Wirtuozi medalierstwa od renesansu do baroku. Wystawa ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu

11 lutego – 5 kwietnia 2015

Kuratorka wystawy: Magdalena Karnicka

Medale, monety okolicznościowe, żetony, liczmany do liczenia na desce rachunkowej powstałe od XV do XVII w. można będzie zobaczyć na tej wystawie. Ciekawostką będą unikatowe tłoki do bicia medali nagrodowych dla uczniów gimnazjów św. Elżbiety i św. Marii Magdaleny we Wrocławiu z 1 poł. XVII w. i z 1689 r.

W zbiorze Muzeum Narodowego we Wrocławiu znajduje się 150 sztuk medali, monet okolicznościowych, żetonów, liczmanów i tłoków z okresu od XV do końca XVII w. Stylowo oraz poprzez przedstawienia nawiązują one do epok, w których powstały: renesansu, manieryzmu i baroku.

Ich tematyka koncentruje się głównie na sprawach „aktualnych”: upamiętnieniu i gloryfikacji przede wszystkim władców i członków ich rodzin, rodów szlacheckich, rzadziej mieszczańskich, „znaczących osobistości” lub ważnych wydarzeń, a celem powstania większości z nich była szeroko rozumiana „propaganda” w wymiarze świeckim i religijnym. Ich autorami byli złotnicy, rzeźbiarze, medalierzy i rytownicy pracujący na dworach cesarskich, papieskich, królewskich i książęcych, a także na usługach miast czy mennic i zakładów menniczych:

– Na wystawie można będzie zobaczyć dzieła m.in. Lysippusa – rzymskiego artysty, pracującego dla papieża Sykstusa IV; Sperandia Savellego-rzeźbiarza i jednego z najlepszych medalierów Quattrocenta – wyjaśnia Magdalena Karnicka, kuratorka wystawy. Zostaną pokazane również numizmaty wykonane przez wrocławskich złotników 2 poł. XVI w.: Tobiasa Wolffa i Paula Nitscha oraz prace działających w XVII w. medalierów austriackich, francuskich, niemieckich, flamandzkich, szwedzkich.

  

1.                                                                                    2.

1. Tłok menniczy awersu medalu nagrodowego Senatu i mieszkańców Wrocławia dla uczniów gimnazjów św. Elżbiety i św. Marii Magdaleny we Wrocławiu z 1. poł. XVII w.

2. Johann Höhn Młodszy, rewers żetonu króla Polski Jana III Sobieskiego i królowej Marii Kazimiery Arquien, 1674-1696

Fot. W. Rogowicz

print