Wrocławskie echa tureckiego oblężenia Rodos w 1480 r.

31 maja – 21 lipca 2016

Kurator:Artur Hryniewicz

Kiedy w 1453 r. sułtan Mehmed II Zdobywca opanował Konstantynopol stało się jasne, że następnym celem będzie Rzym. Jednak, aby urzeczywistnić to zamierzenie musiał najpierw zneutralizować joannickie państwo na Rodos z jego silną flotą wojenną. Przeprowadzona w 1480 r. pierwsza próba zdobycia tej dobrze ufortyfikowanej wyspy, zakończyła się fiaskiem. Bohaterska obrona twierdzy rodyjskiej odbiła się szerokim echem w całej Europie i znacznie spopularyzowała sam zakon.

Wśród wielu form wspomagania go w przygotowaniu do przyszłej walki z Imperium Osmańskim, była też akcja sprzedaży tzw. „odpustów rodyjskich”. Wiosną 1481 r. przyjechał do Wrocławia preceptor joannickiej komendy w Ferrarze, Avantius de Rodulfis, który przeprowadził akcję odpustową.

Na wystawie można zobaczyć m.in.: osobisty tłok pieczętny preceptora Avantiusa; dwa XV-wieczne tłoki indulgencyjne (odpustowe), którymi pieczętowano drukowane formularze listów spowiednich; fotografie odpustów spisanych wówczas ręcznie na pergaminie oraz ilustrowany starodruk z 1513 r. opisujący bohaterską obronę Rodos.

print