Wrocław według Bacha


9 listopada 2021 – 27 lutego 2022

Kuratorka wystawy: Aurelia Zduńczyk
(przy wsparciu Marka Pierzchały)


Pierwsza monograficzna wystawa Carla Daniela Davida Friedricha Bacha (1765–1829), na której zaprezentowany został między innymi bezcenny zbiór 190 rysunków ukazujących najważniejsze budowle, pomniki, place Wrocławia, a także mosty, wykute w kamieniu rzeźby czy – w niemal 85 procentach niezachowane do naszych czasów – portale domów mieszczańskich.

Tworzące zestaw sześciu tek rysunki prezentują niezwykły portret miasta stojącego u progu nowoczesności, modernizacji i rozbudowy, uchwyconego ręką artysty w ostatnim momencie przed wynalezieniem i upowszechnieniem fotografii. Unikatowy zbiór wykorzystany był wielokrotnie do odtwarzania zniszczonych wrocławskich zabytków. Rysunki z jubilerską precyzją wykonali w latach 1823–1828 pod okiem pierwszego dyrektora Wrocławskiej Szkoły Sztuk – Carla Bacha – trzej studenci: Heinrich Mützel, Heinrich Hillebrandt i Ernst Wiedemann.

Celem wystawy jest również przybliżenie zwiedzającym niezwykle interesującej postaci inicjatora powstania zbioru Carla Bacha, dziś zupełnie już zapomnianego pierwszego na Śląsku artysty pochodzenia żydowskiego, którego twórczość potwierdzają zachowane źródła archiwalne, jak i same dzieła. Bach był również pierwszym dyrektorem szkoły dziś znanej pod nazwą Akademii Sztuk Pięknych, pod którego kierunkiem wykształciło się całe pokolenie rzemieślników tworzących oblicze śląskiej sztuki użytkowej przez kolejne dziesięciolecia.

Na wystawie obejrzeć też można fragment znajdującej się w zbiorach Muzeum kolekcji rysunków i grafik Bacha, jak również wykonywane według jego projektu w śląskich fabrykach naczynia ceramiczne czy lichtarze i wydawane przez niego pisma poświęcone teorii sztuki pełniące funkcję podręczników pomagających w kształceniu z zakresu techniki rysunku oraz umiejętnemu stosowaniu zasad proporcji wykreślanych form. Z pewnością atrakcją wystawy są też projekty monumentalnych pomników autorstwa Bacha oraz obrazy z jego prywatnej kolekcji, a także bezcenny, wypożyczony z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, sztambuch artysty pokazujący sieć zawodowych powiązań i kontaktów malarza.

Wystawie towarzyszy rozbudowany program edukacyjny, przybliżający za pomocą gier i zabaw dzieje Wrocławia, jak również wygląd i lokalizację najcenniejszych zabytków miasta.

↡ Materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży

Realizacja: Michał A. Pieczka i Paulina Handtke

■ „Kulturalnie pytam” – Joanna Mielewczyk rozmawia z Aurelią Zduńczyk ➸
■ Rozmowy Małgorzaty Matuszewskiej: „Sztuka w mieście zaczęła się od… Bacha” ➸
■ [wroclaw.pl] Magdalena Talik: „…miasto jakiego nie widzieliście” ➸
■ Wydarzenia towarzyszące wystawie ➸

 

print