiwaniu i odzyskiwaniu dóbr kultury polskiej zagrabionych w czasie wojen i zaborów.

Przebywając podczas I wojny światowej jako jeniec cywilny na terenie Rosji, wyszukiwał tam obiekty o polskiej proweniencji. W trakcie tych poszukiwań odnaleziono m.in. 900 skrzyń z wyposażeniem warszawskiego Zamku Królewskiego i Łazienek i 11 tys. dzwonów zrabowanych z kościołów na ziemiach Rzeczypospolitej.

Fot. M. Lorek

W latach 1921–1926 Morelowski jako delegat rządu Rzeczypospolitej Polskiej tropił polskie dobra kultury, doprowadzając do odzyskania wielu bezcennych zabytków rozproszonych po całej Rosji. Były wśród nich m.in. arrasy z królewskiej kolekcji Zygmunta Augusta.

W darze od prof. Mariana Morelowskiego Muzeum Narodowe we Wrocławiu otrzymało kolekcję plakatów pochodzących sprzed 1939 r. Znalazły się w niej m.in. polskie plakaty propagandowe z wojny polsko – bolszewickiej, które zaprezentowane zostały w publikacji Pamięć Ojczyzny. Dzieła i druki ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Kolejny zespół to plakaty polskie powstałe w latach 1904–1937. Liczy on 36 druków. Większość z nich pochodzi z okresu dwudziestolecia międzywojennego i zaprojektowana została przez znanych polskich grafików.

Beata Stragierowicz, kustosz w Gabinecie Dokumentów MNWr

■ Zoom na muzeum – zapraszamy również do lektury innych tekstów ➸
 

print